RSS Feed for Petrovietnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 22/06/2024 16:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Petrovietnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

 - Ngày 19/1/2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013.

>> Ký kết các văn bản liên quan Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
>> Khẳng định vị thế của ngành Dầu khí Việt Nam trên trường quốc tế
>> Ba giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng giám đốc PVN, ông Đỗ Văn Hậu cho biết, năm 2012, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao so với năm 2011. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 773,7 nghìn tỉ đồng, bằng 117,2% kế hoạch năm, tăng 14,6% so với năm 2011. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 187 nghìn tỉ đồng, bằng 138,8% kế hoạch năm, tăng 16,3% so với năm 2011, vượt 52,26 nghìn tỉ đồng (2,49 tỉ USD) so với kế hoạch năm.

Theo ông Đỗ Văn Hậu, PVN đã đạt được một số kỷ lục như: khai thác vượt kế hoạch 0,93 triệu tấn dầu; doanh thu lần đầu tiên trên 700 nghìn tỉ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 9 tỉ USD.

Trong năm 2012, PVN đã hoàn thành công tác thu nổ 11.218 km2 địa chấn 3D (trong đó thu nổ 1.248 km2 địa chấn 3D ở nước ngoài) và 13.044 km địa chấn 2D; triển khai khoan 27 giếng thăm dò thẩm lượng và 42 giếng khoan khai thác. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48 triệu tấn quy dầu. Có 2 phát hiện dầu khí mới là Kình Ngư Trắng và Thỏ Trắng. Đưa 7 mỏ/công trình vào khai thác. Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2012 đạt 26,09 triệu tấn. Tập đoàn đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 290 triệu vào 31/5/2012, đạt mốc khai thác m3 khí thứ 80 tỉ vào ngày 15/10/2012.

Về vận chuyển, chế biến và kinh doanh khí, trong năm 2012 từ các hệ thống đường ống dẫn khí đã cung cấp 9,17 tỉ m3 khí khô; 60,4 nghìn tấn Condensate và 266,7 nghìn tấn LPG cho các hộ tiêu thụ trong nước. Tập đoàn đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 50 tỉ vào ngày 14/10/2012. Sản xuất điện của Tập đoàn năm 2012 đạt 15,27 tỉ kWh.

Về công nghiệp chế biến dầu khí, Nhà máy Đạm Phú Mỹ vận hành tối ưu công suất, Tập đoàn đã có sản phẩm đầu tiên từ Nhà máy Đạm Cà Mau vào ngày 29/01/2012 và sản phẩm thương mại từ ngày 24/4/2012. Sản xuất đạm năm 2012 đạt 1.426 nghìn tấn.

Sản xuất xăng dầu các loại toàn Tập đoàn năm 2012 đạt 5,53 triệu tấn, bằng 93,0% kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2012 đạt trên 233 nghìn tỉ đồng, bằng 102% kế hoạch năm và tăng 13,4% so với năm 2011, chiếm 30% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Về công tác đầu tư phát triển, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ.

Tập đoàn đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại toàn bộ danh mục, tiến độ các dự án đầu tư đầu tư, tập trung vốn cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Tập đoàn, các dự án hoàn thành trong năm 2012 kết quả rà soát đã đình hoãn, giãn tiến độ 24 dự án đầu tư với tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là trên 11,17 nghìn tỉ đồng. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2012 đạt 91 nghìn tỉ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt 89,8 nghìn tỉ đồng.

Các mặt công tác khác như khoa học công nghệ đã được triển khai thực hiện quyết liệt trong toàn Tập đoàn; trong năm 2012, Tập đoàn đã tổ chức đào tạo 3.435 lượt người, bằng 151% kế hoạch năm; công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ được đảm bảo, an toàn; công tác an sinh xã hội được các cấp lãnh đạo Tập đoàn đặc biệt quan tâm, tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2012 đạt 604 tỉ đồng, bằng 101% kế hoạch cam kết cả năm; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tiết giảm 5.104 tỉ đồng, bằng 137,4% so với kế hoạch Tập đoàn cam kết (3.715 tỉ đồng).

Tuy nhiên, những khó khăn mà PVN phải đối mặt trong năm 2012 vẫn tiếp tục còn là thử thách trong năm 2013 như công tác tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí gặp nhiều khó khăn, hoạt động khảo sát điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn ở vùng xa bờ trên biển Đông còn nhiều phức tạp. Việc mở rộng tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài đòi hỏi nguồn vốn lớn và gặp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt từ các công ty dầu khí lớn trên thế giới...

Việc tiêu thụ các sản phẩm mới (sản phẩm chạy thử của các dự án: xơ sợi tổng hợp, Ethanol) gặp nhiều khó khăn do thị trường trong nước nhu cầu thấp, các chính sách hiện tại chưa đủ bắt buộc xã hội sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường cho đến hết năm 2014…

Bước sang năm 2013, PVN tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tập đoàn và các nhiệm vụ trọng tâm như công tác tái cấu trúc doanh nghiệp của Tập đoàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các đơn vị thành viên, các nhà thầu dầu khí thực hiện đúng Kế hoạch, Chương trình công tác ngân sách năm 2013 đã được phê duyệt; triển khai thực hiện đúng tiến độ và thu xếp vốn cho các dự án đầu tư của Tập đoàn; tiếp tục triển khai cải cách hành chính; rà soát hoàn chỉnh các quy trình, quy chế, quy định của Tập đoàn phù hợp với phương án tái cấu trúc của Tập đoàn và của đơn vị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí quản lý trong toàn Tập đoàn; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong việc triển khai các hợp đồng dầu khí và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện công tác An sinh xã hội để chia sẻ với cộng đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực to lớn của lãnh đạo PVN và toàn thể cán bộ CNV người lao động dầu khí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2012 trong tình hình đất nước đang phải chịu nhiều tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những thành tích mà Tập đoàn đã đạt được, đặc biệt trong việc gia tăng trữ lượng dầu khí cả trong và ngoài nước, việc đầu tư những dự án mang tính chiến lược, lâu dài nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực cho đất nước như các dự án đầu tư ở nước ngoài, dự án lọc hóa dầu, điện, khí, đạm... Những thành tích mà Tập đoàn đã đạt được hết sức quan trọng và có ý nghĩa rất lớn, rất quan trọng đối với phát triển kinh tế của nước nhà.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần sớm khắc phục những tồn tại, tạo thành sức mạnh tổng lực để vượt qua những khó khăn, biến những bài học kinh nghiệm thành giải pháp; thực hiện tốt Chương trình tái cơ cấu sắp xếp lại doanh nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt, tập trung rà soát và có tính đến các yếu tố tác động dài hạn đến ngành để điều chỉnh quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; tích cực cải cách hành chính; đảm bảo an toàn và kỷ luật lao động; nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh...

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý vấn đề đoàn kết nội bộ để phát huy được năng lực của từng cá nhân trong tổ chức và cần có kế hoạch chuẩn bị hết sức bài bản nguồn cán bộ cho thế hệ mai sau.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN Phùng Đình Thực đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành, các địa phương trong nhiều năm qua, giúp cho Tập đoàn hoàn thành được vai trò trọng trách và đạt được những thành tích đáng tự hào, đồng thời cam kết toàn Tập đoàn sẽ nỗ lực hết mình, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, hoàn thành mọi nghiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tích của PVN trong năm 2012

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực phát biểu khai mạc hội nghị

Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu báo cáo tổng kết Tập đoàn 2012, nhiệm vụ 2013

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể và cá nhân của PVN

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương Hữu nghị cho ông Petrakov Alexander Vladislavovich, Phó ban Trung tâm Điều độ sản xuất và ông Mamedov Mirza Nazaraly, Chánh kỹ sư Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và Sửa chữa công trình biển (Vietsovpetro)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

4 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ

15 tập thể nhận Cờ Thi đua của Bộ Công Thương

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực và Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu trao Cờ Thi đua của Tập đoàn cho 46 đơn vị

20 doanh nhân, nhà quản lý nhận danh hiệu Doanh nhân, nhà quản lý xuất sắc, giỏi

Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu trao giấy chứng nhận cho 5 cá nhân có nhiều sáng kiến cấp Tập đoàn 2012

20 doanh nhân, nhà quản lý trẻ nhận danh hiệu Doanh nhân, nhà quản lý trẻ Dầu khí xuất sắc, giỏi

 

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

"Dư luận băn khoăn tự phê bình như hòa cả làng"
Chủ tịch nước: 'Biển Đông là vấn đề Việt Nam luôn quan tâm'
Chính sách đối ngoại Obama 2.0: Giữa 'bơ' và 'súng'
Tập đoàn kinh tế: Ngày ấy, bây giờ...
Biển Đông: Thời của ngoại giao kênh II
Thách thức an ninh chủ quyền và bản lĩnh Việt Nam
Nhật Bản đã sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc
Chuyên gia quân sự Nga bình luận sức mạnh quân sự Trung Quốc
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lên tiếng về kết luận Thanh tra

Nguồn: PVN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động