RSS Feed for Ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 54 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 03:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 54

 - Sau 10 ngày làm việc tích cực và khẩn trương của Đoàn chuyên viên hai Phía, Kỳ họp lần thứ 54 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của hai Phía tham gia và sự ủng hộ của hai nhà nước Việt Nam - Liên bang Nga. Kết thúc phiên họp cuối, các bên đã tiến hành ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 54 trước sự chứng kiến của các khách mời và đại biểu tham dự.
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: 40 năm xây dựng và phát triển Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: 40 năm xây dựng và phát triển

Ngày 16/12/2021, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập thể lao động quốc tế Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, 35 năm ngày khai thác tấn dầu thô đầu tiên.


Chiều ngày 16/12/2021, Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 54, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Hội đồng hai Phía tham gia, diễn ra tại Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 54
Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 54.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp Hội đồng, ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã vui mừng thông báo: Vào ngày 12/12/2021, Vietsovpetro đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác dầu năm 2021 tại Lô 09-1, về đích trước thời hạn 19 ngày. Trước đó, chỉ tiêu sản lượng khai thác khí thiên nhiên của Vietsovpetro cũng đã hoàn thành vào cuối tháng 11/2021, trước 31 ngày so với kế hoạch; các chỉ tiêu về doanh thu bán dầu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hai Phía về đích sớm 3 tháng; chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận công tác dịch vụ ngoài cũng đã sớm hoàn thành; hoạt động gia tăng trữ lượng theo sát kế hoạch đề ra, công tác mở rộng vùng hoạt động và các nhiệm vụ SXKD chủ yếu khác đều đạt kết quả tích cực. Đây là những tiền đề để Vietsovpetro hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ Hội đồng giao cho trong cả năm 2021, trong đó nổi bật là mục tiêu sẽ hoàn thành vượt mức cả 2 nhiệm vụ khai thác bổ sung do Hội đồng 53 giao phó, đóng góp quan trọng vào việc gia tăng nguồn thu cho NSNN và lợi nhuận Hai phía, là kết quả những nỗ lực rất lớn của Liên doanh trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn/ngưng trệ sản xuất dưới tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Có thể nói, hoạt động SXKD của Vietsovpetro trong năm 2021 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí còn nặng nề hơn năm 2020. Ngoài điều kiện khai thác dầu khí ngày càng phức tạp, sản lượng khai thác tiếp tục suy giảm tại Lô 09-1 trong khi các phát hiện dầu khí mới hầu hết là các mỏ cận biên, các khu vực triển vọng còn lại có điều kiện địa chất hết sức phức tạp, tiềm năng dầu khí thấp, giá dầu biến động không ổn định, thị trường cung cấp dịch vụ, vật tư thiết bị tăng giá gây trở ngại công tác mua sắm đảm bảo sản xuất, đặc biệt tình hình dịch bệnh bùng phát, lan rộng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Vietsovpetro. Trước tình hình đó, được sự ủng hộ, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao từ hai phía, Vietsovpetro đã triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động SXKD cũng như bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Tại Kỳ họp, ông Bondarenko V.A. - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021, cũng như các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong chương trình công tác và kế hoạch tài chính năm 2022 của Vietsovpetro.

Cụ thể: Ngày 12/12/2021, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu và condensate tại Lô 09-1 là 2,865 triệu tấn, sản lượng khai thác dầu cả năm 2021 sẽ đạt 3,023 triệu tấn (105,5% kế hoạch). Sản lượng khai thác khí thiên nhiên đạt 79,6 triệu m3 (109,1 % kế hoạch). Ngoài ra, Vietsovpetro với vai trò là Người điều hành cùng với các bên (PVEP, BITEXCO) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu tại Lô 09-3/12 là 5,7%, đạt 258 nghìn tấn, so với kế hoạch là 244 nghìn tấn. Sản lượng khí đưa về bờ dự kiến đạt 916,8 triệu m3, từ Lô 09-1 về bờ là 266,5 triệu m3 (109,7% kế hoạch).

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, dự kiến sẽ kết thúc thi công 7 giếng tìm kiếm thăm dò với tổng số mét khoan đạt 24.242 mét. Dự kiến gia tăng trữ lượng thu hồi đạt 3,154 triệu tấn (108,8% kế hoạch). Trong khoan khai thác, số mét khoan dự kiến đạt 52.484 m (80% kế hoạch), kết thúc thi công 13 giếng (100% kế hoạch). Việc không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về số mét khoan là do giãn tiến độ thi công giếng 930H và dời thời hạn triển khai công việc tại các giếng 1230 và 711 sang năm 2022.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Vietsovpetro đã thực hiện chế tạo, xây dựng, lắp đặt mới các giàn BK tại mỏ Bạch Hổ: BK-18A đưa vào vận hành ngày 11/10/2021, sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch, BK-19 và các hạng mục liên quan (đường ống, tuyến cáp và cải hoán giàn MSP-6) đưa vào vận hành vào ngày 4/11/2021 (sớm hơn 11 ngày so với kế hoạch). Trong kỳ báo cáo, Vietsovpetro đã kết thúc thi công và đưa vào vận hành 34 công trình biển thuộc xây dựng cơ bản tại các mỏ của Vietsovpetro, góp phần quan trọng vào việc đạt được mục tiêu tiến hành hoạt động sản xuất hiệu quả và an toàn.

Doanh thu bán dầu, khí và condensate dự kiến đạt 1,607 tỷ USD (149% kế hoạch); tổng nộp NSNN Việt Nam và lợi nhuận hai Phía dự kiến đạt 1,019 tỷ USD, riêng lợi nhuận hai Phía ở mức 270,51 triệu USD (172% kế hoạch).

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2021, Vietsovpetro kiến nghị phê duyệt các các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 như sau: Về khai thác dầu khí và condensate khí, đảm bảo thực hiện kế hoạch sản lượng 2,9 triệu tấn, trong đó Lô 09-1 là 2,8 triệu tấn, Lô 09-3/12: 100 nghìn tấn (phần của Vietsovpetro); sản lượng khai thác khí thiên nhiên dự kiến 65,4 triệu m3. Thực hiện kế hoạch khai thác khí thiên nhiên và condensate tại Lô 04-3 với sản lượng dự kiến tương ứng là 180,5 triệu m3 và 42,3 nghìn m3.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, đảm bảo số mét khoan trong khoan thăm dò là 30.850 mét tại Lô 09-1, kết thúc khoan và thử vỉa 7 giếng tìm kiếm thăm dò; gia tăng trữ lượng thu hồi dự kiến đạt 2.800 nghìn tấn. Ngoài ra, sẽ khoan và thử vỉa giếng SV-2Х-ST tại Lô 16-1/15. Về khoan khai thác, nhằm duy trì mức sản lượng khai thác tại Lô 09-1, đảm bảo số mét khoan đạt 69.730 mét và đưa vào khai thác 14 giếng mới. Tại Lô 09-3/12, sau khi khi lắp đặt giàn BK thứ hai CTC-2, thực hiện khoan các giếng khai thác với tổng số mét khoan là 11.320 mét và đưa vào khai thác 2 giếng mới. Trong xây dựng các công trình biển, đảm bảo thực hiện tiến độ chế tạo, lắp đặt và xây dựng giàn ống đứng RC-RB1 (giàn vệ tinh RP-2) và giàn nhẹ RC-10; tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thuê dịch vụ để xây dựng giàn nhẹ RC-8 tại mỏ Rồng, triển khai công tác chế tạo chân đế và khối thượng tầng trên bờ trong năm 2022, thực hiện lắp đặt trên biển và đưa vào vận hành trong năm 2023.

Ngoài các nhiệm vụ sản xuất, tại kỳ họp lần này Hội đồng cũng xem xét và thông qua một số nội dung khác liên quan đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Vietsovpetro, xử lý các vấn đề còn tồn đọng về thông qua các luận chứng kinh tế kỹ thuật và các tài liệu thiết kế, các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy thế mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên doanh.

Ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 54
Lễ ký Biên bản Kỳ họp 54 Hội đồng Vietsovpetro.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Nguyễn Quỳnh Lâm đã thay mặt cho Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro chân thành cảm ơn Chính phủ hai Nhà nước, các bộ, ban, ngành, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Zarubeznheft đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời và hỗ trợ mọi mặt để Vietsovpetro hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Vietsovpetro mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để Vietsovpetro có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Kỳ họp, đại diện 2 Phía đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2021 của Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro; đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay, Vietsovpetro đã tích cực chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, cùng với việc áp dụng mô hình sản xuất phù hợp và triển khai công tác tiêm chủng nhanh chóng đã giúp cho Vietsovpetro đảm bảo an toàn sản xuất trên các trình biển, bờ của đơn vị, giữ vững nhịp độ sản xuất.

Hội đồng 2 Phía đã xem xét, tháo gỡ những vướng mắc cho Vietsovpetro, từ đó làm nền tảng để Vietsovpetro sản xuất kinh doanh hiệu quả, cân đối hài hòa lợi ích cho cả 2 Nhà nước. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hội đồng 2 Phía đề nghị Vietsovpetro cần tập trung làm tốt hơn nữa các giải pháp về điều hành sản xuất, mở rộng vùng hoạt động, dịch vụ ngoài và các giải pháp đồng bộ khác… đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu kinh tế - tài chính trên cơ sở thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí, cơ cấu tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả ở mọi mặt hoạt động của Vietsovpetro.

Sau 10 ngày làm việc tích cực và khẩn trương của Đoàn chuyên viên hai Phía, Kỳ họp lần thứ 54 đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của hai Phía tham gia và sự ủng hộ của hai nhà nước Việt Nam - Liên bang Nga. Kết thúc phiên họp cuối, các bên đã tiến hành ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 54 trước sự chứng kiến của các khách mời và đại biểu tham dự.

Dự báo trong thời gian tới Vietsovpetro còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là suy giảm sản lượng dầu khai thác, giá dầu ở mức thấp, ảnh hưởng dịch Covid-19… Song, hai Phía tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của lãnh đạo và chuyên viên 2 Phía cùng với nỗ lực của tập thể Lao động quốc tế Việt - Nga, Vietsovpetro sẽ đạt được thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua được giai đoạn khó khăn và tiếp tục phát triển ổn định./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động