RSS Feed for Biển Đông POC phấn đấu khai thác 2 tỷ m3 khí năm 2017 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 17/05/2022 01:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Biển Đông POC phấn đấu khai thác 2 tỷ m3 khí năm 2017

 - Năm 2017, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) phấn đấu khai thác 2 tỷ m3 khí và 402 nghìn tấn Condensate; tiếp tục thực hiện công tác vận hành, khai thác một cách liên tục, an toàn, hiệu quả...

Sản lượng khai thác của PVEP-POC về đích trước 1 tháng
Bản lĩnh PVEP trong biến động giá dầu

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội nghị An toàn Sức khỏe môi trường và Hội nghị Người lao động 2016.

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, ông Trần Hồng Nam, Tổng giám đốc Biển Đông POC nhấn mạnh, năm 2016 là năm đánh dấu kết thúc Chiến dịch Khoan sau 5 năm nỗ lực liên tục, đưa Biển Đông POC chính thức kết thúc giai đoạn xây dựng và hoàn thiện Dự án Biển Đông 1 - chuyển sang giai đoạn vận hành khai thác.

Năm 2016, cũng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình vận hành và khai thác của Biển Đông POC, đó là năm đầu tiên Dự án Biển Đông 1 khai thác với sản lượng thiết kế đỉnh 2 tỷ m3 khí. Ngày 26/7/2016, Biển Đông POC đã đạt mốc khai thác 5 tỷ m3 khí.

Biển Đông POC hoàn thành 100% các chỉ tiêu về An toàn - Sức khoẻ - Môi trường: Không có tai nạn nghiêm trọng về người và không gây ảnh hưởng đến môi trường. Tỷ lệ số tai nạn thương tật được ghi nhận trên 200 nghìn giờ công là 0,14, thấp hơn 0,3so với kế hoạch đề ra trong năm 2016.

Ước tổng sản lượng khai thác cho 2016 dự kiến đạt khoảng 2,1 tỷ m3 khí tiêu chuẩn (đạt 105% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 112% so với cùng kì năm trước); khai thác 571 nghìn tấn condensate (đạt 102% so với kế hoạch 2016 và bằng 143% so với cùng kì năm trước). Tổng giá trị sản xuất quy đổi ước đạt được 486 triệu USD.

Hệ số làm việc của các giàn khai thác ước đạt 99%, cao hơn so với mục tiêu cả năm 2016 là 96%.

Hoàn thành xuất sắc chiến dịch TAR (tạm dừng giàn để bảo dưỡng định kỳ) trước kế hoạch 3 ngày, tiết kiệm được 1,6 triệu USD cho công ty và sớm đưa giàn khai thác trở lại nhằm thực hiện kế hoạch được giao hiệu quả. Đây cũng là chiến dịch TAR lần đầu tiên từ khi có dòng khí thương mại đầu tiên vào tháng 9/2013 và kết thúc giai đoạn bảo hành bảo trì của Dự án Biển Đông 1.

Về việc rà soát tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Biển Đông POC đã xây dựng định hướng và tiến hành đàm phán giảm giá các dịch vụ và tối ưu hóa chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. 

Tổng chi phí cắt giảm của Biển Đông POC đến hết 12/2016 ở mức gần 714 tỷ, đạt 146,7% mục tiêu tiết giảm chi phí của Biển Đông POC đã đăng ký với Tập đoàn.

Bước vào năm 2017, Biển Đông POC phấn đấu không có tai nạn về người và sự cố gây mất giờ công lao động; sản lượng khai thác dự kiến 2 tỷ m3 khí và 402 nghìn tấn Condensate; tiếp tục thực hiện công tác vận hành, khai thác một cách liên tục, an toàn, hiệu quả trong năm 2017 và thời gian vận hành thiết bị đạt trên 96%.

Thực hiện công tác giám sát chi tiêu Chương trình thực hiện ngân sách năm 2017 hiệu quả và tiết kiệm. Thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động