RSS Feed for Thành tựu 38 năm xây dựng và phát triển Vietsovpetro | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 11/08/2022 04:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thành tựu 38 năm xây dựng và phát triển Vietsovpetro

 - Tại Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ, và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị”, Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm đã có báo cáo tóm tắt về Thành tựu 38 năm xây dựng và phát triển Vietsovpetro; kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ đến hết năm 2019… Tạp chí Năng lượng Việt Nam xin đăng tải nguyên văn báo cáo dưới đây để các bạn cùng tham khảo.

Vietsovpetro và các nghiên cứu thầm lặng phía sau 'giọt dầu'
Vietsovpetro: Mô hình hợp tác quốc tế kiểu mẫu thành công ở Việt Nam

Trao Huy hiệu Đảng; Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn năm 2018; Giấy khen của Đảng ủy Vietsovpetro về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Năm 1981, Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô được thành lập trên cơ sở Hiệp định Liên chính phủ Việt Nam - Liên Xô về hợp tác tiến hành thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt - Xô trong lĩnh vực hợp tác thăm dò khai thác dầu khí; là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô ra đời là kết quả cụ thể mà Đảng và Nhà nước ta thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh được bày tỏ với các đồng chí Liên Xô đi cùng khi Người thăm Khu Công nghiệp Dầu khí tại Bacu, CH Ajerbaizan thuộc Liên Xô, ngày 23/7/1959, rằng: “Tôi nghĩ Việt Nam chúng tôi có biển, nhất định sẽ có dầu, nhưng đang chiến tranh, chưa làm được, tôi hy vọng và tin rằng sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, các đồng chí sẽ giúp chúng tôi tìm ra dầu rồi thì giúp khai thác và chế biến dầu, xây dựng được khu công nghiệp dầu khí như Bacu ngày nay”.

Thực hiện ý nguyện của Bác Hồ, suốt 38 năm qua, với được sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và các Bên tham gia Hiệp định, mấy chục ngàn lượt CBCNV Việt Nam, Liên Xô/Liên bang Nga trong XNLD Vietsovpetro (nay là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro), bằng tình hữu nghị, hợp tác thủy chung, đã vượt qua thử thách khắc nghiệp của biển cả, thời gian và những thăng trầm của lịch sử, đã miệt mài lao động sáng tạo, không ngại gian khổ, hy sinh, đã đưa Vietsovpetro đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Chỉ hai năm rưỡi sau ngày thành lập, Vietsovpetro đã phát hiện vỉa dầu công nghiệp tại mỏ Bạch Hổ (tháng 5 năm 1984) và 2 năm sau khi tìm thấy dầu, ngày 26 tháng 6 năm 1986 đã đưa mỏ này vào khai thác.

Tuy nhiên, vào giữa năm 1987, tức là chưa đầy một năm sau khi đưa giàn số 1 vào khai thác, sản lượng các giếng dầu từ các tầng trầm tích mỏ Bạch Hổ đã nhanh chóng giảm sút. Khả năng ngừng khai thác mỏ gần như đã thành hiện thực. Vào thời điểm khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi đó thì một sự kiện đã đến làm thay đổi tình thế, giúp cho Vietsovpetro trụ vững và tiếp tục đi lên. Đó là việc phát hiện ra tầng dầu sản lượng cao từ đá móng granit nứt nẻ tại giếng khoan BH-6 vào ngày 11 tháng 5 năm 1987.

Kể từ đó, việc phát hiện dầu trong móng granit với sản lượng lớn tại mỏ Bạch Hổ đã tạo bước ngoặc lịch sử cho Ngành Dầu khí Việt Nam, làm thay đổi quan điểm truyền thống về đối tượng tìm kiếm, thăm dò dầu khí, mở ra hướng mới vô cùng quan trọng trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở bể Cửu Long nói riêng và ở thềm lục địa Việt Nam nói chung. Sau mỏ Bạch Hổ, Vietsovpetro đã phát hiện thêm 7 mỏ dầu - khí khác có giá trị công nghiệp là Rồng, Đại Hùng, Nam Rồng - Đồi Mồi, Thiên Ưng - Mãng Cầu, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Cá Tầm. Ngoài ra, còn phát hiện được các biểu hiện dầu khí trên các cấu tạo Tam Đảo, Ba Vì, Bà Đen, Sói và Mèo Trắng...

Suốt 38 năm qua, thực hiện Ý nguyện của Bác Hồ, được cụ thể hóa bằng các Hiệp định Liên Chính phủ Việt - Xô, Việt - Nga và các Nghị định liên quan, Vietsovpetro đã đạt được 10 thành tựu quan trọng sau đây:

1/ Đã thực hiện một khối lượng rất lớn công tác thăm dò địa chất dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, gồm: khảo sát hơn 44 nghìn km tuyến địa chấn 2D, gần 10 nghìn km vuông địa chấn 3D; khảo sát lại toàn bộ Lô 09-1 với diện tích gần 900 km vuông bằng công nghệ địa chấn tiên tiến 3D4C; hoàn thành thi công trên 500 giếng khoan tìm kiếm - thăm dò và khai thác dầu khí với chiều dài thân giếng tổng cộng 2,3 triệu mét khoan; phát hiện 7 mỏ dầu - khí có trữ lượng công nghiệp.

Kết quả công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí của Vietsovpetro có ý nghĩa quyết định mở ra một giai đoạn phát triển mới của ngành công nghiệp Dầu khí nước nhà, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước khai thác dầu đứng thứ ba ở Đông Nam Á.

2/ Đã xây dựng một tổ hợp tương đối hoàn chỉnh các công trình bờ, kho cảng đảm bảo cung ứng dịch vụ cho các hoạt động thăm dò khai thác vận chuyển dầu khí; đã xây dựng hệ thống công nghệ, công trình hoàn chỉnh phục vụ cho công tác khoan, khai thác, xử lý, thu gom, vận chuyển dầu khí tại các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng, Nam Rồng - Đồi Mồi, Cá Tầm gồm trên 50 công trình biển được kết nối bằng hệ thống gần 200km cáp điện và gần 800km đường ống ngầm nội bộ, liên mỏ, đảm bảo một chu trình liên hoàn của hoạt động khai thác dầu khí một các an toàn, hiệu quả.

3/ Phát hiện và đưa vào khai thác thân dầu trong đá móng granit nứt nẻ mỏ Bạch Hổ với trữ lượng lớn. Vietsovpetro có công đầu tìm ra và khẳng định một loại thân dầu mới phi truyền thống trong công nghiệp dầu khí thế giới, làm thay đổi quan điểm tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và trong khu vực.

Vietsovpetro đã đi đầu sáng tạo và áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp để khai thác dầu trong đá móng một cách hoàn toàn mới, chưa từng gặp trên thế giới, đóng góp rất đáng kể cho khoa học dầu khí thế giới.

Tính đến nay, Vietsovpetro đã khai thác được 199 triệu tấn dầu từ đối tượng này, tạo sự thu hút mạnh mẽ các công ty dầu khí nước ngoài đầu tư vào hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam, đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

4/ Đến hết tháng 6/2019, đã khai thác gần 235 triệu tấn dầu thô, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 60% sản lượng khai thác toàn ngành. Tổng doanh thu bán dầu thô đạt 80,2 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận của Phía Việt Nam 50,4 tỷ USD, lợi nhuận Phía Nga đạt 11,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ gần 35 tỷ mét khối khí, thúc đẩy phát triển công nghiệp khí, điện, đạm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

5/ Thông qua hoạt động thực tiễn, Vietsovpetro đã đào tạo được một đội ngũ đông đảo các cán bộ quản lý, kỹ sư có trình độ cao và công nhân lành nghề trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm thăm dò, thiết kế xây dựng, vận hành khai thác dầu khí biển.

Hiện nay cán bộ và chuyên gia Việt Nam đã làm chủ công nghệ, quản lý và điều hành hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học và sản xuất. Đến nay, các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc, giám đốc các xí nghiệp thành viên, các trưởng phòng/ban Bộ máy điều hành Phía Việt Nam đều có thể đảm nhận được và thực tế đã đảm nhận hầu hết các vị trí.

Vietsovpetro còn là cái nôi đào tạo cán bộ dầu khí. Nhiều cán bộ lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, kể cả một số lãnh đạo Phía tham gia Nga đã được rèn luyện và trưởng thành từ Vietsovpetro.

6/ Vietsovpetro là đơn vị tiên phong trong Ngành Dầu khí về áp dụng rộng rãi nhiều giải pháp kỹ thuật - công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, bằng biện pháp bơm ép nước để bảo tồn áp suất vỉa đã tăng hệ số thu hồi dầu khí từ 18% lên trên 40% đối với tầng móng. Là đơn vị có hoạt động sáng kiến - sáng chế mạnh nhất Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trung bình mỗi năm Vietsovpetro đã đưa vào ứng dụng từ 35-50 sáng kiến, sáng chế và giải pháp công nghệ mới.

Trong 3 năm gần đây, số sáng kiến, sáng chế hàng năm được công nhân đều đạt trên 100, mang lại hiệu quả kinh tế trên 10 triệu USD mỗi năm; các CBCNV Vietsovpetro còn là tác giả chính của 03 công trình đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN; nhiều công trình đạt giải cao tại các cuộc thi Sáng tạo khoa học - công nghệ cấp quốc gia và của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.

7/ Hoạt động của Vietsovpetro đã có tác động tích cực và trực tiếp làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, cũng như sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên doanh là nhân tố tích cực góp phần xây dựng thành phố biển Vũng Tàu trở thành trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch. Nhiều cơ sở công nghiệp, hàng hải, cơ sở sửa chữa tàu biển và hệ thống cảng biển hình thành đã làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của địa phương. 

Với tiềm lực của mình, Vietsovpetro đã tích cực tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển. Vietsovpetro là đơn vị chủ lực thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa, gia cố 19 nhà giàn DK1 thế hệ đầu, xây dựng 14 nhà giàn DK thế hệ mới, khoan giếng thăm dò PV-94 ở bãi ngầm Tư Chính, khoan thăm dò tại Vịnh Bắc Bộ, góp phần bảo vệ quyền chủ quyền của Việt Nam trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế trên biển.

8/ Hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho bên ngoài ngày càng mở rộng, khẳng định thương hiệu Vietsovpetro có uy tín cao trong nước và nước ngoài. Hàng năm bằng việc tận dụng kinh nghiệm, năng lực các thiết bị hiện có, Vietsovpetro đã thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia như các dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau, Lô B-Ô Môn, Nam Côn Sơn - 2...; đã phát triển dịch vụ kết nối, vận hành khai thác và bảo trì các mỏ dầu cho các đối tác với tổng sản lượng khai thác đến nay đạt trên 130 triệu thùng dầu thô...

Đặc biệt, Vietsovpetro đã làm chủ công nghệ chế tạo, lắp đặt công trình khai thác dầu khí biển ở độ sâu nước đến 150 mét, đến nay đã cùng các bên tham gia cung cấp dịch vụ xây dựng giàn Đại Hùng-2, Hải Thạch - Mộc Tinh, Sao Vàng - Đại Nguyệt, là bước tiến quan trọng để khai thác dầu khí ở các vùng biển nước sâu, xa bờ.

Tổng doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho bên ngoài đến nay đã đạt trên 2,3 tỷ USD, bổ sung nguồn tiền quan trọng vào Quỹ phát triển sản xuất và góp phần đảm bảo phát triển ổn định Vietsovpetro.

9/ Vietsovpetro đã không ngừng nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chủ động và tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội.

Từ thu nhập trung bình năm 1991 là 377 USD/người/tháng, đến nay đã tăng đến mức trung bình 1.290 USD/người/tháng; đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1990 khu nhà ở tiểu khu I và II cùng tổ hợp các công trình thể thao, văn hóa; mở rộng và hiện đại hóa Trung tâm Y tế, Khu nghỉ dưỡng; đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp cho các địa phương trong cả nước xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện công tác từ thiện xã hội gần 65 triệu USD.

10/ Kết quả hoạt động Vietsovpetro đã khẳng định sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, hoạt động của tập thể lao động quốc tế trong Vietsovpetro đã góp phần giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị quốc tế trong sáng giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga và các nước SNG hiện nay. Vietsovpetro cũng là đối tác tin cậy của nhiều bạn hàng, nhiều công ty dầu khí hàng đầu thế giới. Những thành quả đạt được của Vietsovpetro đã từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng phạm vi hoạt động, vươn ra thị trường dầu khí bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên doanh Vietsovpetro trong quá trình xây dựng và phát triển, đã trao tặng Vietsovpetro những danh hiệu và phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, hai lần Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương chiến công hạng Nhất, hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều Huân chương Lao động; 1 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; nhiều tập thể và cá nhân được hai Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.

Hôm nay, trong Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề “50 năm thực hiện Di chú của Hồ Chủ tịch, 60 năm Ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ”, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tự hào báo cáo về những thành tựu đã đạt được của mình, là kết quả của tầm nhìn và ước mong 60 năm trước của Bác; là kết tinh công sức, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga, của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, PetroVietnam, Gazpromt (trước đây), Zarubezhneft (sau này) và mấy chục ngàn lượt CBCNV hai Phía trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro các thế thệ.

Thay mặt CBCNV Vietsovpetro thế hệ hôm nay, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, chân thành và sâu sắc tới tất cả đồng chí và đồng nghiệp các thế hệ đàn anh về những thành tựu trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Vietsovpetro suốt 38 năm qua.

Hiện tại và trong những năm sắp tới, những khó khăn thách thức đối với Vietsovpetro còn rất nhiều do sản lượng các mỏ lớn giảm nhanh, sản lượng của các mỏ mới đưa vào khai thác còn khiêm tốn. Kết quả thăm dò, gia tăng trữ lượng và việc mở rộng vùng hoạt động tuy có kết quả nhưng chưa đủ bù đắp xu hướng suy giảm sản lượng khai thác.

Để hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, trong giai đoạn hiện nay Vietsovpetro sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, tận thăm dò các khu vực tiềm năng, khai thác hiệu quả, thu hồi tối đa trữ lượng dầu khí còn lại trong Lô 09-1, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, đầu tư mở rộng vùng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ra các lô mới nhằm gia tăng trữ lượng, ổn định sản lượng khai thác dầu và khí.

Tôi mong rằng, tất cả các đồng chí có mặt ở đây hôm nay cũng như toàn thể CBCNV Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Vietsovpetro, nỗ lực hơn nữa vượt qua các thách thức, tiếp tục xây dựng và phát triển ổn định Vietsovpetro; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ ngành TW và hai Phía tham gia; góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển Tập đoàn và Ngành  Dầu khí Việt Nam theo ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 60 năm về trước.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động