RSS Feed for PV GAS và chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 04/10/2023 16:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS và chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí

 - Ngày 10/10/2019, tại Hải Phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội thảo về Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 và Kế hoạch 2020 của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Bình luận về các hợp đồng trong chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 (điều chỉnh)Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo là một nội dung trong chương trình nghiên cứu khoa học quy mô và lâu dài, dựa trên những cơ sở nghiên cứu và thực tiễn được tổng hợp, phân tích và đề xuất, nhằm mục tiêu phát triển PV GAS thành doanh nghiệp khí mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - xuất nhập khẩu - vận chuyển - chế biến/chế biến sâu - tàng trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc, phấn đấu trở thành doanh nghiệp ngành khí hàng đầu khu vực Asean và có tên trong các doanh nghiệp ngành khí mạnh của châu Á.

Ông Dương Mạnh Sơn - Tổng giám đốc PV GAS trình bày báo cáo Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 của PV GAS.

Mở đầu hội thảo, ông Dương Mạnh Sơn - Tổng giám đốc PV GAS trình bày báo cáo Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 của PV GAS. Cơ sở xây dựng Chiến lược dựa trên Quy hoạch ngành khí đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Mô hình ngành công nghiệp Khí được Chính phủ thông qua năm 2015; Khả năng cung cấp khí các mỏ đến năm 2035… và hàng loạt các nghiên cứu thực tiễn được tiến hành trong nhiều năm qua.

Quan điểm phát triển được PV GAS đề ra là:

1/ Phát triển PV GAS đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững, khả năng cạnh tranh cao, phù hợp chiến lược phát triển ngành Dầu khí, ngành Khí và Tập đoàn Dầu khí.

2/ Phát triển hoàn chỉnh trong tất cả các khâu trong dây chuyền khí.

3/ Chú trọng: Chế biến, đa dạng hóa nguồn khí, đa dạng hóa sản phẩm.

4/ Trọng tâm: Sản xuất - nhập khẩu - kinh doanh khí, sản phẩm khí, dịch vụ khí.

5/ Phát huy tối đa nội lực, tận dụng nguồn lực bên ngoài, tăng cường hợp tác quốc tế.

6/ Phát triển thương hiệu PV GAS uy tín, chất lượng, phổ biến.

7/ Tiếp tục là doanh nghiệp khí mạnh, hiệu quả, sức cạnh tranh cao.

8/ Hoạt động hoàn chỉnh tất cả các khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí, sản phẩm khí.

9/ Tham gia đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước.

10/ Đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam.

11/ Tham gia tích cực thị trường quốc tế thuộc lĩnh vực khí.

Chiến lược có tầm nhìn đến 2025, định hướng đến 2035 với mục tiêu cụ thể là đa dạng hóa nguồn cung, giữ vai trò chủ đạo trong thu gom khí toàn quốc; sản lượng khí thu gom đạt 185,5 tỷ m3; Sẵn sàng gia tăng thu gom khí trong nước theo khả năng khai thác; Tham gia đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước: Sau năm 2023 có khí/LNG khai thác; sau năm 2030 khí/LNG khai thác/sản xuất đạt 5 - 10 tỷ m3/năm.

Về mục tiêu vận chuyển, phân phối khí/LNG, PV GAS định hướng xây dựng, vận hành, kinh doanh an toàn, tối ưu các hệ thống khí trên toàn quốc, kết nối khu vực. Cơ cấu tiêu thụ khí/LNG được xác định: 80% dành cho phát điện; 10% dành cho sản xuất đạm/hóa chất; 10% phục vụ công nghiệp, dân dụng, giao thông vận tải.

Định hướng tương lai gần, PV GAS trình bày về Kế hoạch SXKD năm 2020 với những mục tiêu vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các công trình khí; Đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; Cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng; Kiểm soát, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư; thực hiện thanh quyết toán các dự án hoàn thành theo qui định; Làm việc về giá khí, cước phí cho nguồn hiện hữu cũng như các mỏ mới, ký kết/quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí; Chuẩn bị thị trường tiêu thụ LNG; tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG đặc biệt tại các khu vực phía Bắc và miền Trung; Đẩy mạnh công tác phát triển bán lẻ LPG, gia tăng thị phần, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.

Đồng thời, nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong, ngoài nước; Tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện và đảm bảo hiệu quả; Quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; Tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thu hồi công nợ; Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc; thường xuyên rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh...

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các lãnh đạo, đại biểu cùng tham gia thảo luận, trình bày các ý tưởng/đề xuất đóng góp cho Dự thảo Chiến lược của PV GAS.

Các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao sự nỗ lực của PV GAS trong thời gian qua, dành nhiều tâm huyết để xây dựng Chiến lược kỹ lưỡng, mang tính khoa học và thực tiễn, vì sự phát triển của Tập đoàn và ngành công nghiệp khí.

Các đại biểu cũng thống nhất đề xuất sớm thông qua Chiến lược và quyết liệt đưa Chiến lược vào thực tiễn, tổng hòa Chiến lược của ngành khí với Chiến lược phát triển chung của toàn Tập đoàn; lồng ghép hiệu quả Chiến lược với chương trình phát triển thương hiệu, sử dụng năng lượng khí phục vụ dân sinh, giao thông vận tải; tham gia bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ tiên tiến và cách mạng 4.0.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã phát biểu kết luận Hội thảo, thống nhất quan điểm: Ủng hộ chủ trương hỗ trợ PV GAS giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí, tạo mọi điều kiện để PV GAS hoàn thành nhiệm vụ đề ra, nhưng vẫn giữ tính linh hoạt, quyền chủ động bằng năng lực và quy mô của doanh nghiệp dẫn đầu ngành Khí Việt Nam.

Tổng giám đốc PVN đề nghị PV GAS xem xét lại tổng thể những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo, tích cực và chủ động hiện thực hóa Chiến lược ngay khi được thông qua, nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững, tham gia cùng Tập đoàn trong sự nghiệp kinh tế - xã hội của đất nước./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động