RSS Feed for NPT tập trung nguồn lực, đảm bảo truyền tải điện ổn định | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 17/04/2024 18:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NPT tập trung nguồn lực, đảm bảo truyền tải điện ổn định

 - Năm 2018, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) sẽ tiếp tục phải truyền tải cao từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam, khó khăn trong thu xếp vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo lưới điện truyền tải linh hoạt, an toàn khi các nguồn năng lượng tái tạo vào vận hành,... theo đó, Tổng công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 181,2 tỷ kWh, tăng 9% so với thực hiện năm 2017.

EVN không ngủ quên trên vòng nguyệt quế
"Thiếu điện cục bộ" đang là bài toán khó đối với EVN

Báo cáo của EVNNPT cho biết, năm 2017, sản lượng điện truyền tải đạt 116,17 tỷ kWh (tăng 6,4% so với năm 2016), tổn thất điện năng 2,45. EVNNPT đã khởi công 38 dự án, đóng điện 50 dự án, khối lượng đầu tư xây dựng đạt 17.984 tỷ đồng...

Đối với nhóm chỉ tiêu giảm chi phí sản xuất kinh doanh, EVNNPT đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện tự dùng (tiết kiệm khoảng 1,97 triệu kWh so với năm 2016); tiết kiệm và thực hiện tối ưu các khoản chi phí theo định mức với tổng chi phí tiết kiệm đạt 49,4 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch giao); đã thực hiện khối lượng thanh xử lý vật tư thiết bị kém phẩm chất, tài sản không cần dùng đạt 67,8 tỷ đồng/KH 44,78 tỷ đồng (đạt 151% kế hoạch); đạt 100% khối lượng sửa chữa lớn so với kế hoạch; các chỉ tiêu suất sự cố, số sự cố/100km đường dây, thời gian bình quân xử lý sự cố, điện năng truyền tải không cung cấp được đều thực hiện đạt tốt hơn so với chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu giao. 

EVNNPT đã thực hiện tốt công tác bố trí sắp xếp đội ngũ lao động hiện có, hạn chế tối đa tuyển dụng lao động mới, nhờ đó, mặc dù khối lượng quản lý vận hành trong năm 2017 tăng lên nhiều nhưng số lượng lao động năm 2017 của EVNNPT đã giảm 157 người so với cuối năm 2016. Năng suất lao động  năm 2017 đạt 24,15 triệu kWh/lao động, tăng 13,2% so với năm 2016. 

Đến cuối năm 2017, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của EVNNPT đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức cho vay vốn với lợi nhuận đạt 345 tỷ đồng (đạt 100% KH được giao), hệ số bảo toàn vốn là 1,01 lần, khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,4 lần, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,4 lần; tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm trong đầu tư xây dựng đạt giá trị 3.276 tỷ đồng… 

Bên cạnh đó, EVNNPT và các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh triển khai ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực hoạt động. Kết quả, hoàn thành chương trình ERP; áp dụng nhân rộng hệ thống Quản lý kỹ thuật và vận hành tại tất cả các đơn vị; xây dựng và ứng dụng thống nhất phần mềm trong quản lý và SXKD, đã đưa vào sử dụng phần mềm thu thập, quản lý dữ liệu đo đếm từ xa và theo dõi, phân tích tổn thất điện năng; hoàn thành 18 TBA điều khiển xa, đạt 100% kế hoạch giao; nhân rộng phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại tất cả các đơn vị; đã triển khai báo cáo điện tử, chữ ký điện tử, hiện đang triển khai eOffice 3.0 trong toàn EVNNPT; ứng dụng rộng rãi công nghệ GIS 3D và chụp ảnh hàng không trong khảo sát và thiết kế các dự án ĐTXD; thử nghiệm công nghệ GIS tại các đơn vị và phục vụ kiểm tra đường dây truyền tải điện; ứng dụng khoa học công nghệ và CNTT trong chương trình quản lý tài sản, sửa chữa nóng, thiết bị định vị sự cố, giám sát thiết bị online, thu thập giám sát cảnh báo sét,… 

Năm 2018, EVNNPT phấn đấu sản lượng điện truyền tải 181,2 tỷ kWh (tăng 9% so với thực hiện năm 2017). Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải 2,37%. Tổng vốn đầu tư xây dựng 18.107 tỷ đồng. Hoàn thành và đưa vào vận hành 62 dự án. Khởi công 43 dự án. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2018 theo kế hoạch Tập đoàn giao.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động