RSS Feed for Lô B - Ô Môn Thứ tư 01/12/2021 13:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tổng thể tiến độ dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn

Tổng thể tiến độ dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn 2

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp giữa các bên đối tác, song Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) - đại diện nhà điều hành Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đã và đang có những bước tiến quan trọng trong tổng thể tiến độ của dự án.
Bắt đầu thực thi dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn

Bắt đầu thực thi dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn

UBND tỉnh Kiên Giang đã chính thức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SW POC) để triển khai thực hiện Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Với tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1,27 tỷ USD, SW POC là chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ đại diện nhà điều hành thay mặt các nhà đầu tư tổ chức quản lý và triển khai dự án.
Phiên bản di động