RSS Feed for Phê duyệt đề án tái cơ cấu Than Thống Nhất - TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/07/2024 19:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt đề án tái cơ cấu Than Thống Nhất - TKV

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chính thức phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty Than Thống Nhất - TKV giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, mục tiêu phấn đấu doanh thu tăng tối thiểu 6%/năm. Năng suất lao động quy đổi tăng tối thiểu 5%/năm. Thu nhập bình quân của người lao động tăng tối thiểu 5%/năm...

Tái cơ cấu hiệu quả ngành Than là vấn đề cấp thiết
Thách thức năng lượng và vị thế ngành Than

 

 

Theo quyết định, mục tiêu chung là xây dựng Công ty Than Thống Nhất - TKV trở thành một trong các doanh nghiệp thành viên của TKV có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ, hợp lý; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò trong việc đảm bảo cung ứng sản phẩm than cho TKV; xây dựng mối quan hệ hài hòa trong Công ty, vừa đảm bảo lợi ích của TKV và của Công ty, đảm bảo lợi ích của người lao động trong Công ty.

Các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt được đến năm 2020 là: sản phẩm chủ yếu là sản lượng than hầm lò nguyên khai đạt 2 triệu tấn/năm; đào lò chuẩn bị sản xuất 8.160m/năm; quy mô lao động theo sản lượng mục tiêu không quá 3.400 người. Doanh thu tăng tối thiểu 6%/năm. Năng suất lao động quy đổi tăng tối thiểu 5%/năm. Thu nhập bình quân của người lao động tăng tối thiểu 5%/năm.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Than Thống Nhất - TKV là khai thác, chế biến, sàng tuyển than.

Theo quyết định, Than Thống Nhất tổ chức thăm dò nâng cấp tài nguyên cấp 333 trong dự án khai thác dưới mức -35; tổ chức công tác quản lý tọa độ ranh giới mỏ giáp ranh trên bản đồ và ngoài thực địa đối với mỏ thuộc các Công ty CP than Đèo Nai, Cao Sơn, Tổng công ty Đông Bắc… Cắm mốc ranh giới, thường xuyên kiểm tra, bổ sung các mất đã mất để hoàn thiện công tác quản lý ranh giới mỏ.

Các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, chủ yếu đến năm 2020 gồm: tỷ lệ tổn thất tài nguyên (khai thác hầm lò) không quá 20%; tỷ lệ thu hồi than sạch tối thiểu 90%; hệ số đào lò 4,14m/ 1.000 tấn than nguyên khai; suất tiêu thụ điện năng của sản xuất than nhỏ hơn hoặc bằng 19kWh/ tấn than nguyên khai.

Đối với kỹ thuật khai thác, đưa, áp dụng các công nghệ tiên tiến phù hợp vào khai thác; phấn đấu công suất của lò chợ tăng 3-4% hàng năm.

Đối với kỹ thuật đào lò, thực hiện cơ giới hóa ở tất cả các khâu: khoan, súc, vận tải; trong đó 100% m đào trong đá xúc bằng máy, 70%m lò trong than xúc bằng máy…

Công ty Than Thống Nhất - TKV sắp xếp các phòng ban chuyên môn, phân xưởng sản xuất trực thuộc Công ty theo hướng gọn nhẹ, giảm tối đa đầu mối, chuyên môn hóa bộ máy quản lý để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

Cụ thể, kiện toàn các phòng ban chuyên môn: Hợp nhất phòng Thanh tra - Pháp chế - Kiểm toán nội bộ và phòng Bảo vệ Quân sự; sáp nhập phòng Thoát nước và thông gió mỏ vào phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ; sáp nhập Ban quản lý dự án vào phòng đầu tư, môi trường (Công ty đã thực hiện vào tháng 4/2018); tổ chức sắp xếp lại phòng vật tư, chuyển chức năng nhiệm vụ về các phòng chuyên môn khác phù hợp. Kiện toàn sắp xếp các phân xưởng trực thuộc.

Như vậy số lượng phòng chuyên môn sau khi tái cơ cấu tối đa là 12 phòng và 1 trạm Y tế. Số lượng phân xưởng trực thuộc sau khi tái cơ cấu tối đa là 20 phân xưởng…

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động