RSS Feed for Thu xếp vốn đầu tư của PVEP gặp khó khăn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/07/2024 19:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thu xếp vốn đầu tư của PVEP gặp khó khăn

 - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, hiện tại doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ - khi những bất cập về cơ chế tài chính cho doanh nghiệp thăm dò khai thác dầu khí (E&P) chưa được tháo gỡ. Điển hình như với hoạt động tìm kiếm, thăm dò có tính đặc thù rủi ro cao nên PVEP không thể vay vốn cho các hoạt động này. Hoặc một số chi phí hợp lý trong thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không được tính, tạo ra những thiệt thòi lớn.

Petrovietnam lại một thời gian khó!
Hiệu quả từ cơ chế "điều hành phi lợi nhuận" mỏ Sông Đốc

Đánh giá về những khó khăn, thách thức, PVEP cũng cho biết: Quá trình đàm phán các hợp đồng dịch vụ dầu khí đã mang lại kết quả ban đầu, song chưa tương ứng với biên độ giảm sâu của giá dầu, dẫn đến nhiều dự án, đặc biệt các dự án trong giai đoạn khai thác tận thu, không đạt hiệu quả kinh tế như mong muốn. Do vậy, PVEP kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế phù hợp cho doanh nghiệp - như mô hình điều hành phi lợi nhuận đang áp dụng đối với mỏ Sông Đốc.

Theo báo cáo của PVEP, trong tháng ​8/2017, giá dầu dù có cải thiện (nhưng vẫn dao động ở mức thấp) nên hiệu quả của các dự án cũng như công tác thu xếp vốn cho hoạt động thăm dò, khai thác gặp khó khăn. 

Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu khí tháng 8/2017 của PVEP vẫn đạt 0,4 triệu tấn quy dầu (đạt 123% kế hoạch tháng). Lũy kế 8 tháng năm 2017, sản lượng khai thác đạt 3,36 triệu tấn quy dầu. Trong đó, khai thác dầu và condensate là 2,63 triệu tấn và khí bán được 731,3 triệu m3, đạt 126% kế hoạch.

Trong tháng 8/2017, PVEP đã bốc bán 29 chuyến dầu/condensate. Cộng dồn 8 tháng đã bốc bán 280 chuyến dầu/condensate, phần PVEP là 16,9 triệu thùng, toàn dự án là 45,9 triệu thùng. Tổng doanh thu 8 tháng đầu năm 2017 của PVEP là 22.405 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.301 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 5.644 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm.

Trong những tháng cuối năm 2017, PVEP tập trung triển khai vận hành ổn định các mỏ nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm, tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác. ​Đồng thời, tiếp tục rà soát chặt chẽ công tác góp vốn, giãn góp vốn cho các dự án dầu khí; tập trung đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, quyết liệt đổi mới phương thức quản trị, phát huy mạnh mẽ công tác sáng kiến, sáng chế với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện dòng tiền.

Dự báo giá dầu trong các tháng cuối năm chưa được cải thiện nhiều, cùng với các bất cập về cơ chế đặc thù chưa được tháo gỡ, do vậy, PVEP tiếp tục làm việc với các cấp chủ quản để báo cáo Chính phủ cho phép điều chỉnh phạm vi sử dụng quỹ tìm kiếm, thăm dò cho toàn bộ hoạt động tìm kiếm, thăm dò thay vì chỉ cho các dự án tìm kiếm, thăm dò trong nước. Trong đó, PVEP tập trung kiến nghị cơ chế tài chính phù hợp để phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-2/13).

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động