RSS Feed for Quy định mới về thủ tục hải quan đối với khí và LPG | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 11:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy định mới về thủ tục hải quan đối với khí và LPG

 - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí - khí dầu mỏ hóa lỏng (khí và LPG). Thông tư quy định về thời hạn nộp thuế đối với khí và LPG, nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập.

>> Bộ Tài chính: "Ưu đãi cho dự án lọc dầu Nhơn Hội là không phù hợp"

Theo đó, khí và LPG, nguyên liệu kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục tạm nhập khí và LPG, nguyên liệu.

Trường hợp chưa nộp thuế, nếu được tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh số tiền thuế phải nộp và đáp ứng điều kiện quy định thì được áp dụng thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh, nhưng tối đa không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất (không áp dụng cho thời gian gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất) và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.

Trường hợp tái xuất ngoài thời hạn bảo lãnh thì phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn bảo lãnh, đến ngày tái xuất, hoặc đến ngày thực nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã được áp dụng thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh, nhưng chuyển tiêu thụ nội địa thì phải nộp đủ các loại thuế, tính lại thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa và phải tính tiền chậm nộp trên số tiền chuyển tiêu thụ nội địa từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập hàng hóa đến ngày thực nộp thuế.

khí và LPG, nguyên liệu kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục tạm nhập khí và LPG, nguyên liệu.

Thông tư cũng quy định cụ thể thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường ống chuyên dụng; thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và LPG…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2014.

NangluongVietnam.vn

 

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động