RSS Feed for PVN quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 20/05/2022 21:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm

 - Trong sáu tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu từ 2- 19% so với kế hoạch 6 tháng đề ra; sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch - góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước…

Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 1)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 2)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 3)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 4)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 5)
Dầu khí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức phát triển (Bài 6)

Vượt mức kế hoạch sáu tháng đầu năm

Sáu tháng đầu năm 2017, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra; trong đó có 1 phát hiện dầu khí mới, đồng thời, đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 13,15 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 6 tháng đầu năm đạt 7,90 triệu tấn, vượt 2,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 52,0% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,25 tỷ m3, bằng 97,6% kế hoạch 6 tháng và bằng 49,5% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 6 tháng đầu năm đạt 11,11 tỷ kWh, bằng 55,2% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 909 nghìn tấn, vượt 8,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 59,8% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 2,99 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch 6 tháng và bằng 44% kế hoạch năm.    

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 247,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 44,2 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 79% kế hoạch năm.

 

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Quyết liệt trong điều hành

Dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 46-50USD/thùng và giá dầu trung bình cả năm 2017 dự báo đạt 50USD/thùng, PVN phấn đấu sản lượng khai thác dầu thô 6 tháng cuối năm đạt từ 12,69-12,82 triệu tấn; khai thác 5,23-5,36 tỷ m3 khí; sản xuất 9,74 tỷ kWh điện;  sản xuất 690,0 nghìn tấn đạm và 4284 nghìn tấn xằn dầu các loại…. tổng doanh thu đạt 218 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách 36 nghìn tỷ đồng…

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch trên, PVN sẽ quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 1718/CTr- DKVN ngày 23/3/2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017.

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2017.

Tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu trong thời gian tới để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm.

Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Tranh thủ các tác động thuận lợi từ giá dầu thấp (là nguyên, nhiên liệu của các nhà máy) để phát huy tối đa công suất các nhà máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc huy động tối đa nguồn lực khí, công suất các nhà máy điện để đảm bảo thực hiện vượt mức sản lượng khí, điện so với kế hoạch đề ra. Phối hợp chặt chẽ Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và các đối tác tiêu thụ khác để đảm bảo tiêu thụ hiệu quả sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động