RSS Feed for Kỷ lục về doanh thu dịch vụ dầu khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 15/06/2024 18:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kỷ lục về doanh thu dịch vụ dầu khí

 - Ngay năm đầu của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đạt mức kỷ lục về doanh thu dịch vụ dầu khí, đạt trên 207 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8 tổng doanh thu toàn PVN, cao hơn so với mục tiêu chiến lược đã đề ra (25-30%).

 

(Nguồn ảnh: PVEP)

 

Để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 233 về “phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị trong năm 2011, PVN đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Dịch vụ Dầu khí năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012”.

Trong thời gian qua, PVN đã xây dựng được đội ngũ những người lao động làm công tác dịch vụ của ngành Dầu khí có chất lượng và trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng vận hành, thực hiện được các dự án, công trình có qui mô lớn, công nghệ cao mà trước đây Việt Nam phải thuê nước ngoài thực hiện; xây dựng được cơ sở vật chất hiện đại, đủ năng lực để tự thực hiện được các dự án, công trình trọng điểm của Nhà nước, PVN và các đơn vị thành viên…; thương hiệu, năng lực cạnh tranh của PVN trên thị trường dịch vụ được nâng cao, vươn ra thị trường dịch vụ dầu khí thế giới.

PVN đã xây dựng được hệ thống nguồn lực, cung cấp dịch vụ dầu khí với nhiều lĩnh vực có giá trị tài sản đạt gần 140 nghìn tỷ đồng (tính đến hết năm 2011).

Hầu hết các loại hình dịch vụ đều có bước phát triển mạnh và đồng bộ; năng lực, tính chuyên nghiệp, khả năng cạnh tranh và chất lượng dịch vụ được nâng cao; phạm vi hoạt động không chỉ ở trong ngành, trong nước mà một số đơn vị đã đủ năng lực để vươn ra cạnh tranh dịch vụ ở thị trường quốc tế.

PVN đã chủ động hơn trong việc thực hiện tiến độ các dự án đầu tư, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Việc đầu tư tự tổ chức vận hành các tàu khảo sát địa chấn 2D, 3D trên thềm lục địa Việt Nam đã tạo chủ động cho PVN trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển, đây là công việc trước đây ta phải thuê các tàu dịch vụ nước ngoài.

Năm 2012, PVN phấn đấu tăng trưởng dịch vụ dầu khí đạt cao hơn so với năm 2011, tạo tiền đề đến năm 2015; theo đó, PVN quyết tâm thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 đạt mục tiêu: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Nghị quyết số 233/NQ-ĐU ngày 17/03/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ PVN về “phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn”.

Hạn chế tối đa sử dụng dịch vụ, hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài, quyết tâm thực hiện sử dụng 100% sản phẩm dịch vụ, hàng hoá do các đơn vị trong ngành và trong nước cung cấp, sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/04/2010, về việc “sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước”. Phấn đấu tăng trưởng dịch vụ dầu khí năm 2012 đạt cao hơn so với năm 2011, tạo tiền đề đến năm 2015, doanh thu dịch vụ đạt 30-35% tổng doanh thu của PVN.

NangluongVietnam

nangluong.mastercms.org/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động