RSS Feed for Quy hoạch dầu khí Thứ năm 20/06/2024 12:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đề nghị nghiên cứu đề xuất của Tạp chí Năng lượng Việt Nam về Luật Quy hoạch

Đề nghị nghiên cứu đề xuất của Tạp chí Năng lượng Việt Nam về Luật Quy hoạch

Ngày 17/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số: 1187/PC-VPCP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật Quy hoạch theo đề xuất của Tạp chí Năng lượng Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ ("Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Luật Quy hoạch theo Tờ trình số 362/TTr-CP").
Một số ý kiến về bản Dự thảo mới Luật Quy hoạch

Một số ý kiến về bản Dự thảo mới Luật Quy hoạch

Dự thảo Luật Quy hoạch kèm theo Tờ trình số 362/TTr-CP, ngày 31/8/2017 của Chính phủ trình Quốc hội xem xét có nội dung gồm 6 Chương, 70 Điều. Theo nhìn nhận của chúng tôi, so với dự thảo lần trước, bản dự thảo lần này có nhiều sửa đổi. Tuy nhiên, xét trên tổng thể thì dự thảo lần này vẫn còn những bất cập "cơ bản" cần phải khắc phục, điều chỉnh, bổ sung. Trên thực tế, toàn ngành năng lượng có "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050" được phê duyệt theo Quyết định số 1855/2007/QĐ-TTg, nhưng chẳng có phân ngành năng lượng nào tuân theo (gồm ngành điện, ngành dầu khí, ngành than, ngành năng lượng tái tạo).
Những bất cập trong hệ thống chiến lược năng lượng Việt Nam

Những bất cập trong hệ thống chiến lược năng lượng Việt Nam

Ngành năng lượng của Việt Nam có chiến lược chung, nhưng từng phân ngành năng lượng không tuân theo chiến lược chung của ngành năng lượng mà theo chiến lược riêng, hoặc quy hoạch riêng của từng phân ngành được xây dựng theo quy định của các luật chuyên ngành. Có phân ngành có cả chiến lược và quy hoạch (than, điện), nhưng có phân ngành chỉ có chiến lược (dầu khí, năng lượng tái tạo), hoặc có phân ngành chỉ có quy hoạch (urani). Kỳ quy hoạch và kỳ chiến lược của ngay từng phân ngành năng lượng cũng khác nhau, thậm chí kỳ chiến lược của ngành than, ngành điện ngắn hơn kỳ quy hoạch của các ngành này, vv... Đây là những bất cập, hạn chế gây ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược phát triển bền vững các chuyên ngành năng lượng Việt Nam.
Bàn về Chiến lược Dầu khí Quốc gia

Bàn về Chiến lược Dầu khí Quốc gia

"Một chiến lược kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh dầu khí dù tốt đến đâu nhưng nếu hệ thống quản lý nhà nước, bao gồm cơ cấu tổ chức, chính sách, hệ thống luật pháp, hệ thống nghiên cứu - đào tạo, cơ sở hạ tầng... không phù hợp, không tương thích với nhau thì cũng không thể triển khai thực hiện thành công được".
Bổ sung dự án chế biến condensate vào Quy hoạch dầu khí

Bổ sung dự án chế biến condensate vào Quy hoạch dầu khí

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung Dự án Nhà máy chế biến condensate Đông Phương tại thành phố Cần Thơ vào Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam.
Lập Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

Lập Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý chủ trương lập đề án "Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035".
Đề nghị bổ sung Dự án lọc dầu Nhơn Hội vào quy hoạch

Đề nghị bổ sung Dự án lọc dầu Nhơn Hội vào quy hoạch

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Công Thương đã đề nghị bổ sung Tổ hợp Lọc hóa dầu Nhơn Hội vào Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.
Phiên bản di động