RSS Feed for Thống nhất đầu mối quản lý lưới điện 110kV miền Bắc | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 07:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thống nhất đầu mối quản lý lưới điện 110kV miền Bắc

 - Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, biên bản bàn giao và tiếp nhận lưới điện 110kV từ các Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình sang Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc (NGC) đã được ký kết.

Phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện
Năng lượng Việt Nam trong lộ trình đổi mới tổng thể

Theo đó, từ ngày 1/4/2018, cùng với việc tiếp nhận quản lý lưới 110 kV từ 3 đơn vị trên, NGC cũng sẽ quản lý thêm 3 chi nhánh lưới điện cao thế trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng và tổ chức lại các xí nghiệp quản lý lưới điện cao thế trước đó trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình. 

Các chi nhánh này có chức năng nhiệm vụ quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp 110kV và 220kV có tính chất phân phối (nếu có) trên địa bàn thành phố sở tại, trong phạm vi NGC được giao quản lý, đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn và tin cậy.

Ngay sau khi tiếp nhận, NGC sẽ khẩn trương triển khai các thủ tục đăng ký hoạt động cho 3 chi nhánh mới theo quy định, bố trí sắp xếp lực lượng lao động trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng lực lượng lao động hiện có của các xí nghiệp quản lý lưới điện cao thế Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình. 

Việc bàn giao quản lý lưới điện 110 kV giữa các đơn vị của EVNNPC là thực hiện chủ trương của EVN về việc thống nhất đầu mối quản lý lưới điện 110kV, tạo thuận lợi trong công tác đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động