RSS Feed for Vận chuyển Khí Đông Nam bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 17:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vận chuyển Khí Đông Nam bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018

 - Với sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết với công việc và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và CBCNV; cùng sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng Công ty ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu tiếp nhận chuyến tàu LPG thứ 100

Trong năm 2018, KĐN triển khai nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đường ống dẫn khí và các trạm phân phối khí trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Một số nguồn khí chủ lực đã bắt đầu suy giảm; máy nén khí lô 06.1 bị sự cố 69 ngày trong thời gian cao điểm nhất của mùa khô; nhu cầu gaslift của VSP tăng cao so với dự báo; công tác kiểm soát ăn mòn ngày càng phức tạp khi đưa thêm hệ thống khí Thiên Ưng - Đại Hùng vào hoạt động; công tác xử lý trên thực tế của tuyến ống hệ thống Nam Côn Sơn cần chi phí lớn; công tác cải hoán hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu tại Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình đòi hỏi công nghệ mới; số lượng các hợp đồng mua bán khí, hợp đồng dịch vụ vận hành ngày càng nhiều và đa dạng; công các phối hợp vận hành, điều độ, xác nhận thanh toán... ngày càng phức tạp cần phải kiểm soát và quản lý chặt chẽ,… gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch SXKD của KĐN.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PV GAS, sự phối hợp hỗ trợ của các Ban và các đơn vị trong Tổng công ty (TCT), cùng các cơ quan ban ngành, ngay từ đầu năm, KĐN đã nhận định được những khó khăn và đưa ra các giải pháp hợp lý trong các lĩnh vực hoạt động, tăng cường thực hành tiết giảm chi phí trong công tác BDSC, cũng như công tác quản lý vận hành. Cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, KĐN đã tận dụng tốt những cơ hội, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do TCT giao phó.

Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ

Công ty KĐN đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch tiếp nhận và tiêu thụ khí: Khí tiếp nhận đạt 7,948 tr.Sm3, tương đương 102% và tiêu thụ khí đạt 7,765 trSm3, tương đương 103% kế hoạch năm 2018. Doanh thu ước thực hiện năm 2018 tăng 15% so với kế hoạch do ảnh hưởng của giá dầu thế giới tăng so với kế hoạch.

KĐN cũng đã phối hợp tốt với các chủ mỏ khí Cửu Long, khí Nam Côn Sơn, Vietsovpetro, Trung tâm Điều Độ Khí, KVT, NCSP và các khách hàng trong việc đảm bảo thu gom, nén, vận chuyển; đảm bảo cung cấp khí ổn định, tối đa theo yêu cầu của các hộ tiêu thụ, nhất là đợt cao điểm mùa khô; bổ sung các nguồn khí Cửu Long, Nam Côn Sơn khi phải dừng BDSC.

KĐN đã vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí. Tính đến ngày 29/11/2018, số giờ vận hành an toàn liên tục là 7.968 giờ (332 ngày x 24 giờ, không xảy ra sự cố gây dừng cấp khí hoàn toàn). Tính đến ngày 31/10/2018, độ tin cậy là R = 100% và độ sẵn sàng là A = 99.91% (theo chỉ tiêu: R= 99.96% và A= 99.50%).

Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường được đơn vị duy trì và cải tiến theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính hiệu quả, hiệu năng, được tổ chức Quốc tế BSI đánh giá tái chứng nhận và cấp giấy chứng nhận hệ thống AT-CL-MT theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001-2007. Nhận thức về an toàn của CBCNV ngày càng được nâng cao; công tác AN-AT-PCCC được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình khí, không xảy ra tai nạn sự cố nào gây thiệt hại về con người và môi trường.  

Khen thưởng các tập thể xuất sắc 2018.

Kết quả đạt được trong năm 2018 đã thể hiện hiệu quả của các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí và đảm bảo vận hành an toàn các công trình khí của KĐN. Kết quả này còn là sự nỗ lực tối đa của toàn thể người lao đông KĐN nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được PV GAS giao phó. Kết quả này tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của KĐN trong những năm tiếp theo.

Để biểu dương sự nỗ lực của cả một tập thể đoàn kết và sự cống hiến hết mình của những cá nhân, tập thể xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, tại Hội nghị Người Lao động KĐN 2018, Ban Lãnh đạo KĐN đã khen thưởng cho 15 cá nhân tiêu biểu và 4 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tiếp tục phát huy thế mạnh

Năm 2019, KĐN đặt ra các nhiệm vụ chính là: Đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động hệ thống công trình khí; phối hợp chặt chẽ với các Ban chức năng của PV GAS, các bên liên quan trong dây chuyền khí để tiếp nhận và tiêu thụ toàn bộ khí vào bờ nguồn Cửu Long, Nam Côn Sơn và Hàm Rồng - Thái Bình; thực hiện, kiểm soát chặt chẽ công tác BDSC, đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo dưỡng ngăn ngừa và BDSC thường xuyên, 95% khối lượng công việc sửa chữa đột xuất; theo dõi chặt chẽ tình trạng ăn mòn tuyến ống để có giải pháp xử lý kịp thời; kiểm soát độ rủi ro ăn mòn đường ống 16A khi tiếp nhận nguồn khí Thiên Ưng.

Trạm Phân phối Phú Mỹ.

KĐN cũng sẽ phối hợp với TCT, các Ban quản lý, VSP trong việc triển khai các dự án đấu nối thu gom khí Sao Vàng - Đại Nguyệt, đường ống NCS2 - GĐ2; dự án thu gom khí STT trong chuỗi dự án NCS2 - GĐ 2; lắp đặt máy nén khí số 7/giàn MKC; máy nén Booster giàn Rồng của VSP… để bảo đảm vận hành, thu gom tiếp nhận, phân phối khí an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, KĐN tiếp tục nỗ lực triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực tiên tiến; thực hiện, quản lý chặt chẽ và hiệu quả các hợp đồng mua bán khí, hợp đồng dịch vụ vận hành theo phân cấp; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí; tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất; cải tiến mạnh mẽ hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Năm 2019, được dự báo là năm có nhiều khó khăn thách thức. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực từng bước khắc phục, cải thiện những điểm còn hạn chế, phát huy những điểm mạnh, tin tưởng rằng toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty KĐN sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động