RSS Feed for Thi đua khen thưởng Thứ sáu 12/08/2022 15:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TTĐ Kom Tum làm tốt công tác thi đua, khen thưởng

TTĐ Kom Tum làm tốt công tác thi đua, khen thưởng

Khối thi đua các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ 1 tỉnh Kon Tum vừa tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua đã tập trung thảo luận đề ra một số biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Đồng thời bình bầu và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen cho 3 đơn vị. Trong đó đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Truyền tải điện Kon Tum; Bằng khen cho Viettel Kon Tum và Chi nhánh điện Cao thế Kon Tum.
Phiên bản di động