RSS Feed for Thành tựu bước đầu trên lộ trình chuyển đổi số của EVNNPC | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 14:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thành tựu bước đầu trên lộ trình chuyển đổi số của EVNNPC

 - Nhằm mang đến cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, giảm nhân công, chi phí… thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số và đạt được nhiều thành tựu bước đầu.


Các hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến của EVNNPC

EVNNPC đảm bảo cấp điện và phòng dịch Covid-19 hiệu quả


Trước khi xác định giai đoạn 2021 - 2022 là giai đoạn trọng tâm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, EVNNPC đã không ngừng ứng dụng các công nghệ hiện đại, thực hiện chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và số hóa. Quá trình xây dựng hạ tầng số tại EVNNPC được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Mục tiêu năm 2021 là số hoá toàn bộ các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC, ở giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành ở 4 lĩnh vực: Tài chính kế toán, kỹ thuật, kinh doanh, an toàn. Là lĩnh vực triển khai sớm nhất, tài chính kế toán đã hoàn thành việc chuẩn hoá các các hồ sơ văn bản nằm trong các quy trình, vận hành thử nghiệm 5 quy trình tại các đơn vị là cấp phát, giải ngân, nua sắm, hợp đồng, thanh xử lý VTTB và TSCĐ, tiến tới sẽ tiến hành kiểm thử đợt 2 tại các đơn vị.

Giao diện và chức năng của NPCPortal.

EVNNPC cũng đã hoàn thiện NPCPortal và đang trong quá trình vận hành thử nghiệm để thiết lập môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ và kết nối, EVNNPC đặt mục tiêu có 80% quy trình nghiệp vụ hiện tại được số hóa và liên thông, riêng lĩnh vực văn phòng có 90% quy trình nghiệp vụ sẽ không sử dụng giấy tờ.

EVNNPC cũng đã xây dựng mô hình văn phòng điện tử và triển khai đến tất cả CBCNV, được đánh giá cao về tính năng, hiệu quả. Theo đó, Quy trình soạn thảo, phê duyệt, ban hành, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ đều đã thực hiện trên môi trường số, từ đó giảm thời gian lưu chuyển văn bản, công văn trong các nội bộ Tổng công ty; đồng thời xóa bỏ các giới hạn về không gian, vị trí địa lý. Tiến tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các tính năng, ứng dụng các công nghệ mới để khai thác, phân tích thông tin đã được số hóa và tích hợp vào Hệ thống văn phòng số (Digital Office).

Thực hiện “Lộ trình phát triển lưới điện thông minh” đã được Chính phủ phê duyệt, EVNNPC tích cực triển khai và đạt được kết quả tích cực, toàn EVNNPC đã lắp đặt hơn 5,2 triệu công tơ điện tử, đạt gần 50% số công tơ trên lưới, trong đó có hơn 90% số công tơ điện tử có thể đọc xa. Tổng công ty sẽ phấn đấu hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử đọc xa vào năm 2024 với số lượng trên 12 triệu công tơ điện tử.

Hiện nay, EVNNPC đã thực hiện chuyển đổi số được 5,59 triệu hợp đồng, đạt 58,48% tổng số hợp đồng phải chuyển đổi số và đặt mục tiêu đạt 100% toàn bộ hợp đồng được số hoá trong năm 2021. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 96,13%, vượt kế hoạch EVN giao 1,13%...

CBCNV của TTĐKX Bắc Giang theo dõi thông số tại các TBA 110 kV không người trực.

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, EVNNPC cũng đã làm chủ công nghệ tự động hóa trạm biến áp 110 kV. Đến nay 80% trạm biến áp 110 kV của EVNNPC đã thực hiện vận hành không người trực. Hệ thống thiết bị được quy hoạch đồng bộ, bảo đảm khả năng quản lý và cấu hình tập trung, tối ưu về dự phòng thiết bị.

EVNNPC cũng hoàn thiện và tiếp tục xây dựng một số TBA 110 kV theo mô hình kỹ thuật số hiện đại nhất trên thế giới để cấp điện cho phụ tải như dự án: TBA 110 kV Quang Châu 2 và nhánh rẽ (dự kiến đóng điện tháng 12/2021); đường dây và TBA 110 kV Bắc Thành Phố - Thanh Hóa (dự kiến đóng điện tháng 6/2022)..

Đối với các nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao chung cho các Tổng công ty như: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS; sửa chữa bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị; xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật 1 Dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất; hồ sơ điện tử... EVNNPC vẫn đảm bảo tiến độ đề ra, đáp ứng các tiêu chí EVN yêu cầu.

Đồng thời, 12 nhiệm vụ Tổng công ty đăng ký với EVN: Xây dựng phần mềm số hoá các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC; xây dựng bản đồ quản lý lưới điện trên nền GIS; dự án phần mềm quản lý máy biến áp; chương trình tự động hoá lưới điện trung áp DMS; lĩnh vực kỹ thuật vận hành, số hoá toàn bộ các đầu sổ, lý lịch thiết bị... các ban, các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt, bước đạt nhiều hiệu quả rõ rệt.

EVNNPC xác định giai đoạn 2021 - 2022 là giai đoạn cần phải chuyển đổi số một cách toàn diện, về mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh để sớm trở thành doanh nghiệp số. Chuyển đổi số là một quá trình liên tục và phát triển theo từng giai đoạn bằng cách mở rộng phạm vi hoặc nâng cao, cải tiến hơn ở một cấp độ mới.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, đến nay 100% các đơn vị đã phổ biến đề án chuyển đổi số của EVN, kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty tới toàn thể CBCNV, xây dựng kế hoạch riêng phù hợp với đặc thù của các đơn vị, đồng thời đã thành lập/kiện toàn tiểu Ban chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

EVNNPC cũng đã tổ chức chương trình Đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho các cán bộ quản lý, điều hành của Tổng công ty và được truyền hình trực tuyến  đến các điểm cầu truyền hình tại các công ty điện lực và các điện lực./.

KIM NGÂN

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động