RSS Feed for dầu khí đạt Thứ bảy 13/08/2022 10:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phát triển con người là yếu tố then chốt trong hoạt động dầu khí

Phát triển con người là yếu tố then chốt trong hoạt động dầu khí

Để thực hiện thành công Chiến lược phát triển năng lượng dầu khí từ nay đến năm 2015 định hướng năm 2025, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang nỗ lực cao nhất để thực hiện thành công 3 giải pháp đột phá gồm: nhân lực, khoa học công nghệ và quản lý. Trong đó, PVN xác định, phát triển con người sẽ là yếu tố then chốt.
PVN tăng cường đầu tư phát triển thăm dò, khai thác dầu khí

PVN tăng cường đầu tư phát triển thăm dò, khai thác dầu khí

Việc đầu tư vốn trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí đang được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặc biệt tăng cường.
PVN: Mở rộng thăm dò, khai thác vùng chồng lấn và ngoài nước

PVN: Mở rộng thăm dò, khai thác vùng chồng lấn và ngoài nước

Năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặt chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 35 - 40 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu khí Chính phủ giao 25,2 triệu tấn quy dầu… đây là một thách thức lớn. Tuy nhiên, với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2011 - 2012 được coi là tiền đề để thực hiện thành công kế hoạch thăm dò, khai thác năm 2013 và giai đoạn 2011 - 2015.
PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm

PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 đều hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra, đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2011.
Kỷ lục về doanh thu dịch vụ dầu khí

Kỷ lục về doanh thu dịch vụ dầu khí

Ngay năm đầu của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đạt mức kỷ lục về doanh thu dịch vụ dầu khí, đạt trên 207 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8 tổng doanh thu toàn PVN, cao hơn so với mục tiêu chiến lược đã đề ra (25-30%).
Phiên bản di động