RSS Feed for TKV: Tái cơ cấu phải ổn định tư tưởng người lao động | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 26/11/2022 23:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV: Tái cơ cấu phải ổn định tư tưởng người lao động

 - Trước tình hình các đơn vị đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp, sát nhập nhiều đơn vị và tổ chức, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Nhiều loại thuế, phí đang kìm hãm ngành Than phát triển

Theo Đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp của Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn đang thực hiện theo hướng giảm số lượng đầu mối, tinh giảm nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, chính trị đã và đang được tiến hành sát nhập làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy các cấp về việc tái cơ cấu các doanh nghiệp hiện nay là yêu cầu từ thực tiễn và là chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, phải được thực hiện trong toàn hệ thống chính trị Tập đoàn.

Do vậy, các đơn vị cần định kỳ hoặc thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với công nhân lao động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, nắm bắt kịp thời những ưu điểm cũng như bất cập của các chế độ chính sách, các quy chế, quy định đã ban hành để qua đó điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như đáp ứng yêu cầu của người lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng công tác truyền thông, sớm đưa các chủ trương, định hướng trong lãnh đạo đến với người lao động, để người lao động biết, chia sẻ với doanh nghiệp và triển khai thực hiện hiệu quả...

Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2012-2015. Về cổ phần hóa doanh nghiệp, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 11/11 doanh nghiệp (đạt 100% kế hoạch). Trong số này có 3 tổng công ty có quy mô lớn về vốn, lao động, số lượng đơn vị thành viên, địa bàn hoạt động. Tổng số tiền thu về từ cổ phần hóa ước đạt 443,4 tỷ đồng.

Về tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại các công ty cổ phần sản xuất than, sắp xếp doanh nghiệp và thoái vốn, quản trị nội bộ, TKV đã thực hiện thành công việc tăng tỷ lệ nắm giữ tại 2/8 đơn vị sản xuất than nhằm đảm bảo quyền chi phối tối đa của TKV trong chỉ đạo điều hành đơn vị để đảm bảo sản lượng than theo Quy hoạch phát triển ngành than. Số đơn vị còn lại tạm thời chưa tăng nhằm phù hợp tình hình thực tế cũng như giảm tối đa chi phí đầu tư của TKV trong giai đoạn này.

TKV cũng hoàn thành chuyển đổi 10 công ty con sản xuất than thành chi nhánh của TKV để nâng cao năng lực sản xuất của Công ty mẹ - Tập đoàn.

Đồng thời, hoàn thành thoái vốn tại 7 công ty con, 6 công ty liên kết và 9 công ty cháu. Tổng giá trị thu về từ thoái vốn được 2.363 tỷ đồng, lãi 421,8 tỷ đồng. Trong đó, TKV đã hoàn thành sớm việc thoái vốn tại các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Trong thời gian qua, TKV đã tích cực triển khai áp dụng cơ giới hóa trong khai thác mỏ, hoàn thiện cơ chế quản lý về tăng năng suất, giảm giá thành, đổi mới và tái cơ cấu chất lượng lao động. Kết quả, giai đoạn 2012-2015, TKV đã giảm được 8.254 lao động; riêng năm 2015 TKV đã giảm tuyệt đối được 5.656 lao động.

Về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020. Kết quả thực hiện đến hết tháng 5/2018 như sau:

Cổ phần hóa: đối với Công ty mẹ - TKV, chúng tôi đã triển khai các bước để chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ - TKV (theo kế hoạch thực hiện năm 2019), đồng thời báo cáo Bộ Công Thương về kế hoạch triển khai cổ phần hóa Công ty mẹ - TKV (dự kiến thời điểm xác định giá trị DN 1/1/2019).

Đối với Công ty con, TKV đã phê duyệt kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa trong năm 2018 đối với 2 đơn vị, đồng thời ban hành Quyết định cổ phần hóa 1 đơn vị (Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải), 1 đơn vị đang hoàn thiện phương án sử dụng đất báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về thoái vốn và tái cơ cấu khác, TKV tiếp tục thực hiện thoái vốn ngoài ngành tại 2 đơn vị, trong đó đã thu hồi 93% vốn góp tại tại 1 đơn vị (Quỹ đầu tư BIDV-Partner), số vốn góp còn lại sẽ thu hồi nốt trong năm 2018. TKV đã tiếp xúc và ký Biên bản ghi nhớ với đối tác quan tâm nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty CP Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà. Hai bên đang tích cực triển khai các bước tiếp theo.

TKV đã triển khai kế hoạch thoái vốn trong ngành tại 19 đơn vị, đã thoái được 65% vốn tại 1 đơn vị, các đơn vị còn lại đang triển khai thủ tục để thực hiện trong năm 2018. Đồng thời, triển khai sáp nhập 2 chi nhánh, hợp nhất 2 chi nhánh trực thuộc, chuyển 1 chi nhánh trực thuộc về đơn vị cấp II quản lý trực tiếp kể từ 1/1/2018. Hoàn thành giải thể 1 doanh nghiệp tại nước ngoài. Tiếp tục triển khai thủ tục phá sản tại 1 doanh nghiệp. Và thực hiện việc tăng vốn thành công lên mức 65% tại 2 đơn vị, 4 đơn vị còn lại đang triển khai thủ tục.

Bên cạnh đó, TKV đã thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực SXKD giai đoạn 2016-2020, tăng cường triển khai ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào SXKD, xã hội hóa các công đoạn sản xuất phụ trợ. Tiếp tục tái cơ cấu tiết giảm lao động (năm 2016 TKV tiết giảm được 5.704 người, năm 2017 tiết giảm được 6.127 lao động).

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động