RSS Feed for PVN giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 23:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước

 - Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục đưa Tập đoàn Dầu khí giữ vững vai trò là tập đoàn kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đóng góp quan trọng trong việc cân đối nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng của đất nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Nhịp độ sản xuất kinh doanh của PVN được giữ vững

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo.

Ngày 30/7 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ  lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của PVN, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, Đảng ủy tập đoàn đã tập trung lãnh đạo các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính, hoàn thành vượt mức, về đích trước nhiều chỉ tiêu. 

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) ước đạt 2.225 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 2,4%/năm. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn ước đạt 3.675 nghìn tỉ đồng, bằng 102,4% kế hoạch; tốc độ tăng bình quân đạt 10%/năm, tăng gấp 2,5 lần so với thực hiện 5 năm giai đoạn 2006-2010.

Toàn Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 880,3 nghìn tỉ đồng, bằng 104,5% kế hoạch. Tổng tài sản (dự kiến đến hết năm 2015) đạt 800.000 tỉ đồng, tăng 334.000 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2010. Tổng vốn chủ sở hữu đạt 414.000 tỉ đồng, tăng 182.000 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2010. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 13%/năm...

Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã ký 37 hợp đồng dầu khí mới và nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí với các công ty dầu khí quốc tế và các công ty dầu khí quốc gia của các nước trên thế giới; có 19 phát hiện dầu khí mới; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 100% kế hoạch; đưa thêm 29 mỏ/công trình mới vào khai thác (ở trong nước có 20 mỏ/công trình, ở nước ngoài 9 mỏ/công trình).

Tổng sản lượng khai thác dầu khí tăng 10,5% so với thực hiện kế hoạch 2006-2010, trong đó, sản lượng dầu thô khai thác đạt 82,85 triệu tấn và sản lượng khí đạt 47,82 tỉ m3.

Trong 5 năm, Tập đoàn đã cung cấp 46,6 tỉ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ trong nước, tăng 29,4% so với thực hiện 5 năm 2006-2010. Hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm về tổng công suất của các nhà máy điện, đến năm 2015 đạt 4.208 MW.

Tổng sản lượng điện sản xuất 5 năm 2011-2015 ước đạt 80,84 tỉ kWh, bằng 101,2% kế hoạch, tốc độ tăng trung bình đạt 9,0%/năm, tăng gấp 3,1 lần so với thực hiện 5 năm 2006-2010.

Các sản phẩm xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG) từ các nhà máy của Tập đoàn hằng năm đáp ứng trên 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, LPG trong cả nước. Các nhà máy đạm Phú Mỹ, Cà Mau hằng năm đáp ứng trên 70% nhu cầu đạm cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

Hiện tại, Tập đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp. Theo đó, đã thực hiện cổ phần hóa được 19/21 đơn vị. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ và quản lý, quản trị doanh nghiệp được coi là 3 giải pháp đột phá chiến lược quan trọng đã được Tập đoàn thực hiện khá thành công.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, lãnh đạo PVN phát triển bền vững, đồng bộ, mạnh về nhân lực, tài chính và khoa học-công nghệ, sức cạnh tranh cao, chủ động hội nhập quốc tế, là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành dầu khí…

Đối với lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước, nhất là ở những vùng nước sâu, xa bờ, gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển nhằm bổ sung và gia tăng trữ lượng dầu khí làm cơ sở cho sự phát triển bền vững, lâu dài của Tập đoàn; đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế...

Phát biểu tại Đại hội, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị PVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với trọng tâm là: tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; trong đó tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí là lĩnh vực cốt lõi, cần phải được quan tâm chú trọng, cần phải tăng cường đầu tư phát triển không chỉ ở trong nước mà vươn ra nước ngoài.

Đồng thời Phó thủ tướng đề nghị PVN nhanh chóng kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Đảng bộ, lãnh đạo của Tập đoàn, ổn định tư tưởng cán bộ đảng viên, công nhân viên; rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Quy chế của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện Điều lệ và Quy chế hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo và thực hiện có kết quả chương trình tái cơ cấu tập đoàn đã được phê duyệt; đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Tập đoàn trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, có thương hiệu, uy tín trong nước và quốc tế, có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, xây dựng Tập đoàn trở thành hình mẫu doanh nghiệp nhà nước điển hình trong hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tập đoàn cần quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đi đôi bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh, quốc phòng, góp phần quan trọng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Đồng thời, PVN cần chú trọng và chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dựng khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh; tăng cường năng lực tổ chức điều hành của bộ máy quản lý các cấp.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả và thiết thực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ, là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở thực tế hoạt động thời gian qua, Tập đoàn cần kiến nghị Đảng, Nhà nước về cơ chế, mô hình tổ chức hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động