RSS Feed for Vietsovpetro: Nền móng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 21:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro: Nền móng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam

 - Ngày 12/8, tại TP. Vũng Tàu, Tập thể lao động quốc tế Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ kỷ niệm 35 Ngày thành lập (19/06/1981 - 19/06/2016) và 30 năm Ngày khai thác tấn dầu thô đầu tiên (26/06/1986 - 26/06/2016). Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Vietsovpetro sẽ khai thác trên 5 triệu tấn dầu năm 2016

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Quân công cho Vietsovpetro.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ: Trong 35 năm qua, Vietsovpetro đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, tạo dựng được một cơ sở công nghiệp dầu khí lớn cả ngoài khơi và trên bờ, đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí hiện nay; phát hiện và đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu, khí - đặc biệt, đã tiên phong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật tiến tiến để khai thác có hiệu quả cao các mỏ dầu trong đá móng – đây là sáng tạo công nghệ rất có giá trị cho khoa học dầu khí Việt Nam và thế giới; khai thác được 220 triệu tấn dầu thô, đưa 30 tỷ mét khối khí vào bờ, doanh thu gần 75 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước gần 47 tỷ USD và nguồn thu cho phía Liên Xô/Liên bang Nga gần 11 tỷ USD. Đó là những con số ấn tượng, khẳng định Vietsovpetro là một thương hiệu dầu khí quốc tế mạnh, một tổ chức kinh tế hoạt động có hiệu quả cao; đã đào tạo và xây dựng được đội ngũ lao động dầu khí chất lượng cao cho nền công nghiệp dầu khí Việt Nam. Từ chỗ ban đầu, hầu hết các khâu đều do các chuyên gia Liên Xô và Liên bang Nga đảm nhiệm, đến nay, người Việt Nam trong Liên doanh đã làm chủ được toàn bộ quá trình tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Kết quả hoạt động và thành công của Vietsovpetro đã tạo ra nền tảng cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ và chuỗi dịch vụ dầu khí; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước và phát triển kinh tế địa phương, đóng góp quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thành công của Vietsovpetro trong 35 năm qua không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế, tạo ra nền tảng xây dựng và phát triển nền công nghiệp dầu khí Việt Nam, mà Vietsovpetro còn có đóng góp xứng đáng vào công tác an ninh quốc phòng, tham gia các hoạt động để khẳng định và bảo vệ quyền chủ quyền quốc gia trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong đó có Vietsovpetro còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn ngành phải tập trung để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tranh thủ thời cơ, khai thác tiềm năng lợi thế, để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vững vị trí là một tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; với vai trò là ngành kinh tế chủ lực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, có ý nghĩa lớn về kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thời gian tới, yêu cầu các đơn vị trong ngành nói chung, đặc biệt là Vietsovpetro cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, thăm dò để gia tăng trữ lượng dầu khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đẩy mạnh xuất khẩu và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Ưu tiên tìm kiếm, thăm dò ở các vùng nước sâu, xa bờ trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; Lựa chọn các khu vực có tiềm năng dầu khí cao, môi trường đầu tư tốt ở nước ngoài để mở rộng hoạt động, ưu tiên mở rộng hợp tác dầu khí tại Liên bang Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây.

Hai là, tiếp tục đầu tư nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến để khai thác một cách an toàn và hiệu quả các vùng mỏ hiện có, tận thu tối đa và tiết kiệm nguồn tài nguyên dầu khí cho đất nước; nhanh chóng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và xây dựng hệ thống thiết bị phù hợp để khai thác khí và condensate tại những vùng mỏ nước sâu, xa bờ; cần lưu ý đảm bảo tuyệt đối về an toàn môi trường trong các hoạt động dầu khí.

Ba là, thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro theo hướng hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý, tối ưu hóa định biên lao động, sử dụng hiệu quả chi phí, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm; đồng thời không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, bảo đảm cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó, làm việc lâu dài tại Vietsovpetro và ngành Dầu khí Việt Nam.

Bốn là, tiếp tục xây dựng và bảo trì các nhà giàn DK và tham gia các dự án quốc phòng, góp phần bảo vệ an ninh trên biển và chủ quyền của đất nước.

Năm là, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong tập thể lao động quốc tế Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, góp phần tích cực vào việc củng cố và nâng cao tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga.

10 thành tựu 

Báo cáo về quá trình thành lập và các thành tựu đã đạt được của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sau quá trình 35 năm xây dựng và phát triển, Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa cho biết: Vietsovpetro được thành lập và hoạt động trên cơ sở Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô ngày 19-6-1981 và các hiệp định, nghị định liên chính phủ Việt Nam và Liên Xô/Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Ra đời trong hoàn cảnh hết sức khó khăn khi đất nước vừa trải qua chiến tranh, với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã nhanh chóng phát hiện dòng dầu công nghiệp tại mỏ Bạch Hổ (ngày 24-5-1984) và khai thác được tấn dầu đầu tiên (ngày 26-6-1986). 

1. Đã thực hiện một khối lượng rất lớn công việc nghiên cứu, khảo sát, khoan thăm dò địa chất dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, phát hiện 7 mỏ dầu, khí có trữ lượng công nghiệp. Thành công của Vietsovpetro có ý nghĩa quyết định, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành công nghiệp Dầu khí, đưa Việt Nam trở thành nước khai thác dầu đứng thứ ba ở Đông Nam Á.

2. Xây dựng được một tổ hợp tương đối hoàn chỉnh các công trình bờ, kho cảng đảm bảo cung ứng dịch vụ cho các hoạt động thăm dò khai thác vận chuyển dầu khí; trên biển đã xây dựng gần 50 công trình biển, được kết nối thành một hệ thống công nghệ liên hoàn để khai thác 5 mỏ Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng – Đồi Mồi.

3. Phát hiện và tiên phong sáng tạo công nghệ hoàn toàn mới để khai thác thành công dầu trong đá móng granit nứt nẻ mỏ Bạch Hổ với trữ lượng lớn, Vietsovpetro đã có đóng góp rất đáng kể cho khoa học dầu khí thế giới, khẳng định một loại thân dầu mới phi truyền thống, làm thay đổi quan điểm tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, tạo ra sự thu hút mạnh mẽ các công ty dầu khí nước ngoài vào đầu tư tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam.

4. Đã khai thác trên 220 triệu tấn dầu thô, doanh thu bán dầu đạt trên 74 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận của Phía Việt Nam gần 47 tỷ USD, lợi nhuận Phía Nga đạt gần 11 tỷ USD. Đồng thời, đã cung cấp vào bờ trên 30 tỷ mét khối khí đồng hành, thúc đẩy phát triển công nghiệp khí, điện, đạm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Đào tạo được một đội ngũ đông đảo các cán bộ quản lý, kỹ sư có trình độ cao và công nhân lành nghề, làm chủ hầu hết các lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí biển, trở thành là cái nôi đào tạo cán bộ cho ngành dầu khí Việt Nam. Nhiều cán bộ lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành của Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị thành viên trưởng thành từ Vietsovpetro.

6. Tiên phong trong Ngành Dầu khí về áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bằng bơm ép nước để bảo tồn áp suất vỉa đã tăng hệ số thu hồi dầu khí từ 18% lên trên 40% đối với tầng móng. Hàng năm, đưa vào ứng dụng từ 35-50 giải pháp công nghệ mới và các sáng kiến sáng chế mang lại hiệu quả kinh tế hàng chục triệu đô la Mỹ. Một số công trình đã đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều giải cao về khoa học - công nghệ cấp Nhà nước và của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.

7. Hoạt động của Vietsovpetro đã có tác động tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là nhân tố tích cực góp phần xây dựng thành phố biển Vũng Tàu trở thành trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch. Vietsovpetro còn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đã xây dựng mới 21 nhà giàn, sửa chữa, gia cố và nâng cấp 13 nhà giàn DK1, khoan thăm dò tại bãi Tư Chính và Vịnh Bắc Bộ...

8. Hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho bên ngoài ngày càng mở rộng, là đơn vị dịch vụ có uy tín cao trong nước và nước ngoài, Vietsovpetro là tổng thầu thực hiện nhiều dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí; đã phát triển, vận hành khai thác và bảo trì nhiều mỏ dầu cho các đối tác, đạt sản lượng gần 105 triệu thùng dầu thô; làm chủ kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình khai thác dầu khí biển ở độ sâu đến 120 mét nước.

9. Đã không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chủ động và tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội; đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ các năm 1990 khu nhà ở cho CBCNV cùng tổ hợp các công trình thể thao, văn hóa; xây dựng và nâng cấp các công trình phục vụ nghỉ dưỡng cho CBCNV tại Đà Lạt, Hồ Tràm – Xuyên Mộc; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp cho các địa phương trong cả nước xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện công tác từ thiện xã hội gần 60 triệu USD.

10. Kết quả hoạt động Vietsovpetro đã khẳng định sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, góp phần giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga và các nước SNG hiện nay. Những thành quả của Vietsovpetro đã khẳng định uy tín và thương hiệu của mình, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động ra thị trường dầu khí ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Hai nhiệm vụ chiến lược

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Vietsovpetro đang đứng trước những khó khăn và thách thức, đó là: sản lượng các mỏ đã qua thời kỳ khai thác đỉnh, suy giảm nhanh và diễn biến khó lường; các khu vực triển vọng trong vùng hoạt động còn ít tiềm năng, khả năng gia tăng trữ lượng thấp; giá dầu giảm và nằm ở mức thấp. Để đảm bảo phát triển bền vững, trong thời gian tới, cùng với việc đảm bảo vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình hiện có, Vietsovpetro sẽ tập trung ưu tiên thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động trên các lô được hai Phía giao cho Vietsovpetro nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí; đồng thời đưa nhanh các mỏ mới phát hiện vào khai thác để ổn định sản lượng.

Hai là, thực hiện tái cơ cấu Vietsovpetro theo hướng hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý, tối ưu hóa định biên lao động, sử dụng hiệu quả chi phí, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 414/TB-VPVP ngày 28/12/2015.

"Thành công của Vietsovpetro và Tập đoàn Dầu khí nói chung là minh chứng cho tầm nhìn sáng suốt của Bác Hồ, kết quả của sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng với những giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Chính phủ và nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga. Vietsovpetro là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị, hợp tác thủy chung, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga mà những người lao động dầu khí chúng ta cùng có trách nhiệm gìn giữ và phát triển..." Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động