RSS Feed for Mỏ khí Kèn Bầu trong cân đối cung, cầu năng lượng dài hạn của Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 10/12/2023 00:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mỏ khí Kèn Bầu trong cân đối cung, cầu năng lượng dài hạn của Việt Nam

 - Theo nhìn nhận của Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam: Với thông tin mới về phát hiện tiềm năng, trữ lượng khí lớn tại mỏ Kèn Bầu (ước tính có thể tới 200 - 250 tỷ m3), hy vọng rằng, sau khi được khẳng định chắc chắn về trữ lượng, giai đoạn từ năm 2030 chúng ta sẽ có thêm một nguồn nhiên liệu bổ sung quan trọng, giải quyết bài toán cân đối cung, cầu năng lượng trong dài hạn.


Mỏ Kèn Bầu: Phát hiện lịch sử của ngành dầu khí Việt Nam

Cập nhật tiến độ các dự án thành phần của Chuỗi dự án Cá Voi Xanh


Theo các rà soát cập nhật, trữ lượng cấp 2P (cấp tương đối chắc chắn) của Việt Nam khoảng 432 tỷ m3. Đến nay chúng ta đã khai thác khoảng 150 tỷ m3. Các khả năng cung cấp khí được tính theo 2 phương án, trong đó, phương án cung cơ sở được chọn để xét khả năng cấp khí cho sản xuất điện (với ước tính nhu cầu khí ngoài điện khoảng 2 tỷ m3/ năm).

Cụ thể, tổng cung khí trong nước cho sản xuất điện (phương án cơ sở) của năm 2020 là 7,7 tỷ m3; năm 2025 là 14,6 tỷ m3 (chủ yếu từ mỏ khí Cá Voi Xanh và Lô B); năm 2030 là 9,2 tỷ m3 và giai đoạn từ năm 2035 - 2045 là 7,7 tỷ m3/năm. 

Với thông tin mới về phát hiện tiềm năng, trữ lượng khí lớn tại mỏ Kèn Bầu (cách đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km), với ước tính có thể tới 200-:-250 tỷ m3, hy vọng rằng, sau khi được khẳng định chắc chắn về trữ lượng, giai đoạn từ năm 2030 chúng ta sẽ có thêm một nguồn nhiên liệu bổ sung quan trọng, giải quyết bài toán cân đối cung cầu năng lượng trong dài hạn.

Nguồn tin Tạp chí Năng lượng Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, nhà điều hành - Eni Vietnam B.V. đã tiến hành thử 2 khoảng vỉa, thu thập khá nhiều tài liệu về mẫu chất lưu cho thấy tích tụ hydrocarbon đáng kể tại phát hiện Kèn Bầu, ước tính từ 7 đến 9 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên (Tcf) tại chỗ và khoảng từ 400 đến 500 triệu thùng condensate.

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ tháng 5/2019, giếng khoan thăm dò cam kết 114 - Ken Bau - 1X đã được mở lỗ, đạt chiều sâu 3.603 mét và gặp tất cả các vỉa sản phẩm dự kiến với dấu hiệu dầu khí tốt trong khi khoan.

Đến năm 2020, giếng thẩm lượng 114 - Ken Bau - 2X được khoan cách giếng đầu tiên 1X là 2 km, giếng khoan được mở lỗ ngày 29/2/2020, thi công trong vòng 150 ngày, đạt độ sâu 3.690 mét và gặp một số vỉa chứa có tổng chiều dày 110 mét tại nhiều khoảng trong cát kết tuổi Miocence.

Sau đó, Eni Vietnam B.V. đã tiến hành thử 2 khoảng vỉa, thu thập khá nhiều tài liệu về mẫu chất lưu cho thấy tích tụ hydrocarbon đáng kể tại phát hiện mỏ khí Kèn Bầu. 

Kết quả khoan giếng 114 - Ken Bau - 1X năm 2019 và 114 - Ken Bau - 2X năm 2020 đã khẳng định hệ thống dầu khí tại khu vực cấu tạo Kèn Bầu nói riêng, khu vực Lô 114 và các Lô phụ cận.

Với kết quả này, các bên nhà thầu của hợp đồng đồng chia sản phẩm (PSC) Lô 114 (Eni Vietnam B.V. và ESSAR E&P Limited) đang xây dựng kế hoạch thẩm lượng tổng thể phát hiện Kèn Bầu trong những năm tiếp theo và khoan thăm dò các cấu tạo tương tự tại Lô hợp đồng. Sau đó, Eni Vietnam B.V. sẽ tiến hành lập Báo cáo trữ lượng, Báo cáo phát triển mỏ.

Theo dự kiến, phát hiện Kèn Bầu có thể đưa vào phát triển khai thác từ năm 2028./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động