RSS Feed for Than Vàng Danh phấn đấu công suất lò chợ tăng 5% so với năm 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/02/2024 01:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Vàng Danh phấn đấu công suất lò chợ tăng 5% so với năm 2020

 - Năm 2021, Công ty CP than Vàng Danh quyết tâm giữ vững công tác an toàn; đổi mới tổ chức quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu của dây chuyền sản xuất; phấn đấu công suất lò chợ bình quân tăng 5% so với năm 2020; khai thác trên 3,2 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ trên 3,3 triệu tấn.


Hiệu quả từ máy đào lò EBH-45 của Than Vàng Danh


Năm 2020, Công ty CP Than Vàng Danh sản xuất được gần 3,5 triệu tấn than nguyên khai, bằng xấp xỉ 100% kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn, than tiêu thụ đạt trên 2,8 triệu tấn, tăng 8% so với kế hoạch điều chỉnh, đào mới trên 34.000 mét lò, số mét lò đào bằng máy móc, cơ giới hóa đạt trên 1400 mét, tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng, trong đó thợ lò thu nhập bình quân 22,5 triệu đồng/người. Toàn Công ty có 350 người thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, Công ty cũng luôn chú trọng đến công tác tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, an toàn lao động, quản lý tài nguyên…

Năm 2021, Công ty CP than Vàng Danh quyết tâm giữ vững công tác an toàn; đổi mới tổ chức quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu của dây chuyền sản xuất; phấn đấu công suất lò chợ bình quân tăng 5% so với năm 2020; khai thác trên 3,2 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ trên 3,3 triệu tấn.

Năm 2021, Công ty tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chăm lo nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản trị tài nguyên, quản trị chi phí, đẩy mạnh áp dụng CGH-TĐH-THH, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động