RSS Feed for Nguyễn Cảnh Nam Thứ hai 25/09/2023 09:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cần làm rõ những bất cập trong chính sách thuế tài nguyên

Cần làm rõ những bất cập trong chính sách thuế tài nguyên

Hiện nay, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên để thay thế Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 đang trong quá trình lấy ý kiến để hoàn thiện. Để làm rõ thêm vấn nhiều đề thực tiễn, PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam (Hội đồng Khoa học - Hiệp hội Năng lượng Việt Nam) và Ths. Đồng Thị Bích (Trường Đại học Mỏ - Địa chất) có bài viết dành riêng cho Tạp chí Năng lượng Việt Nam phân tích về thuế tài nguyên; chính sách thuế, phí đối với khai thác khoáng sản và đề xuất một số kiến nghị.
Điều chỉnh thuế tài nguyên và những hệ lụy khó lường

Điều chỉnh thuế tài nguyên và những hệ lụy khó lường

Việc khai thác khoáng sản phải đảm bảo thu hồi tối đa khoáng sản, bao gồm khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm. Mọi chính sách đối với khoáng sản phải tuân thủ tinh thần này.
Ý kiến Bộ Tài chính về thuế tài nguyên là chưa chính xác

Ý kiến Bộ Tài chính về thuế tài nguyên là chưa chính xác

Mức thuế tài nguyên hiện hành của Việt Nam đối với khai thác khoáng sản đã rất cao so với các nước trên thế giới, nhưng nay trong dự thảo Nghị quyết về ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên mới lại dự kiến tiếp tục tăng, mặc dù từ năm 2014 đã thực hiện thu “Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”, mà thực chất đó là đánh thuế tài nguyên lần 2...
Giải pháp đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế (Kỳ 2)

Giải pháp đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế (Kỳ 2)

Đi đôi với ban hành chính sách sử dụng than hợp lý, tiết kiệm cần đẩy mạnh nghiên cứu chế biến than, nhằm tạo ra sản phẩm than sạch, nhất là than cho luyện kim để giảm nhập khẩu và sử dụng tiết kiệm, giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình sử dụng than.
Giải pháp đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế (Kỳ 1)

Giải pháp đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế (Kỳ 1)

Việt Nam là nước đang phát triển, hiện đang đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Do đó, nhu cầu năng lượng nói chung, trong đó có nhu cầu than cho phát triển kinh tế - xã hội tăng cao. Trong khi đó nguồn tài nguyên than có hạn, chỉ đáp ứng được ở mức hạn chế nhu cầu than của nền kinh tế.
Phiên bản di động