RSS Feed for cho dòng dầu Thứ tư 19/06/2024 15:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Khai thác dòng dầu đầu tiên tại mỏ Đông Đô

Khai thác dòng dầu đầu tiên tại mỏ Đông Đô

Ngày 7/07, giàn khai thác Đông Đô thuộc cụm mỏ Thăng Long - Đông Đô, nằm trong Lô 01-97&02-97 đã cho dòng dầu đầu tiên (First Oil). Trước đó, mỏ Thăng Long thuộc dự án này cũng đã cho dòng dầu đầu tiên vào ngày 06/06/2014.
PVEP về đích trước thời hạn 14 ngày

PVEP về đích trước thời hạn 14 ngày

Ngày 17/12/2013, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng năm 2013, về đích trước thời hạn 14 ngày. Đây là sự kiện khép lại một năm hoạt động thành công của PVEP trên lĩnh vực khai thác dầu khí.
Giàn Thỏ Trắng cho dòng dầu đầu tiên

Giàn Thỏ Trắng cho dòng dầu đầu tiên

Theo Liên doanh Việt - Nga (Vietsopetro), sau 48 ngày phát động thi đua hoàn thành lắp đặt và đưa vào khai thác công trình Thỏ Trắng giữa các đơn vị trong Vietsovpetro. Với tinh thần lao động hăng say, ngày đêm lắp đặt, đấu nối, chạy thử, rải ống, gọi dòng... vào đúng 17h ngày 29/6/2013, giàn Thỏ Trắng đã được đấu nối với đường ống vận chuyển về Giàn 6, cho dòng dầu đầu tiên từ giếng 2X, với sản lượng ban đầu khoảng 220 tấn/ngày đêm.
Phiên bản di động