RSS Feed for Nhiều chỉ tiêu của Than Thống Nhất giảm so với cùng kỳ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 13:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiều chỉ tiêu của Than Thống Nhất giảm so với cùng kỳ

 - Công ty Than Thống Nhất cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty đều đạt mức >50% kế hoạch năm. Tuy nhiên, sản lượng than nguyên khai sản xuất, sản lượng than tiêu thụ, doanh thu, tiền lương, thu nhập bình quân người lao động đều giảm so với cùng kỳ năm 2017 từ 2,1% - 11,3%. Lao động bình quân theo định mức giảm 82 người so với kế hoạch năm và giảm 134 người so với bình quân năm 2017.

TKV đã cán đích nhiều mục tiêu quan trọng

Bên cạnh đó, còn một số chỉ tiêu khác chưa đạt kế hoạch như: Chỉ tiêu mét lò đào và mét lò chống xén thực hiện thấp so với kế hoạch năm, mét lò đào tổng số đạt 47,40% KH năm Tập đoàn giao; giá trị đầu tư xây dựng đạt thấp, 27,70% so với kế hoạch năm và bằng 67,17% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 6 để xảy ra 1 vụ tại nạn lao động chết người.

Nguyên nhân của việc không hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trên theo Than Thống Nhất là do điều kiện địa chất, vỉa lớp thay đổi phức tạp; một số lò chợ khai thác lớp dưới các vùng đã khai thác, gương lò chợ các phân xưởng cắt qua lò chợ cũ phải thường xuyên củng cố do áp lực đất đá; một số lò chợ của các phân xưởng có nước chảy ra luồng phá hỏa lớn như: Phân xưởng KT11 là 38m3/h đến ca 2 ngày 29/6/2018 lưu lượng nước tăng lên 54m3/h...

Trong 6 tháng đầu năm 2018 có 3 phân xưởng khai thác chuyển diện: KT5; KT9; KT10 do đó ảnh hưởng tới sản lượng khai thác của Công ty.

Bên cạnh đó, một số đường lò đào qua vùng lò cũ, nằm dưới vùng khai thác có áp lực lớn, do đó vì chống bị nén bẹp, xô dạt, lò bị bùng nền; một số gương lò gặp phay và đứt gẫy, gương lò mềm yếu nên thường xuyên phải củng cố;

Hầu hết các đường lò đều nằm dưới khu vực đã khai thác, phần đất đá phía trên bị vò nhàu không có điều kiện để khoan cắm neo; các gương lò đào gần khu vực khai thác có hiện tượng dột nước; một số đường lò sau khi chống neo, do áp lực lớn Công ty phải quay lại tổ chức chống đội tăng cường bằng vì chống sắt..

Công ty Than Thống Nhất đã giải thể 1 phân xưởng đào lò để tập trung nhân lực vào khai thác; đơn vị thuê ngoài chưa bố trí được nhân lực nên ảnh hưởng tới tiến độ đào lò của Công ty.

Về mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 7, Than Thống Nhất phấn đấu sản xuất 172.000 tấn; tổng số mét lò đào 870m; mét lò xén 560m; than tiêu thụ 169.500 tấn. Doanh thu 157.776 triệu đồng.

Quý III/2018, Than Thống Nhất phấn đấu sản xuất 516.000 tấn, mét lò đào 2.545m, mét lò xén 1.850 m, than tiêu thụ 508.500 tấn. Doanh thu 473.650 triệu đồng.

Để điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, Than Thống Nhất đã đặt ra 9 nội dung cơ bản để thực hiện:

Một là, không để xảy ra tai nạn lao động chết người, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, giảm tai nạn lao động nặng.

Hai là, thực hiện việc bảo trì, hiệu chuẩn đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho 2 hệ thống cảnh báo khí khu Lộ Trí và khu Yên Ngựa, phục vụ tốt công tác cảnh báo và kiểm soát khí trong hầm lò.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phân tích nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn rút ra bài học kinh nghiệm và các biện pháp khắc phục. Tăng cường kiểm tra đột xuất ca 2, ca 3, quyết tâm giữ vững an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiệm trọng, sự cố loại I và giảm về số lượng các vụ tai nạn lao động.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ đào lò CBSX, phấn đấu hoàn thành khối lượng Tập đoàn giao theo kế hoạch đầu năm. Chỉ đạo quyết liệt công tác chống lò bằng vì neo cốt thép, vì neo cáp kết hợp lưới thép ở những đường lò có điều kiện phù hợp.

Năm là, thực hiện các giải pháp chủ yếu - điều hành nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh năm 2018 trong Công ty theo Quyết định số 1875/QĐ-VTNC ngày 13/3/2018 và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 theo Quyết định 5886/QĐ-VTNC ngày 29/6/2017 của Giám đốc Công ty.

Sáu là, tăng cường công tác quản trị chi phí, nâng cao năng lực hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và tránh lãng phí theo Quyết định số: 475/QĐ-VTNC ngày 17/01/2018. Trong tháng 7/2018 báo cáo và giải trình với Tập đoàn để bổ sung chi phí, điều chỉnh kế hoạch năm 2018.

Bẩy là, đẩy mạnh có chiều sâu phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đưa những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chất lượng vào áp dụng thực tế sản xuất nhằm nâng cao công tác an toàn, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.

Tám là, xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 của Công ty. Thực hiện quyết liệt các giải pháp về đổi mới cơ cấu quản lý. Tiếp tục tinh giản bộ máy gián tiếp từ Công ty tới các Phân xưởng theo Quyết định số 499/QĐ- TKV ngày 30/3/2018 của Tập đoàn  - TKV. Quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, luân chuyển cán bộ giữa cán bộ phòng, phân xưởng theo như kế hoạch Công ty đã đề ra. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo thợ lò và tái tuyển thợ lò.

Chín là, cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại cho công nhân cán bộ, đặc biệt chú trọng đội ngũ thợ lò. Giảm tỷ lệ thợ lò thôi việc bằng các cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng như khuyến khích tiền lương cho Công nhân khai thác, đào lò, cơ điện lò đảm bảo và vượt ngày công

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động