RSS Feed for Thời gian khách hàng được cấp điện chỉ còn 10 ngày | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 12:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thời gian khách hàng được cấp điện chỉ còn 10 ngày

 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thời gian cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp chỉ còn 10 ngày.

EVN lấy ý kiến về Dự thảo cơ cấu biểu giá điện mới

Theo EVN, trong thời gian qua, bằng những biện pháp cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế, thời gian thực hiện Chỉ số tiếp cận điện năng đã liên tục được rút ngắn. Cụ thể, ngày 26/9/2014, EVN đã ban hành bộ Quy trình kinh doanh sửa đổi năm 2014 trong đó quy định cụ thể về thủ tục và thời gian tiếp cận điện năng thực hiện các công việc của ngành điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện Trung áp giảm xuống còn 18 ngày (trước đây thời gian thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của EVN là 55 ngày). Kết quả thực hiện thực tế trong 7 tháng đầu năm 2015 toàn EVN đã có 4.072 khách hàng được cấp điện đấu nối lưới trung áp với tổng thời gian thực hiện các công việc của ngành điện là 10,3 ngày.

Căn cứ các qui định hiện hành và tình hình thực tế thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng đối với các công việc của EVN trong 7 tháng đầu năm 2015, ngày 01/9/2015 Tập đoàn đã tiếp tục điều chỉnh rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng đối với các công việc thuộc trách nhiệm của EVN để cấp điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp từ 18 ngày xuống còn 10 ngày.

Thủ tục rút ngắn từ 05 bước còn 04 bước: (1) Tiếp nhận Hồ sơ; (2) khảo sát hiện trường, (3) Thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật;  (4) Nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện. Trong đó gộp 2 bước thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế thành một bước là thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật.

Qui trình và các thủ tục cấp điện cho khách hàng được niêm yết công khai tại các phòng giao dịch khách hàng/Website của công ty điện lực. Tập đoàn cũng đã triển khai phần mềm áp dụng thống nhất nhằm quản lý giám sát tiến độ cấp điện cho khách hàng, khách hàng có thể tra cứu tiến độ giải quyết công việc trên Website hoặc ngay tại các Phòng giao dịch khách hàng của các đơn vị điện lực.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động