RSS Feed for PV GAS đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng phó trong tình hình mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 22/04/2024 06:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng phó trong tình hình mới

 - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc cập nhật, hoàn thiện và đẩy mạnh các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 và diễn biến của giá dầu thô năm 2021, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành cập nhật/điều chỉnh và đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng phó trong tình hình mới. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn thể PV GAS đề cao tinh thần làm việc mới, quyết tâm vượt lên những thử thách của tác động kép, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 2021, cũng như giai đoạn tiếp theo.


PV GAS: Khí thế mới, vận hội mới


Bảo đảm tết yên vui, an toàn, phòng chống dịch bệnh

Trong năm 2020, đối mặt với khủng hoảng kép của đại dịch Covid-19 và suy giảm giá dầu, PV GAS đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu của Tập đoàn về ứng phó với tác động kép, đồng thời chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các nhóm giải pháp ứng phó (về sản xuất, công tác quản trị, đầu tư, tài chính, thị trường, cơ chế chính sách), vững vàng vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Trong dịp tết và những ngày làm việc sau Tết Nguyên đán 2021, PV GAS đặc biệt tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh các công tác bảo đảm an ninh - an toàn các công trình khí, duy trì nhịp sản xuất - kinh doanh, góp phần giữ gìn tết yên vui trên toàn quốc.

Thường xuyên kiểm tra an toàn công trình khí, đảm bảo cho cuộc sống dân sinh và bảo vệ môi trường.

PV GAS đã ban hành Chỉ thị triển khai các biện pháp tăng cường công tác an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa hanh khô năm 2021 cho tất cả các đơn vị trực thuộc, thành viên. PV GAS và các đơn vị đã triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định.

Các đơn vị thuộc PV GAS đã phối hợp với các bộ phận liên quan của công an các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Cà Mau và Thái Bình tổ chức các đợt kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ công trình khí trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và trước kỳ nghỉ tết; phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ bố trí lực lượng trực tăng cường tại các công trình trọng yếu.

Tất cả các đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS đều tổ chức trực chỉ huy, ứng cứu khẩn cấp từ cấp Tổng Công ty đến các đơn vị. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và dịp Tết Nguyên đán năm 2021 toàn bộ các hoạt động sản xuất - kinh doanh, công trình khí của PV GAS được đảm bảo an ninh, an toàn và vận hành ổn định.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, PV GAS đã và đang thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, Tập đoàn và thực hiện báo cáo hàng tuần về Ban Công nghệ An toàn và Môi trường. Tính đến thời điểm hiện tại, PV GAS không có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm nào thuộc các đối tượng F1, F2 và F3.

Triển khai mạnh mẽ các giải pháp ứng phó, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 2021

Hiện nay, để phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện thành công nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, PV GAS đã cập nhật/điều chỉnh và đưa ra nhóm các giải pháp để ứng phó với tình hình đại dịch Covid-19 và diễn biến giá dầu trong năm 2021.

Duy trì và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mọi hoạt động SXKD.

Về sản xuất, PV GAS tích cực làm việc với các bộ, ngành, EVN gia tăng sản lượng khí huy động năm 2021, phù hợp nghĩa vụ bao tiêu từ thượng nguồn; tích cực làm việc với các bên liên quan để sớm ký kết các phụ lục hợp đồng bán khí theo giá khí thị trường còn vướng mắc làm cơ sở thanh toán, giảm thiểu công nợ; Chủ động làm việc với các bên trong dây chuyền khí để tối ưu công tác bảo dưỡng sửa chữa dừng/giảm cung cấp và tiêu thụ khí; Xây dựng và thực hiện các kịch bản huy động, điều độ nguồn khí, chế độ vận hành tối ưu phù hợp với biến động của giá dầu và tình hình dịch bệnh; Thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh các định mức, quy trình kỹ thuật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo dưỡng sửa chữa phù hợp các qui định, hiệu quả và tối ưu các chi phí.

Trong công tác quản trị, PV GAS tiếp tục duy trì và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện các công việc liên quan, ứng phó hiệu quả diễn biến dịch bệnh, đảm bảo mọi hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng diễn ra liên tục; Nâng cao công tác quản trị; rà soát và từng bước số hóa, tối ưu hóa hệ thống quản lý; Rà soát, củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, thích ứng nhanh mỗi khi có biến động, vận hành hiệu quả theo cơ chế thị trường, xu hướng phát triển và hội nhập;…

Bên cạnh đó, PV GAS tăng cường rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Người đại diện phần vốn của TCT tại các đơn vị thành viên nhằm rà soát, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn trong việc thực hiện các chủ trương phát triển chung của TCT, đồng thời tăng cường công tác giám sát hoạt động của Người đại diện và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp; Thực hiện tái cấu trúc theo kế hoạch Tập đoàn phê duyệt; Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực tiên tiến; Triển khai kế hoạch kiến tạo văn hóa PV GAS; Thực hiện cải cách chính sách chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động dựa trên mức độ phức tạp công việc, năng lực nhân viên, khối lượng và hiệu quả công việc, không cào bằng, nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu cho mỗi CBCNV.

Về đầu tư, PV GAS định hướng tận dụng những lợi thế về tiềm lực tài chính hiện có, tăng cường đầu tư trên cơ sở rà soát, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng kịp thời nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường và gắn với Chiến lược phát triển của PV GAS. Trong đó có các nội dung quan trọng như: Xây dựng, ban hành qui trình quản trị doanh mục đầu tư tại PV GAS; Hoàn thiện, triển khai đề án tổng thể hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG trên toàn quốc hiệu quả và tối ưu; Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đảm bảo tiến độ các dự án kho LNG 1 triệu tấn, 3 triệu tấn tại Thị Vải; đảm bảo nguồn cung ổn định và gia tăng thị phần LPG tại khu vực miền Bắc; xem xét và triển khai đầu tư (các mỏ khí, sản xuất LNG, mua sớm LNG), mua/sáp nhập các công ty kinh doanh LPG,…

Về quản trị tài chính, PV GAS tập trung thực hiện các giải pháp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn như: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các qui chế, qui định liên quan công tác tài chính phù hợp quy định của Nhà nước, Tập đoàn và xu hướng phát triển trên nguyên tắc tạo cơ chế chủ động, linh hoạt, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ (quản lý nợ, đầu tư tài chính, huy động/sử dụng vốn,…); Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn trên cơ sở phương án tối ưu để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển PV GAS; Xây dựng và áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả nhằm hạn chế tối đa, cũng như sẵn sàng ứng phó với các rủi ro tài chính khi có tác động tiêu cực từ bên ngoài; Tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...

Đối với việc phát triển thị trường khí, PV GAS định hướng phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hộ tiêu thụ để đảm bảo cho phát triển bền vững; Đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng PetroVietnam Gas trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng tại Việt Nam và quốc tế; Phát triển đội ngũ cán bộ thị trường chuyên trách, có trình độ, khả năng dự báo cao, thường xuyên theo dõi và bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, kịp thời đưa các nhận định, dự báo để phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của TCT.

Ngoài các giải pháp trên, để thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD, PV GAS tích cực triển khai thực hiện, chủ động làm việc/phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên hệ với các bộ, ngành, Chính phủ để giải quyết các vấn đề liên quan đến giá/cơ chế giá khí, cước phí, các qui chuẩn/tiêu chuẩn áp dụng dụng trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm khí,..., thúc đẩy việc tháo gỡ các vướng mắc, tạo cơ chế, chính sách phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động