RSS Feed for ương Đảng Thứ bảy 22/06/2024 17:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đang trực tuyến Hội thảo "Phát triển thị trường Năng lượng Việt Nam"

Đang trực tuyến Hội thảo "Phát triển thị trường Năng lượng Việt Nam"

Hội thảo khoa học quốc tế về "Phát triển thị trường Năng lượng Việt Nam" đang được truyền trực tuyến trên NangluongVietnam.vn. Tòa soạn Năng lượng Việt Nam kính mời các cơ quan, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc trong nước, cũng như ở nước ngoài quan tâm về vấn đề này gửi ý kiến đóng góp, câu hỏi cho các đại biểu khách mời tại hòm thư: hoithao@nangluongvietnam.vn
Đảng bộ Truyền tải điện 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đảng bộ Truyền tải điện 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 22/05/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 20/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Ngày 6/9/2012, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 đã tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI)…
Kiến nghị chiến lược phát triển  năng lượng Việt Nam

Kiến nghị chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam

Nội dung văn bản:
Kiến nghị tăng giá điện,  giá than

Kiến nghị tăng giá điện, giá than

Nội dung văn bản:
Kiến nghị giải quyết việc làm cho lực lượng quản lý dự án thuỷ điện, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ

Kiến nghị giải quyết việc làm cho lực lượng quản lý dự án thuỷ điện, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ

Nội dung văn bản:
Phiên bản di động