RSS Feed for PVN đưa thêm bốn mỏ mới vào khai thác | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 07:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN đưa thêm bốn mỏ mới vào khai thác

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong 7 tháng đầu năm, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Tính chung trong 7 tháng, PVN đã đưa 4 mỏ mới vào khai thác.

>> Bảo dưỡng lần 2 NMLD Dung Quất: An toàn và vượt tiến độ
>> Ký thỏa thuận bảo dưỡng các dự án do PVEP điều hành
>> “Nâng cao giá trị kinh tế Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau”

Theo PVN, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu sản xuất tháng 7 và 7 tháng đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch Chính phủ giao. Các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.   

Dự án Biển Đông 01

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 7/2014, Tập đoàn đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 19 giếng khoan, trong đó 12 giếng đã hoàn thành và 7 giếng đang triển khai thực hiện.

Trong tháng 7/2014, đã đưa thêm 2 mỏ mới vào khai thác, là mỏ Đông Đô thuộc lô 01/97-02/97 từ ngày 7/7 và mỏ Dừa thuộc lô 12W từ ngày 10/7. Tính chung trong 7 tháng đã đưa 4 mỏ mới vào khai thác, là mỏ Diamond (lô 01& 02 từ ngày 18/5); mỏ Thăng Long (từ ngày 06/6); mỏ Đông Đô (từ ngày 07/7) và mỏ Dừa (từ ngày 10/7).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 7 đạt 2,22 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 16,09 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao và bằng 62,6% kế hoạch năm Chính phủ giao, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản xuất điện tháng 7 đạt 1,11 tỷ kWh, bằng 143% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 9,55 tỷ kWh, bằng 113% kế hoạch 7 tháng và 61% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 7 đạt 113 nghìn tấn, bằng 110% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 949 nghìn tấn, bằng 105% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao và 62% kế hoạch năm Chính phủ giao, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 7 đạt 426 nghìn tấn, bằng 158% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 2,88 triệu tấn, bằng 120,7% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao và 62% kế hoạch năm. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoạt động trở lại từ ngày 11/7, tổng sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 7 tháng đạt 2,94 triệu tấn, bằng 120% kế hoạch 7 tháng và 61% kế hoạch năm.

Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực, công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 7 tháng đầu năm 2014 đạt 350 tỷ đồng (cam kết cả năm là 500 tỷ đồng).

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong 7 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1900 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động