RSS Feed for TKV nâng cao tiến độ công tác đào lò, đáp ứng nhu cầu sản xuất | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/04/2024 23:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV nâng cao tiến độ công tác đào lò, đáp ứng nhu cầu sản xuất

 - Tại Công ty Than Uông Bí - TKV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải đã chủ trì hội nghị về nâng cao tiến độ công tác đào lò. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị hầm lò, xây lắp mỏ cần có những giải pháp đột phá, thúc đẩy công tác đào lò, đặc biệt là tự chủ trong sản xuất, nâng cao năng lực đào lò, đẩy nhanh tiến độ đào lò, đáp ứng cho sản xuất, tăng sản lượng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
TKV tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất than lộ thiên TKV tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất than lộ thiên

Sáng ngày 8/9, tại Công ty CP Than Đèo Nai, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải chủ trì buổi làm việc với các đơn vị khai thác than lộ thiên của Tập đoàn.

Doanh thu 8 tháng năm 2022 của TKV tăng trưởng so với cùng kỳ Doanh thu 8 tháng năm 2022 của TKV tăng trưởng so với cùng kỳ

Tại Quảng Ninh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 9/2022 theo hình thức trực tuyến điểm cầu Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh và Trụ sở TKV tại Hà Nội.

TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than theo diễn biến thị trường TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than theo diễn biến thị trường

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang bám sát diễn biến thị trường để điều hành sản xuất - tiêu thụ phù hợp, hiệu quả.


TKV nâng cao tiến độ công tác đào lò, đáp ứng nhu cầu sản xuất
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chỉ đạo, cần tạo đột phá, đẩy nhanh tiến độ đào lò để đáp ứng cho sản xuất, tăng sản lượng than.

Theo báo cáo của Ban KCM tại hội nghị: Dự kiến 9 tháng năm 2022 tổng số mét lò đào đạt 188.500 m, bằng 73,1% KH năm, trong đó lò chuẩn bị sản xuất (CBSX) đạt gần 184.000 m, lò xây dựng cơ bản (XDCB) đạt hơn 5.500 m. Trong quý 1 và quý 2, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn về đẩy mạnh sản xuất than, công tác đào lò cũng tăng so với các tháng quý 1/2022, đạt bình quân 20.000 m đến 23.000m/tháng. Có 5/13 đơn vị sản xuất hầm lò đạt trên 75% KH năm gồm: Than Hạ Long, Mạo Khê, Dương Huy, Uông Bí và Mông Dương; các đơn vị đạt tiến độ kế hoạch gồm Than Vàng Danh, Quang Hanh, Hà Lầm, Hòn Gai; các đơn vị đạt thấp so với kế hoạch: Than Thống Nhất, Núi Béo, Khe Chàm, Nam Mẫu, nguyên nhân chủ yếu do thiếu lao động và công tác thuê ngoài đạt thấp so với kế hoạch…

Hiện, toàn Tập đoàn có 10 hệ thống thiết bị đào lò EBH, trong đó Than Vàng Danh có 2 máy, còn lại tại Than Hạ Long, Khe Chàm, Dương Huy, Uông Bí, Nam Mẫu… qua đánh giá, thiết bị phù hợp với điều kiện địa chất, thực tế sản xuất của các đơn vị, cho năng suất cao, giảm nhân công; một số đơn vị sử dụng máy đào lò AM45.

Các đơn vị đã đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá trong công tác đào lò, đối với đào lò đá đầu tư dây chuyền đào lò như máy đào lò Combai, xe khoan, máy xúc; đối với lò phân tầng, lò thông gió có tiết diện nhỏ áp dụng máy xúc mini kết hợp máng cào.

Công ty Xây lắp mỏ - TKV, 9 tháng đạt 15.000 m, bằng 75% KH năm, chủ yếu đào lò XDCB, các lò có tiết diện lớn, các dự án phục vụ các đơn vị Than Nam Mẫu, Quang Hanh, Dương Huy, Mông Dương…

Kế hoạch quý 4/2022: Đào lò tổng số 75.000 m, trong đó lò XDCB 1.200 m, lò CBSX 74.000 m; phấn đấu cả năm đạt 236.600 m; trong đó lò XDCB 5.700 m, còn lại là lò CBSX.

Kế hoạch năm 2023, để đáp ứng cho sản xuất, tổng số mét lò đào 277.000 m, trong đó lò XDCB 6.600 m, tăng 900 m so với 2021 và lò CBSX 270.000 m, tăng 13.000 m so với 2021. Trong đó, các đơn vị sản xuất than hầm lò tự làm 223.000 m; Công ty Xây lắp mỏ - TKV thực hiện 20.000m…

Về giải pháp: Các đơn vị bố trí, điều hành sản xuất huy động tối đa thiết bị đào lò cơ giới hoá như máy đào lò EBH, máy đào lò Combai, máy xúc lật hông, máy xúc mini, máng cào… rà soát toàn bộ mét lò, bố trí dây chuyền, thiết bị CGH cho sản xuất, đầu tư công nghệ, thiết bị mới, đẩy mạnh tốc độ đào lò; cân đối lựa chọn thuê ngoài các đơn vị đào lò có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ, sản lượng; Công ty Xây lắp mỏ - TKV phát huy vai trò đơn vị đào lò chủ lực của TKV, đầu tư 2 dây chuyền đào lò đá trong năm 2022 và đầu tư thêm 1 dây chuyền trong năm 2023 để tăng năng lực đào lò; tập trung thực hiện các đường lò chính, đường lò XDCB, lò khai thông, xuống sâu, đi xa, đáp ứng công tác đào lò cho Than Dương Huy, Quang Hanh, Nam Mẫu, Mông Dương và các đơn vị hầm lò khác…

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị sản xuất hầm lò, Xây lắp mỏ, các Ban chuyên môn và lãnh đạo Tập đoàn đã tham gia nhiều vấn đề nhằm nâng cao năng lực, đẩy nhanh tốc độ đào lò như đầu tư công nghệ mới, thiết bị cơ giới hoá đào lò, công tác vận tải vật tư, vận chuyển người, đồng bộ đào lò, bốc xúc, vận chuyển, cơ chế chính sách cho thợ đào lò, thu hút tuyển dụng lao động, những vấn đề mới, công tác chuẩn bị trước, tự chủ của đơn vị nhằm đáp ứng cho công tác đào lò…

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: Công tác đào lò có vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất, đặc biệt là khi tăng sản lượng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Tuy nhiên, công tác đào trong những năm qua mặc dù được Tập đoàn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và các đơn vị đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do vậy, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị hầm lò, xây lắp mỏ cần có những giải pháp đột phá, thúc đẩy công tác đào lò, đặc biệt là tự chủ trong sản xuất, nâng cao năng lực đào lò, đẩy nhanh tiến độ đào lò, đáp ứng cho sản xuất, tăng sản lượng trong năm 2023 và những năm tiếp theo; xác định hoàn thành kế hoạch được giao là mục tiêu mà Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Tập đoàn. Trước mắt trong quý 4/2022, tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh công tác đào lò, hoàn thành chỉ tiêu đào lò không thấp hơn kế hoạch được giao năm 2022.

Trong thời gian tới, các đơn vị cần bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn về công tác đào lò, yêu cầu các đơn vị phải chủ động trong công tác đào lò; đồng bộ các giải pháp, khắc phục các tồn tại hạn chế về thiếu lao động, thiết bị. Đặc biệt là đầu tư, áp dụng công nghệ mới, thiết bị CGH phù hợp để tăng năng suất lao động, giảm nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho công nhân; quan tâm chế độ chính sách tiền lương, thi đua khen thưởng để thúc đẩy sản xuất, thu hút lao động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng lưu ý Công ty Xây lắp mỏ - TKV tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong sản xuất, tạo đột phá về công nghệ, thiết bị, dây chuyền đào lò CGH, chuyên môn hoá cao trong đào lò, khẳng định đơn vị chuyên ngành, chủ lực trong đào lò của TKV./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động