RSS Feed for Hợp tác giữa VEA và PVN sẽ thiết thực, hiệu quả hơn trong tương lai tới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/04/2024 12:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hợp tác giữa VEA và PVN sẽ thiết thực, hiệu quả hơn trong tương lai tới

 - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) - Trần Viết Ngãi và Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Việt Nam, cùng các chuyên gia, nhà khoa học vừa có buổi làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - Hoàng Quốc Vượng và các ban liên quan để bàn về việc hợp tác giữa hai bên được gắn bó mật thiết, liên tục, hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Thủ tướng giao BCT nghiên cứu phản biện của Tạp chí Năng lượng Việt Nam


Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch VEA khẳng định: Trong suốt quá trình phát triển, Hiệp hội luôn nhận được sự song hành của 3 tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong đó, VEA đánh giá, PVN luôn giữ vị thế, vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp ngân sách nhà nước. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh giá dầu suy giảm, dịch bệnh Covid-19, nhưng PVN vẫn hoàn thành các kế hoạch được giao, đóng góp to lớn trong việc nộp ngân sách nhà nước.

Ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch VEA.

Trong nhiều năm qua, song hành cùng ngành Dầu khí Quốc gia, VEA đã có nhiều văn bản kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, cũng như tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo bàn về chiến lược phát triển năng lượng, dầu khí của Việt Nam. Mặt khác, VEA cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn như: Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 và 2, Khí điện đạm Cà Mau… Sau mỗi chuyến công tác, VEA đều có các kiến nghị tới các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của ngành dầu khí phát triển.

Về lĩnh vực truyền thông, Tạp chí Năng lượng Việt Nam (bản in) và trang điện tử NangluongVietnam.vn, Vietnam Energy đã làm tốt công tác tuyên truyền về ngành Dầu khí Việt Nam, được Chính phủ ghi nhận và bạn đọc trong nước, cũng như quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học - Biên tập của Tạp chí đã có nhiều bài viết, kiến nghị, phản ánh khách quan, độc lập đóng góp tích cực cho ngành phát triển, cũng như góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm của ngành, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Để sự phối hợp, hợp tác giữa Hiệp hội và Tập đoàn gắn bó mật thiết và liên tục hơn trong thời gian tới, Chủ tịch VEA đề nghị Tập đoàn cử một lãnh đạo tham gia vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội. Trong công tác truyền thông, cần có sự phối hợp giữa Tập đoàn và Tạp chí Năng lượng Việt Nam để tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về ngành Dầu khí Việt Nam.

“VEA sẽ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với PVN để thúc đẩy phát triển ngành Dầu khí Việt Nam không ngừng đi lên, đáp ứng được nhu cầu năng lượng nói chung, trong đó, vai trò của dầu khí giữ vai trò quan trọng bậc nhất” - Chủ tịch VEA nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thái Sơn - Thường trực Hội đồng Khoa học - Biên tập Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Tại buổi làm việc, một số ý kiến đại diện Hội đồng Khoa học của VEA và Hội đồng Khoa học - Biên tập của Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã khẳng định những khả năng, kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong hợp tác nghiên cứu khoa học, phản biện và xây dựng chính sách quản lý của ngành dầu khí, năng lượng. Đồng thời góp ý những vấn đề cần quan tâm của Tập đoàn trong cải tổ cơ cấu, ổn định tâm lý các cấp quản lý và người lao động, định hướng một số dự án cần tập trung giải quyết. Theo đó, trong thời gian tới, PVN cần có cơ chế hỗ trợ, cung cấp trao đổi thông tin để đưa các hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV PVN.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV PVN khẳng định: PVN là tập đoàn năng lượng lớn của đất nước. Trong nhiều năm qua, PVN đóng vai trò quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng và đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Tuy nhiên, với xu thế gần đây, hiện nay định hướng phát triển của Tập đoàn không chỉ là lĩnh vực dầu khí mà hướng tới trở thành tập đoàn năng lượng lớn của đất nước và khu vực.

Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), PVN hoạt động trong bối cảnh rất khó khăn khi khuôn khổ pháp lý không đầy đủ, đặc biệt quy chế tài chính vẫn chưa được phê duyệt; chiến lược phát triển ngành dầu khí bây giờ không còn phù hợp với bối cảnh thay đổi thực tế nữa… dẫn đến hoạt động của ngành gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch HĐTV PVN đánh giá cao vai trò, vị trí của VEA trong thời gian qua đã làm tốt 3 chức năng: Bảo vệ quyền lợi của các thành viên, tư vấn chính sách, và cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Chủ tịch HĐTV PVN: Hiện tại, PVN đang tích cực triển khai xây dựng Luật Dầu khí mới để phù hợp phát triển với bối cảnh dầu khí trong nước và quốc tế, kế hoạch xây dựng Luật Dầu khí mới này đã được Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội và đã được Quốc hội đồng ý đưa vào chương trình xây dựng văn bản pháp luật trong thời gian tới, nếu không có gì thay đổi, đến năm 2022 sẽ được áp dụng.

Chính vì vậy, với vai trò và kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, PVN mong muốn VEA tham gia góp ý xây dựng khuôn khổ pháp lý, về Luật Dầu khí mới, về chiến lược phát triển ngành dầu khí, chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV PVN cũng đề nghị VEA hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc đề xuất kiến nghị Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các vấn đề cụ thể để PVN có điều kiện hoàn thành các dự án trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí và điện lực để khai thác các tài sản đang đầu tư xây dựng một cách hiệu quả, cũng như đồng hành với PVN trong thăm dò, khai thác tài nguyên, giữ vững an ninh biển đảo quốc gia.

Về hợp tác cụ thể giữa Hiệp hội và Tập đoàn, giữa Tập đoàn và Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Chủ tịch HĐTV PVN kết luận hai nội dung:

Một là: Thúc đẩy hợp tác giữa Tập đoàn và Hiệp hội về công tác nghiên cứu khoa học. Trong thời gian tới, Tập đoàn đề nghị Hiệp hội (với đội ngũ chuyên gia ngành dầu khí, năng lượng) có thể đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học của PVN.

Hai là: Trong lĩnh vực truyền thông, sẽ thông qua hợp tác và các hợp đồng truyền thông cụ thể giữa Tập đoàn và Tạp chí Năng lượng Việt Nam để Tạp chí có thể hỗ trợ PVN xây dựng, củng cố hình ảnh của mình, cũng như hỗ trợ giải quyết một số nội dung theo từng thời điểm (cụ thể là các chuyên đề tuyên truyền phản biện khoa học về ngành Dầu khí Việt Nam).

Ngoài ra, Tập đoàn thống nhất việc giao một lãnh đạo PVN tham gia vào ban lãnh đạo của Hiệp hội để sự phối hợp, hợp tác giữa Hiệp hội và Tập đoàn gắn bó mật thiết, liên tục hơn.

Hai bên thống nhất giao các đầu mối liên hệ phối hợp trong thời gian tới và tin tưởng sự hợp tác giữa Hiệp hội và Tập đoàn sẽ ngày càng cụ thể, thiết thực hơn, mang lại hiệu quả cho sự phát triển của Tập đoàn của Hiệp hội đối với xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của ngành và nền kinh tế./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động