RSS Feed for Nghị định mới về kinh doanh khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 05:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nghị định mới về kinh doanh khí

 - Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng nhằm điều chỉnh một số quy định về kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

PV Gas: Sứ mệnh tiên phong ngành công nghiệp khí

Điều kiện xuất, nhập khí

Theo Nghị định, thương nhân xuất khẩu,  là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các điều kiện: có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu 5 năm; có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 đối với LPG; 60.000m3 đối với LNG; 200.000 Sm3 đối với CNG thuộc sở hữu thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê của thương nhân kinh doanh khí tối thiểu 1 năm đối với LPG và 5 năm đối với LNG và CNG để tiếp nhận khí từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác.

Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG ngoài đáp ứng các điều kiện trên phải có số lượng chai LPG các loại (không tính chai LPG mini) đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thuộc sở hữu của thương nhân với tổng dung tích chứa tối thiểu 3.930.000 L; có trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc có hợp đồng thuê nạp LPG vào chai với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối khác...

Còn đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG và CNG ngoài đáp ứng các điều kiện của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí còn phải có cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hệ thống phân phối, bao gồm: sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê xe bồn hoặc đường ống vận chuyển LNG hoặc CNB tối thiểu 1 năm; sở hữu trạm cấp LNG (CNG) hoặc trạm nạp LNG (CNG) vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Giá bán khí theo cơ chế thị trường

Trên là những điều kiện đối với thương nhân xuất, nhập khẩu khí. Còn để được phân phối khí, thương nhân phân phối phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3 đối với kinh doanh LPG chai; 100 m3 đối với kinh doanh LPG qua đường ống; 3.000 m3 đối với LNG; 10.000 Sm3 đối với CNG thuộc sở hữu của thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 1 năm của thương nhân kinh doanh khí.

Nghị định quy định giá bán khí áp dụng theo cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước do thương nhân kinh doanh khí đầu mối quyết định sau khi nộp các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện pháp bình ổn giá của cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật hiện hành.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động