RSS Feed for Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất, truyền tải và nhu cầu sử dụng điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 20:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất, truyền tải và nhu cầu sử dụng điện

 - Biến đổi khí hậu (BĐKH) do hiệu ứng nhà kính gây nên, dẫn đến gia tăng về nhiệt độ không khí, lượng mưa, các biểu hiện về thời tiết cực đoan, bão, lụt ở các khu vực và nước biển dâng, đã tác động đến nhiều lĩnh vực hoạt động về kinh tế và đời sống, đặc biệt là môi trường tự nhiên, tài nguyên nước, sản xuất nông nghiệp, sức khoẻ cộng đồng và cơ sở hạ tầng. Trong đó, có ngành điện. Chính vì vậy, việc điều tra, đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH cho ngành điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH của Bộ Công Thương.

 

Để thực hiện nhiệm vụ, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên thông qua mô hình LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning system) và tập trung vào đánh giá tác động của BĐKH đến sản xuất, truyền tải và sử dụng điện cho làm mát gia dụng.

Căn cứ vào kịch bản trung bình về biến đổi khí hậu và nước biển dâng, kịch bản cơ sở của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn VII và các nghiên cứu tính toán điển hình, các tác động đã được lượng hoá và so sánh với kịch bản cơ sở (với giả thiết không có BĐKH). 

Kết quả dự báo tác động của BĐKH cho thấy ở năm 2030, nhu cầu NL sơ cấp tăng thêm khoảng 391,7 nghìn TOE, chiếm tỉ lệ 0,17% tổng nhu cầu NL sơ cấp năm 2030. Tuy nhiên, nếu xét cả giai đoạn, tổng nhu cầu năng lượng sơ cấp tăng thêm - luỹ kế đến 2030 do tác động của BĐKH là rất lớn, khoảng 2,75 triệu TOE, tương đương với 843 triệu US$ và cộng với lượng phát thải tăng thêm khoảng 7,9 triệu tấn CO2t.đ.

Trong đó, nhu cầu làm lạnh ở khu vực hộ gia đình chiếm tỉ lệ lớn đến 70,7%, tiếp theo là thuỷ điện (16,5%), các nhà máy nhiệt điện (11,4%) và truyền tải điện, có mức độ tác động thấp nhất (1,3%). Kết quả cũng cho thấy, mức độ tác động và khả năng tác động ở từng khu vực khác nhau, làm cơ sở quan trọng cho đề xuất các biện pháp ứng phó, bao gồm cả các giải pháp cụ thể về chính sách, quản lý và công nghệ.

ThS. Nguyễn Minh Bảo 
Viện Năng lượng - Bộ Công Thương

(Theo: ievn.com.vn)

Xem chi tiết đề tài tại đây

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động