RSS Feed for Nhiệt điện Phú Mỹ với công tác an toàn vệ sinh lao động | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/09/2022 01:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Phú Mỹ với công tác an toàn vệ sinh lao động

 - Thực hiện an toàn vệ sinh lao động ở Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là thái độ tự giác chấp hành và nhắc nhở nhau chấp hành, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ vừa triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và thi đua thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) năm 2019, với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Câu chuyện “An toàn vệ sinh lao động” ở Nhiệt điện Phú Mỹ

Buổi huấn luyện “Công tác an toàn vệ sinh viên trong an toàn vệ sinh lao động”.

Trong thời gian qua, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn đề cao và chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ-PCCN. Tăng cường hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Kịp thời khen thưởng và biểu dương những hoạt động tích cực đối với phong trào an toàn lao động như: Thái độ tự giác chấp hành và nhắc nhở nhau chấp hành quy trình, quy phạm; Tự giác trong học tập các quy định cũng như kiến thức chuyên môn; Quản lý tốt các trang bị an toàn bảo hộ lao động - phòng chống cháy nổ...

Hưởng ứng kế hoạch của Công ty, sáng ngày 10/7/2019, Công đoàn Bộ phận Phân xưởng Vận hành 1 (PXVH1) đã tổ chức buổi huấn luyện “Công tác an toàn vệ sinh viên trong an toàn vệ sinh lao động” cho toàn thể các an toàn vệ sinh viên, ban chấp hành, tổ trưởng/ tổ phó công đoàn của Phân xưởng Vận hành 1, nội dung của buổi huấn luyện bao gồm các nội dung sau:

1/ Cơ sở pháp lý vể tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

2/ Tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

3/ Kỹ năng, phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên tại PXVH1.

4/ Thảo luận các tình huống vi phạm trong an toàn vệ sinh lao động.

5/ Làm bài tập nhóm và thảo luận đóng góp.

Để thực hiện chuyên đề này, Công đoàn bộ phận Vận hành 1 đã lập kế hoạch giao về Tổ Công đoàn tự tìm hiểu và chuẩn bị các nội dung được phân công, cụ thể về các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và của an toàn vệ sinh viên, các nguyên tắc hoạt động và các kỹ năng hoạt động của trong công tác hàng ngày để kiểm tra và phát hiện các nguy cơ mất an toàn thông qua các tình huống cụ thể.

Chia nhóm ra thảo luận các tình huống

Chia nhóm ra thảo luận các tình huống.

Hình thức tổ chức làm bài tập nhóm thông qua các hình ảnh công tác cụ thể để các an toàn vệ sinh viên tự thảo luận và liệt kê các mối nguy hiểm, khả năng xảy ra mất an toàn vệ sinh lao động. Điều này đã góp phần cho buổi huấn luyện thêm sôi động và thu nhập được nhiều ý kiến đóng góp, từ đó đề ra các giải pháp và biện pháp ngăn ngừa.

Đại diện nhóm lên trình bày

Đại diện nhóm lên trình bày.

Qua đợt huấn luyện lần này, các an toàn vệ sinh viên đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, điều quan trọng nhất là toàn thể các an toàn vệ sinh viên đã nhận thức rõ vai trò của mình trong hoạt động sản xuất. Bản thân cũng cảm thấy tự tin hơn trong quá trình trao đổi và nắm bắt nhiều ý kiến phản biện, để suy nghĩ thêm và nâng cao ý thức trách nhiệm về tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động trong công tác hàng ngày. Chính điều này đã góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhiệt điẹn Phú Mỹ luôn được đảm bảo an toàn, liên tục và kinh tế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động