RSS Feed for Tuyển than Chủ nhật 27/11/2022 23:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn độ tro cao mỏ than Hà Tu bằng thiết bị tuyển than tầng sôi

Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn độ tro cao mỏ than Hà Tu bằng thiết bị tuyển than tầng sôi

Báo cáo trình bày kết quả thử nghiệm tuyển than hạt mịn chất lượng thấp mỏ Hà tu trên thiết bị tuyển tầng sôi. Trong quá trình thí nghiệm đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một loại thông số (tốc độ cấp liệu, lưu lượng nước tạo tầng sôi, các thông số kích thước thiết bị) đến kết quả tuyển. Kết quả thí nghiệm cho thấy từ than hạt mịn mỏ Hà Tu độ tro 43% có thể thu được than sạch có độ tro 21-28% với thu hoạch 52-62% và đá thải có độ tro >75%.
Xem ý kiến tranh luận tại đây

Xem ý kiến tranh luận tại đây

Tòa soạn đã cập nhật ý kiến tranh luận của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc. Sau đây là một số ý kiến gửi đến Tòa soạn:
Di dời Nhà máy than Nam Cầu Trắng ra khỏi thành phố Hạ Long

Di dời Nhà máy than Nam Cầu Trắng ra khỏi thành phố Hạ Long 1

Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa công bố sẽ di dời Nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng của Công ty tuyển than Hòn Gai từ trung tâm thành phố Hạ Long ra khu vực khai thác của mỏ Suối Lai, thuộc phường Hà Khánh (cách trung tâm thành phố 7km).
Định hướng đổi mới công nghệ nhằm phát triển bền vững ngành Than Việt Nam (Kỳ 1)

Định hướng đổi mới công nghệ nhằm phát triển bền vững ngành Than Việt Nam (Kỳ 1)

Trong những năm qua, sản lượng than khai thác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tăng trưởng với tốc độ cao, từ 27,5 triệu tấn năm 2004 lên tới 47,5 triệu tấn năm 2010 (tương ứng tăng 72,7 %, trung bình 12,1 %/năm). Những thành tựu đạt được là kết quả của quá trình triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm từng bước nâng cao mức độ cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất.
Than Cửa Ông sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Than Cửa Ông sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Phát triển hài hoà với cộng đồng và thân thiện môi trường, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp, đổi mới công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận thu được nguồn năng lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Ảnh hưởng của độ chính xác phân tuyển than cốc đến tỷ lệ thu hoạch

Ảnh hưởng của độ chính xác phân tuyển than cốc đến tỷ lệ thu hoạch

Tóm tắt: Trong tuyển than đá thực tế là khi độ chính xác phân tuyển giảm thì lượng than sạch thu được từ lượng than vào tuyển sẽ giảm. Báo cáo quan tâm đến sự phụ thuộc của thu hoạch than sạch với giá trị độ lệch đường cong phân phối. Các phân tích đã chỉ ra các đặc tính là tỷ lệ thu hoạch than sạch đối với các máy lắng giảm càng lớn thì chỉ số Ep càng cao và ngay cả khi giá trị đường cong phân phối đạt giá trị rất cao thì cũng không đạt được thu hoạch than sạch có hàm lượng độ tro là 7,5% hay hàm lượng độ tro là 9%. Thu hoạch than sạch giảm thì ảnh hưởng đến kinh tế của các mỏ, bởi vì thu hoạch càng giảm thì số lượng than tiêu thụ giảm từ số lượng than đầu vào là như nhau
Cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ  trong quản lý, khai thác than

Cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, khai thác than

Trong đợt rà soát việc triển khai thực hiện kế hoạch khai thác than 5 năm (2010 2015), các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã đưa ra nhiều giải pháp cơ bản nhằm tăng sản lượng khai thác than từ 25 đến 30%. Cùng với việc gia tăng sản lượng khai thác, điều đáng chú ý là các đơn vị đều dự kiến số nhân lực khá cao. Có đơn vị dự kiến số thợ lò lên tới hàng vạn người. Trong khi thợ lò ngày càng khó tuyển thì việc đẩy mạnh hơn nữa áp dụng KHCN là giải pháp phù hợp.
1 2
Phiên bản di động