RSS Feed for Khí Thứ hai 06/02/2023 11:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng khai thác hơn 54 triệu m3 khí

Giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng khai thác hơn 54 triệu m3 khí

Kể từ thời điểm đón dòng khí và condensate đầu tiên (ngày 6/12/2016) từ giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3, đến nay, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã khai thác được hơn 54 triệu m3 khí và 10 nghìn m3 condensate, tương đương tổng giá trị gần 18 triệu USD.
Biển Đông POC phấn đấu khai thác 2 tỷ m3 khí năm 2017

Biển Đông POC phấn đấu khai thác 2 tỷ m3 khí năm 2017

Năm 2017, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) phấn đấu khai thác 2 tỷ m3 khí và 402 nghìn tấn Condensate; tiếp tục thực hiện công tác vận hành, khai thác một cách liên tục, an toàn, hiệu quả...
PVN đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất năm 2016

PVN đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất năm 2016

Tính đến hết tháng 11/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã về đích nhiều chỉ tiêu sản xuất như: xăng dầu về đích trước 1 tháng 26 ngày; khai thác khí về đích trước 1 tháng; khai thác dầu thô trong nước về đích trước 29 ngày...
Nghị định mới về kinh doanh khí

Nghị định mới về kinh doanh khí

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng nhằm điều chỉnh một số quy định về kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.
PV Gas hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng

PV Gas hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng

Ngày 17/7, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.
Năm 2012 và công tác chỉ đạo của Chính phủ về ngành Dầu khí Quốc gia

Năm 2012 và công tác chỉ đạo của Chính phủ về ngành Dầu khí Quốc gia

Trong năm 2012, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ chỉ đạo ngành dầu khí các nội dung như sau: Thường xuyên giám sát tiến độ các dự án dầu khí trọng điểm; Xây dựng Đề án khai thác khí sét tại Việt Nam; PVN sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; PVN sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; Biểu dương Petrovietnam về 'thành tích quốc phòng an ninh biển đảo'....
Phiên bản di động