RSS Feed for Hỗ trợ dân bị thu hồi đất tái định cư dự án Thủy điện Sơn La | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 25/06/2024 09:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hỗ trợ dân bị thu hồi đất tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

 - Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất sản xuất để thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, với tổng diện tích đất sản xuất được hỗ trợ là 28.620 ha; mức hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha.

>> Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ dân thuộc dự án thủy điện An Khê - Ka Nak
>> Chính phủ đồng ý gia hạn dự án Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4
>> Nhà máy thủy điện Sơn La đã cung cấp 14 tỷ kWh điện

Tổng diện tích đất sản xuất được hỗ trợ là 28.620 ha, trong đó, hỗ trợ đất sản xuất cho hộ tái định cư được giao đất sản xuất tại điểm tái định cư ít hơn diện tích đất sản xuất bị thu hồi tại nơi đi (chênh lệch diện tích đất bị thu hồi so với diện tích đất được giao tại điểm tái định cư) là 13.240 ha. Đồng thời, hỗ trợ đất sản xuất của hộ không phải di chuyển và hộ sở tại bị thu hồi đất là 15.380 ha.

Mức hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha; tổng nhu cầu vốn hỗ trợ là 1.373,760 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ sử dụng từ nguồn vốn dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm xác định diện tích đất thực tế được hỗ trợ cho từng đối tượng để quy định hỗ trợ cụ thể.

Trường hợp diện tích đất xác định cho từng đối tượng nhỏ hơn diện tích đất nêu trên thì hỗ trợ theo diện tích xác định thực tế; nếu lớn hơn UBND tỉnh Sơn La sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phần diện tích chêch lệch tăng thêm.

UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng, diện tích đất sản xuất được hỗ trợ; sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ tái định cư; hoàn thành toàn bộ công tác thanh, quyết toán chi phí bồi thường về đất trong năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ vào tổng mức đầu tư điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn bản số 883/TTg-KTN, ngày 20/6/2013.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Nước mắt bao giờ cũng mặn...
Trung Quốc: Bạn hay thù của nước Mỹ?
Nước cờ khôn ngoan, bản lĩnh của Nhật ở châu Á
Vận mệnh quốc gia và lòng tự trọng...

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động