RSS Feed for Rà soát hồ sơ pháp lý tại các nhà máy điện gió, mặt trời chưa có giá điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 20/06/2024 13:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Rà soát hồ sơ pháp lý tại các nhà máy điện gió, mặt trời chưa có giá điện

 - Để phục vụ cho công tác đàm phán, thỏa thuận giá điện của một phần nhà máy điện/toàn bộ nhà máy điện chưa có giá điện, Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) vừa có văn bản đề nghị các chủ đầu tư điện gió, mặt trời rà soát hồ sơ pháp lý của dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng. Đặc biệt là các hồ sơ đánh giá của đơn vị vận hành hệ thống điện về khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia, cũng như khả năng giải tỏa công suất của lưới điện liên quan đến dự án.
Đề nghị EVN khẩn trương thống nhất giá điện với chủ đầu tư điện gió, mặt trời ‘chuyển tiếp’ Đề nghị EVN khẩn trương thống nhất giá điện với chủ đầu tư điện gió, mặt trời ‘chuyển tiếp’

Bộ Công Thương vừa có Văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện gió, mặt trời chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện theo chỉ đạo của cơ quan này tại Văn bản số 107/BCT-ĐTĐL.

Tại văn bản số: 1790/EPTC-KDMĐ, ngày 9/3/2023, Công ty Mua bán điện cũng đã đề nghị các nhà đầu tư xây dựng phương án giá điện theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tương tự theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 2/3/2023, Bộ Công Thương đã có Văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện gió, mặt trời chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện theo chỉ đạo của cơ quan này tại Văn bản số 107/BCT-ĐTĐL.

Theo nội dung Văn bản số: 1094/BCT-ĐTĐL, ngày 2/3/2023, Bộ Công Thương cho biết: Căn cứ quy định tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ Công Thương có ý kiến về phương pháp xác định giá phát điện đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp như sau:

Thứ nhất: Nguyên tắc xác định giá phát điện:

Khoản 1, Điều 29 Luật Điện lực về chính sách giá điện quy định: “Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý” và Khoản 4 Điều 29 Luật Điện lực (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực) quy định: “Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán điện trong khung giá, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Nhà nước quy định của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện lực”.

Khoản 3 Điều 31 Luật Điện lực (được sửa đổi, bồ sung bởi Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực) quy định: “Giá phát điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn, giá bán buôn điện do các đơn vị điện lực thỏa thuận, nhưng không được vượt quá khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện đã được phê duyệt”.

Ngày 7/1/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Thứ hai: Về hợp đồng mua, bán điện:

Hợp đồng mua, bán điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp được chủ đầu tư và EVN đàm phán, sửa đổi trên cơ sở hợp đồng mua bán điện đã ký, cũng như các nội dung quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/1/2023 về bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/1/2019 quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua, bán điện mẫu cho các dự án điện gió; Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua, bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Căn cứ quy định tại Luật Điện lực, các hướng dẫn nêu trên và các nội dung phù hợp thực tế của nhà máy điện, Bộ Công Thương đề nghị EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện theo chỉ đạo của cơ quan này tại Văn bản số 107/BCT-ĐTĐL.

Trước đó, ngày 7/1/2023, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Khung giá của Quyết định này sẽ là cơ sở để EVN và đơn vị phát điện gió, mặt trời chuyển tiếp thoả thuận giá phát điện theo quy định.

Quyết định số 21/QĐ-BCT có hiệu lực ngay từ ngày 7/1/2023. Các mức giá cụ thể như sau:

STT

Loại hình nhà máy

Mức trần của khung giá (đồng/kWh)

1

Nhà máy điện mặt trời mặt đất

1.184,90

2

Nhà máy điện mặt trời nổi

1.508,27

3

Nhà máy điện gió trong đất liền

1.587,12

4

Nhà máy điện gió trên biển

1.815,95

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động