RSS Feed for Tiết kiệm điện tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Những tín hiệu vui | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 23:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tiết kiệm điện tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Những tín hiệu vui

 - Năm 2022, bằng sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã đạt được những thành tích trên nhiều lĩnh vực hoạt động, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, công tác tiết kiệm năng lượng là một trong những điểm sáng mới của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
PC Hà Tĩnh: Hiệu quả từ thực hiện các loại hình dịch vụ điện PC Hà Tĩnh: Hiệu quả từ thực hiện các loại hình dịch vụ điện

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã và đang nỗ lực, phấn đấu không ngừng nhằm thực hiện tốt vai trò đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh, an sinh xã hội và sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngoài các chỉ tiêu nhiệm vụ chính, các chỉ tiêu SXKD khác đã và đang được lãnh đạo Công ty đẩy mạnh triển khai và đem lại hiệu quả.

PC Hà Tĩnh: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 PC Hà Tĩnh: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 10/10, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022.


Tiết kiệm điện tại PC Hà Tĩnh - những tín hiệu vui:

Đảm bảo sản xuất - kinh doanh gắn với thực hiện công tác tiết kiệm điện là mục tiêu hàng đầu, xuyên suốt trong những năm qua, nhất là từ khi có Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Bám sát Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, và kế hoạch chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, phấn đấu hàng năm ít nhất phải tiết kiệm giảm bằng được 2% tổng điện năng tiêu thụ, PC Hà Tĩnh đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm đúng mục đích, mang tính đột phá tập trung vào các lĩnh vực, sản xuất công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, thương mại, chiếu sáng công cộng, quản lý tiêu dùng dân cư, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội.

Tiết kiệm điện tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Những tín hiệu vui
Phát quang hành lang lưới điện.

Năm 2022, hưởng ứng chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác tiết kiệm điện, PC Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị sự nghiệp, hành chính. Phối hợp với các cấp, các đoàn thể, trường học trên địa bàn tuyên truyền hưởng ứng “Giờ trái đất”, chủ động triển khai có hiệu quả chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, “Trường học chung tay tiết kiệm điện”… Nhờ vậy, PC Hà tĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2022, PC Hà Tĩnh luôn đảm bảo vận hành an toàn hệ thống lưới điện, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do phải cắt điện tiết giảm khi thiếu nguồn, đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất - kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân trong tỉnh.

Bằng những giải pháp, hành động cụ thể, đến tháng 11/2022, PC Hà Tĩnh đã tiết kiệm được 22,21 triệu kWh, tương đương với gần 3% điện thương phẩm. Đặc biệt trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2022, công suất và sản lượng tiêu thụ trên toàn địa bàn giảm được 29,5 MW, tương đương với tổng điện năng tiết kiệm được 29.500 kWh.

Với chủ trương “Đẩy mạnh khoa học công nghệ số hoá” để điều hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư của đơn vị, PC Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công nghệ đo đếm điện năng bằng việc lắp đặt đo xa qua mạng 4G/GPRS cho hàng nghìn điểm đo tổng các TBA và lắp thêm hàng chục bộ Recloser trên lưới điện, thực hiện thao tác xa Recloser trong trường hợp sự cố.

Mặt khác, Công ty cũng đã sử dụng có hiệu quả các phần mềm của Tổng công ty. Cùng với đó công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng từ văn phòng Công ty đến 11 Điện lực huyện, thị xã, thành phố, đều thực hiện đúng quy trình về công tác giao dịch khách hàng, đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo thời gian tiếp cận điện năng cho phép, tiếp tục mở rộng đa dạng hóa điểm thu tiền điện, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, công khai các thủ tục chỉ tiêu trong công tác dịch vụ khách hàng để khách hàng biết và cùng ngành điện thực hiện.

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả:

Để đạt được mục tiêu đề ra trong công tác tiết kiệm năng lượng, năm 2022, PC Hà Tĩnh vừa đặc biệt chú trọng các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ hiện đại vừa đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực nhận thức của khách hàng và người sử dụng điện.

Tiết kiệm điện tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Những tín hiệu vui
Vệ sinh thiết bị.

Về nhóm giải pháp đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện, quản lý vận hành tối ưu an toàn hệ thống lưới điện, giảm tổn thất điện năng, PC Hà Tĩnh thực hiện ưu tiên phát triển lưới điện theo hướng tự động hoá, các trạm biến áp 110 kV vận hành theo tiêu chí không người trực. Đảm bảo cấp điện cho phụ tải khu vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khi có nhu cầu.

Với công tác quản lý vận hành lưới điện, Công ty chỉ đạo các Điện lực và các đơn vị quản lý trạm vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo an ninh cung ứng điện, không ngừng nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả kinh tế. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xử lý dứt điểm tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện 110 kV như thay thế thiết bị cũ nát, và hệ thống cáp nhị thứ tại các TBA 110 kV, nhằm đảm bảo các chỉ số về điện áp, dòng ngắt mạch về giới hạn cho phép.

Giảm tổn thất điện năng là một trong những yếu tố góp phần tiết kiệm năng lượng. Để làm được điều đó, đối với lưới điện 110 kV, Công ty đã phối hợp với đội quản lý vận hành điện cao thế Hà Tĩnh tính toán vận hành hợp lý các xuất tuyến 110 kV, tập trung phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý dứt điểm cây cối, chướng ngại vật nằm ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ đổ vào đường dây.

Với mục tiêu phấn đấu hạ tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp dưới 2,37%, hạ áp 3,42% trên điện nhận, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị hàng tuần kiểm tra hệ thống hoạt động tụ bù. Đặc biệt, vào giai đoạn chuyển mùa thực hiện cài đặt chỉnh định tụ bù hạ thế phù hợp, sử dụng tụ bù rơle thời gian để tụ bù hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác kiểm tra định kỳ ngày đêm trên hệ thống đường dây và TBA theo quy định. Sử dụng thường xuyên 13 Flaycam và 36 Camera ánh nhiệt để kiểm tra lưới điện, nhất là lưới điện trung áp để xử lý kịp thời khiếm khuyết, hạn chế nguy cơ sự cố xẩy ra. Hàng tuần, Công ty theo dõi thống kê các TBA công cộng có lệch pha, quá tải lệch pha để chỉ đạo các đơn vị khắc phục kịp thời.

PC Hà Tĩnh đã và đang tăng cường quản lý hệ thống đo đếm điện năng. Tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường và chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thay thế, lắp đặt công tơ điện tử có đo xa, phấn đấu đến hết năm 2022, 100% công tơ bán điện đều có thu thập dữ liệu từ xa. Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đo đếm điện giữa các đơn vị, kịp thời phát hiện các sai lệch, hư hỏng về hệ thống đo đếm và các vi phạm về sử dụng điện, ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực xẩy ra, nhất là việc trộm cắp điện.

Tiết kiệm điện tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Những tín hiệu vui
Tuyên truyền tiết kiệm điện.

Theo đó, một giải pháp không kém phần quan trọng nhằm góp phần tiết kiệm điện là công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng. Trước hết là cung cấp đầy đủ các thông tin cho các cơ quan báo chí, tranh thủ tối đa sự đồng tình của dư luận về chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn.

Mặt khác, thường xuyên cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến tư vấn kiến thức tiết kiệm điện đến từng thôn xóm, tổ dân phố các cơ quan trường học, doanh nghiệp. Thường xuyên chủ động hướng dẫn cụ thể cho người dân cần phải làm gì để thực hiện tiết kiệm điện đối với từng thiết bị trong gia đình. Vận động CBCBV trong Công ty sử dụng các thiết bị, sản phẩm tiết kiệm điện tại gia đình, không sử dụng các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Trung tâm khuyến công đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tiết kiệm điện, quảng bá các thiết bị tiết kiệm điện, xây dựng và nhân rộng các mô hình mẫu về sử dụng tiết kiệm điện, tổ chức các buổi hội thảo về các giải pháp tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Ngoài ra, tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn gắn với triển khai hiệu quả chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”, “Trường học chung tay tiết kiệm điện” trên phạm vị toàn tỉnh.

Trên cơ sở các giải pháp đã nêu, PC Hà Tĩnh chủ động thực hiện vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục, không ngừng đẩy mạnh việc cải tiến các thủ tục hành chính trong quản lý và dịch vụ khách hàng, theo hướng đơn giản hoá tối đa các thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nhằm tạo điều kiện tiện lợi dễ dàng nhất cho các khách hàng sử dụng điện.

Với những giải pháp căn cơ cụ thể, thiết thực, hy vọng năm 2022 và những năm tiếp theo, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ là một trong những điểm sáng mới của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về chương trình tiết kiệm năng lượng./.

BÀI VÀ ẢNH: TRẦN VŨ THÌN

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động