RSS Feed for Phong trào sáng kiến Thứ bảy 01/04/2023 20:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Công ty Dịch vụ Khí: Hiệu quả từ phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Công ty Dịch vụ Khí: Hiệu quả từ phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tại Công ty Dịch vụ Khí - đơn vị chủ trì về công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các thiết bị trên công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, đạt được hiệu quả cao, làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Ứng dụng sáng tạo trong vận chuyển vật liệu mỏ tại Than Nam Mẫu

Ứng dụng sáng tạo trong vận chuyển vật liệu mỏ tại Than Nam Mẫu

Trong nhiều năm qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và phát huy sáng kiến vào cải tiến kỹ thuật tại Than Nam Mẫu đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Trên thực tế, mỗi năm có hàng chục sáng kiến được ra đời và áp dụng vào sản xuất kinh doanh, không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn giảm thời gian, chi phí quản lý và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trong những sáng kiến đó phải kể đến sáng kiến: Sử dụng tời điện kéo, vận chuyển vật tư trên monoray thay cho hệ thống đầu tàu diezen của nhóm tác giả: Lê Trung Tiến, Phan Văn Trưởng, thuộc Đoàn Thanh niên Công ty.
Phiên bản di động