RSS Feed for Phê duyệt phụ lục thuộc quy hoạch di dân thủy điện Sơn La | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/04/2024 20:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt phụ lục thuộc quy hoạch di dân thủy điện Sơn La

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục 6 phụ lục thuộc quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định 2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

>> Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thủy điện An Khê - Ka Nak
>> Đẩy nhanh các dự án tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu
>> Hỗ trợ dân bị thu hồi đất tái định cư dự án Thủy điện Sơn La
>> Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ dân thuộc dự án thủy điện An Khê - Ka Nak

6 phụ lục thuộc quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La gồm: Tổng hợp kết quả di chuyển dân dự án thủy điện Sơn La; Tổng hợp kết quả bố trí các hộ dân tại các khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La; Tổng hợp các hạng mục công việc và dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La; Tổng hợp các hạng mục công việc và dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tổng hợp các hạng mục công việc và dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Trong đó, về kết quả di chuyển dân Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La di chuyển 12584 hộ; tỉnh Điện Biên 4459 hộ; tỉnh Lai Châu 3297 hộ.

Tổng số hộ tái định cư của 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu là 20477 hộ tại 323 điểm tái định cư.

Tổng mức đầu tư dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là hơn 26.457 tỷ đồng.

Nangluongvietnam.vn

 

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động