RSS Feed for TTĐ Kom Tum làm tốt công tác thi đua, khen thưởng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/07/2022 22:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TTĐ Kom Tum làm tốt công tác thi đua, khen thưởng

 - Khối thi đua các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ 1 tỉnh Kon Tum vừa tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua đã tập trung thảo luận đề ra một số biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Đồng thời bình bầu và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen cho 3 đơn vị. Trong đó đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Truyền tải điện Kon Tum; Bằng khen cho Viettel Kon Tum và Chi nhánh điện Cao thế Kon Tum.

 

Khối thi đua các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ 1 tỉnh Kon Tum có 6 đơn vị, gồm: Truyền tải điện Kon Tum (đơn vị Trưởng khối thi đua), Vietel Kon Tum (đơn vị Phó trưởng khối), Công ty Điện lực Kon Tum, Bưu điện tỉnh Kon Tum, Viễn thông Kon Tum, chi nhánh Điện cao thế Kon Tum.

Đây là những đơn vị kinh doanh - dịch vụ viễn thông, bưu chính, điện lực trọng tâm, chủ yếu có vai trò và ảnh hưởng nhất định góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum nói riêng và miền Trung, Tây Nguyên nói chung.

Trong năm qua, tình hình thời tiết tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên diễn biến hết sức phức tạp, trong đó nổi bật có cơn bão số 10 (ngày 15/9), bão số 12 (ngày 4/11), bão số 13 (ngày 4/11) kèm mưa lớn kéo dài gây lũ lụt, sói lở đường giao thông và một số các công trình mà trong khối quản lý; mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp có thẩm quyền sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan ban ngành trên địa bàn, cùng với những nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên của toàn thể các CBCNV trong khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017. Đảm bảo vận hành các hệ thống truyền dẫn an toàn, ổn định, tin cậy, phục vụ tốt cho các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt cung cấp điện an toàn phục vụ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra từ ngày 6 - 11/11/2017, tại TP Đà Nẵng.

Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị đã có sự vận dụng, đổi mới, sáng tạo sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đất nước, địa phương và đơn vị.

Khối đã tổ chức được nhiều phong trào, mô hình thi đua theo từng ngành. Các phong trào, mô hình thi đua đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, tập trung giải quyết các khâu yếu, mặt yếu, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua năm 2017 của tất cả các cơ quan, đơn vị trong Khối. Trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay; chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Thông qua đó đã nâng cao được chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối thi đua.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã tập trung thảo luận đề ra một số biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Đồng thời, bình bầu và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen cho 3 đơn vị. Trong đó đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Truyền tải điện Kon Tum; Bằng khen cho Viettel Kon Tum và Chi nhánh điện Cao thế Kon Tum.

NGUYỄN QUỐC HUY, TRUYỀN TẢI ĐIỆN KON TUM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động