RSS Feed for Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐTV TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/04/2024 10:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐTV TKV

 - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn vừa ký quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Theo quyết định, kể từ ngày 16/7/2018, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐTV được quy định trong Điều lệ TKV và Quy chế làm việc của HĐTV TKV.

Lần thứ 2 TKV điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than

Theo quyết định, nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên HĐTV TKV được phân công như sau:

1/ Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch HĐTV được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TKV và Quy chế làm việc của HĐTV TKV.

Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của HĐTV đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TKV, các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của HĐTV TKV.

Trực tiếp chỉ đạo, giám sát công tác: Chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển, nghiên cứu khoa học; cân đối các nguồn lực; phát triển các ngành, nghề kinh doanh mới; quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trung ương, các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố; quan hệ quốc tế, truyền thông; công tác tổ chức - cán bộ, các quy chế quản lý nội bộ; công tác xuất, nhập khẩu than, khoáng sản, vật tư, thiết bị; là Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của TKV, Trưởng ban phòng chống tham nhũng, lãng phí; trực tiếp chỉ đạo Ban quản lý vốn.

2/ Thành viên HĐTV - Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải

Là người đại diện theo pháp luật của TKV; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của TGĐ được quy định trong Điều lệ TKV, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của TKV.

Thực hiện nhiệm vụ tổng điều hành hoạt động SXKD của TKV, kế hoạch PHKD trong Tập đoàn các công ty TKV theo nghị quyết, quyết định của HĐTV TKV.

Là Phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của TKV. Thay mặt Chủ tịch HĐTV chỉ đạo chung hoạt động của HĐTV khi Chủ tịch HĐTV đi vắng dài ngày.

3/ Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Hải

Chủ trì giám sát, quản lý các lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ; Công tác đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, thi đua, văn hoá, xã hội, quan hệ cộng đồng; Quản lý phần vốn của TKV tại các công ty con, công ty liên kết thuộc lĩnh vực sản xuất than, dịch vụ và thương mại; Công tác triển khai áp dụng CGH - TĐH - THH trong lĩnh vực và đơn vị được giao chủ trì quản lý, theo dõi.

Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐTV tại các đơn vị sự nghiệp đào tạo, y tế, báo chí, thương mại, dịch vụ, dịch vụ vận tải đường thuỷ. Chỉ đạo chung Ban Kiểm soát nội bộ.

4/ Thành viên HĐTV Nguyễn Chiến Thắng

Chủ trì giám sát, quản lý các lĩnh vực: Sản xuất điện, cơ khí, hoá chất mỏ, VLXD, kết cấu hạ tầng - vật kiến trúc và một số đơn vị khoáng sản, luyện kim theo phân công; Giúp Chủ tịch HĐTV trong công tác nhập khẩu than; Quản lý phần vốn của TKV tại các đơn vị sản xuất khoáng sản, điện lực, cơ khí, hoá chất mỏ, VLXD và các đơn vị phụ trợ; Công tác triển khai áp dụng CGH - TĐH - THH trong lĩnh vực và đơn vị được giao chủ trì quản lý, theo dõi.

Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐTV tại các đơn vị: TCT Điện lực, TCT CN Hoá chất mỏ, các công ty kinh doanh than, Công ty CP Xuất nhập khẩu than, các công ty cơ khí, Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ, các dự án ở nước ngoài, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng, các Ban QLDA hạ tầng, nhà điều hành, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Đắk Nông. Phối hợp với Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Hải trong chỉ đạo Ban Kiểm soát nội bộ.

5/ Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật

Chủ trì giám sát, quản lý các lĩnh vực: Sản xuất than lộ thiên, AT-VSLĐ, môi trường, tư vấn, thăm dò, khảo sát địa chất, một số đơn vị khoáng sản, luyện kim theo phân công, kết cấu hạ tầng - vật kiến trúc của khối sản xuất than; Giúp Chủ tịch HĐTV trong quản lý tổng hợp công tác khoa học và công nghệ; Công tác triển khai áp dụng CGH - TĐH - THH trong lĩnh vực và đơn vị được giao chủ trì quản lý, theo dõi.

Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐTV tại các đơn vị sản xuất than lộ thiên; TCT CN mỏ Việt Bắc; Trung tâm Cấp cứu mỏ; các công ty CP Cromit Cổ Định - Thanh Hoá, sắt Thạch Khê; các công ty Môi trường, Xây lắp - Môi trường, Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, Tin học, công nghệ và môi trường, Viện KHCN mỏ, Viện Cơ khí năng lượng mỏ, Ban quản lý các dự án than Đồng bằng sông Hồng; các công ty CP Địa chất mỏ, Địa chất Việt Bắc, Địa chất và khoáng sản.

6/ Thành viên HĐTV Vũ Thành Lâm

Chủ trì giám sát, quản lý các lĩnh vực: Sản xuất than hầm lò, xây lắp mỏ hầm lò, sàng tuyển - chế biến than; Theo dõi tổng hợp lĩnh vực chế biến khoáng sản; Công tác triển khai áp dụng CGH - TĐH - THH trong lĩnh vực và đơn vị được giao chủ trì quản lý, theo dõi.

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐTV tại các đơn vị sản xuất than hầm lò, xây lắp mỏ; các đơn vị giám định, sàng tuyển - chế biến than, kho vận; các đơn vị khoáng sản và luyện kim (TCT Khoáng sản, Công ty CP Đồng Tả Phời); các Ban quản lý dự án sàng tuyển - chế biến than, khoáng sản; Công ty Tư vấn quản lý dự án.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động