RSS Feed for TKV khẳng định khả năng tự chủ về tài chính | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 16:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV khẳng định khả năng tự chủ về tài chính

 - Với những con số ấn tượng năm 2023: Doanh thu trên 170 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 7.800 tỷ đồng; các hệ số tài chính được duy trì trong phạm vi an toàn cho phép; hệ số bảo toàn vốn Công ty mẹ là 1,03 lần… Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tiếp tục một lần nữa khẳng định khả năng tự chủ về tài chính, tiếp tục đóng vai trò quan trọng của một trong ba trụ cột an ninh năng lượng quốc gia trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 55/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2023 - Một năm thành công của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam 2023 - Một năm thành công của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Năm 2023 được đánh giá là một năm tiếp tục thành công của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng… đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Có thể thấy rằng, năm 2023 là năm tình hình bối cảnh thế giới, khu vực năm 2023 tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường; nhiều diễn biến mới chưa từng có tiền lệ, tác động lớn đến các nền kinh tế, tạo khó khăn, thách thức lớn cho các quốc gia, trong đó có thị trường Việt Nam.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và các cấp, bộ, ngành và sự đồng thuận của các địa phương, TKV đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong xử lý các vướng mắc phát sinh, kịp thời ban hành các giải pháp quản lý, điều hành SXKD phù hợp. Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung sản xuất, tăng sản lượng, nhờ đó, các chỉ tiêu chính hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch phối hợp kinh doanh.

Cụ thể: Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn năm 2023 đạt trên 170 ngàn tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch năm; trong đó sản lượng than tiêu thụ của Tập đoàn trong năm 2023 đạt 47,916 triệu tấn, bằng 103,05% so với kế hoạch năm và bằng 100,31% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn năm 2023 dự kiến khoảng 7.800 tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch năm, tương ứng 5.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của TKV cho thấy rõ: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến đạt 5,22% và của Công ty mẹ TKV năm 2023 là 4,86%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến là 12,86%. Trong đó, ROE của Công ty mẹ TKV là 10,10%, cao hơn 2,20% so với số kế hoạch được Uủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp giao tại Quyết định số 283/QĐ-UBQLV ngày 15/6/2023 (7,90%).

Các hệ số tài chính của Tập đoàn tiếp tục được duy trì trong phạm vi an toàn cho phép. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2023 là 1,20 lần, giảm 0,27 lần so với năm 2022 (tương ứng giảm 1,47 lần). Công ty mẹ TKV dự kiến là 0,87 giảm 0,21 lần so với năm 2022 (tương ứng giảm 1,08 lần). Như vậy, hệ số nợ của TKV thấp hơn nhiều so với quy định tối đa ≤ 3,0 lần.

Bên cạnh đó, hệ số khả năng thanh toán hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2023 là 1,14 lần, tăng 0,02 lần so với năm 2022. Hệ số khả năng thanh toán của TKV tiếp tục được duy trì ở mức an toàn ≥1,0 lần. Hệ số bảo toàn vốn năm 2023 của Công ty mẹ TKV là 1,03 lần, vốn nhà nước trong kỳ được bảo toàn và phát triển.

Như vậy, có thể thấy rằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tình hình SXKD của TKV đã tăng trưởng và đạt kết quả cao, các hệ số tài chính của Tập đoàn duy trì trong phạm vi an toàn cho phép.

Cùng với đó, Tập đoàn TKV luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tổng số nộp ngân sách toàn Tập đoàn trong năm 2023 là 29.118 tỷ đồng, bằng 114,19% kế hoạch năm và bằng 134,72% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều năm liên tiếp, Tập đoàn không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Những con số biết nói nêu trên như một lần nữa khẳng định thương hiệu TKV với khả năng tự chủ tài chính tăng lên, tính thanh khoản của toàn hệ thống được duy trì ổn định ở mức cao, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Đây là bước đà quan trọng để TKV tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2024, làm tốt sứ mệnh của một trong những “trụ cột” góp phần đảm bảo vai trò cung ứng năng lượng cho các ngành sản xuất trọng điểm, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động