RSS Feed for PV GAS dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 17:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019

 - Sáng ngày 9/4/2019, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua 8 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019.

Thương hiệu PV GAS tiếp tục vươn xa

Điều hành Đại hội có ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch HĐQT; ông Dương Mạnh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc  và bà Võ Thị Thanh Ngọc, thành viên HĐQT PV GAS.

Tham dự Đại hội, có ông Đinh Văn Sơn, thành viên HĐTV và ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc - đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam…; các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là gần 100 cổ đông; tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện là 1,841,855,850 cổ phần, chiếm 96,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Tại Đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2019 của HĐQT và BKS.

Đại hội cũng đã nghe các tờ trình việc miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung ông Trương Hồng Sơn giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV GAS, thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn; thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ PV GAS.

Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS đã nhấn mạnh: Thay mặt cho gần 4.000 CBCNV PV GAS, Ban lãnh đạo PV GAS xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2018, lường trước được những khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội, tập thể Ban Lãnh đạo PV GAS đã nỗ lực, cố gắng không ngừng của trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu, thực hiện ấn định, điều độ khí hợp lý, gia tăng sản lượng LPG, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, kiểm soát và thu hồi công nợ,... PV GAS nhấn mạnh sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể Cán bộ công nhân viên, sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị trong và ngoài ngành, sự phối hợp nhịp nhàng các khâu từ thượng nguồn đến hạ nguồn, đặc biệt là sự giám sát chặt chẽ và ủng hộ tích cực từ Đại hội đồng cổ đông… Từ đây, PV GAS đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Cụ thể:

Thứ nhất: PV GAS đã vận hành an toàn hệ thống khí, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS.

Thứ hai: Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 5-53% (sản xuất và cung cấp gần 9,7 tỷ m3 khí, trên 1,7 triệu tấn LPG, trên 95 ngàn tấn condensate), trong đó chỉ tiêu sản lượng LPG và Condensate về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng.

Thứ ba: Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 38-85% (tổng doanh thu 77.127 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 14.540 tỷ đồng), về đích trước kế hoạch 2-3 tháng và tăng từ 16%-18% so với năm 2017, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước (5.401 tỷ đồng), nằm trong Top đầu các đơn vị trong Tập đoàn có các chỉ số tài chính ấn tượng (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 25%, trên vốn điều lệ đạt 61%, nợ phải trả/tổng tài sản 25%).

Thứ tư: Tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, cung cấp 60% sản lượng LPG cả nước.

Với kết quả đạt được nêu trên, PV GAS lần thứ 6 liên tiếp được Forbes trao Chứng nhận Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam; Tổng cục Thuế đã xác nhận PV GAS đứng vị trí thứ 3 trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam; Top 5 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 do Vietnam Report xếp hạng; đứng thứ 6 trong Top 100 doanh nghiệp có chỉ số quản trị tài chính tốt nhất năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp và Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp bình chọn; sản phẩm LPG của PV GAS được Bộ Công Thương xác nhận là Thương hiệu Quốc gia 2018-2020; Top đầu các đơn vị có vốn hóa lớn, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cao 40%.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đều đạt từ 99,52% đến 99,98%, tất cả các tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Trong năm 2019, PV GAS nhấn mạnh vào các nhiệm vụ:

1/ Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các công trình khí hiện có và trong mọi hoạt động.

2/ Đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa, dự báo, ấn định, cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng.

3/ Kiểm soát, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đến thực hiện đầu tư đưa dự án vào sử dụng, đặc biệt là các dự án trọng điểm (LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Sao Vàng - Đại Nguyệt, kho LPG lạnh miền Bắc); thực hiện thanh quyết toán các dự án hoàn thành theo qui định.

4/ Đẩy mạnh mạnh tìm kiếm nguồn LPG có giá cạnh tranh để gia tăng thị phần nội địa giữ vững vai trò là đại lý bán buôn LPG số 1 Việt Nam. Tiếp tục triển khai tích cực công tác phát triển bán lẻ LPG, gia tăng thị phần, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.

5/ Tập trung nguồn lực, hoàn thiện các thủ tục để tham gia, sản xuất ống và bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2 và chuẩn bị cho dự án Lô B - Ô Môn.

6/ Quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thu hồi công nợ.

7/ Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong, ngoài nước; tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện.

8/ Kế hoạch đề ra cho năm 2018 có phần chia cổ tức đạt 30% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đều đạt từ 99,52% đến 99,98%, tất cả các tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đã chúc mừng ông Trương Hồng Sơn trở thành thành viên độc lập HĐQT PV GAS và chào chia tay ông Nguyễn Anh Tuấn.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chấp vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các dự án đầu tư xây dựng, tình hình thoái vốn của PVN tại PV GAS, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2019, tình hình kinh doanh LNG trong những năm gần đây, phương hướng phát triển Chiến lược bán lẻ của PV GAS, chiến lược phát triển ngành khí trong giai đoạn tới…

Giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo PV GAS đã khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Văn Sơn, thành viên HĐTV PVN đã khẳng định những thành tựu mà PV GAS đạt được là hết sức đáng trân trọng. Trong tiến trình thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí, PVN cam kết nhất quán trong quan điểm và điều hành, hỗ trợ để PV GAS cũng như ngành công nghiệp khí phát triển như kỳ vọng về ngành công nghiệp trẻ, hiệu quả; đem lại lợi ích cho toàn dân cũng như cổ đông.

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang đã nêu rõ: "Trong năm 2019, chúng tôi nhận định Tổng công ty Khí Việt Nam sẽ đối diện với nhiều khó khăn như giá dầu và giá LPG biến động khó lường do tình hình kinh tế/chính trị quốc tế diễn biến phức tạp, các nguồn khí mới bố sung có giá thành cao, một số hệ thống, thiết bị đã sử dụng nhiều năm nên tiềm ẩn rủi ro gia tăng chi phí cho bảo dưỡng sửa chữa… 

Tuy nhiên, tôi cùng ban lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam đã nhận diện được các rủi ro vừa nêu và đề ra hàng loạt giải pháp để sẵn sàng ứng phó, mục tiêu đảm bảo vận hành các công trình khí an toàn và hiệu quả, cung cấp trên 9,3 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ; đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2 và dự án kho chứa LNG quy mô 1 triệu tấn tại Thị Vải.

Với quyết tâm cao nhất, tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty Khí Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để đem lại lợi ích cao nhất cho quốc gia, cho tất cả cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với chúng tôi".

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2019 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động