RSS Feed for Hình ảnh mới của EVN trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 05/06/2023 11:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hình ảnh mới của EVN trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng

 - Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đóng vai trò then chốt trong hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). EVN đặt mục tiêu trở thành 1 trong 4 đơn vị điện lực hàng đầu ASEAN, theo đó, hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng cũng cần phải đứng top 4 trong ASEAN.

EVNHCMC: Tạo đột phá cho giai đoạn mới

Điện thương phẩm tăng trưởng bình quân trên 10%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, giai đoạn 2011-2015, Tập đoàn đã cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, với điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 10,49%.

EVN đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho các huyện đảo, nâng cấp cải tạo lưới điện nông thôn... Đến hết năm 2015, 98,88% số hộ dân trên cả nước đã có điện, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra (98%) theo Quyết định 854/QĐ-TTg.

Đến hết năm 2015, tổng số khách hàng mua điện trực tiêp của EVN là 23,7 triệu khách hàng, tăng 6,2 triệu khách hàng, gấp 1,35 lần so với cuối năm 2010. Tốc độ tăng trưởng bình quân 6,26%/năm.

Tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ 10,15% năm 2010 xuống còn 7,94% cuối năm 2015 và đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (tại Quyết định số 854/QĐ-TTg). Tính chung trong 5 năm, tổn thất điện năm giảm được 2,21%; bình quân mỗi năm giảm 0,442%.

Dịch vụ khách hàng có nhiều biến chuyển, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2015, điểm bình quân mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn EVN đạt 7,27/10 điểm.

Hệ thống đo đếm điện năng được chuyển từ thủ công sang bán tự động và tiến tới tự động hoàn toàn. Số lượng công tơ điện tử đã lắp đặt trên 5 TCTĐL đã tăng trưởng hơn 16 lần so với cuối năm 2010.

Các chương trình tiết kiệm điện và hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện đã góp phần tiết kiệm được 11,88 tỷ kWh và giảm 7.406 tấn CO2 thải ra ngoài môi trường. Nhận thức về tiết kiệm điện trong xã hội được nâng cao, các thiết bị tiết kiệm điện đã được sử dụng rộng rãi.

Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2015, chất lượng dịch vụ khách hàng đã được nâng cao. Theo đó, 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều thực hiện tốt hơn năm 2014; trong đó, 12/14 chỉ tiêu đạt tỷ lệ trên 95%. Đồng thời, độ tin cậy cung cấp điện cũng được cải thiện.

Điểm bình quân mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn EVN năm 2015 là 7,27/10 điểm, tăng 0,38 điểm so với năm 2014. Tất cả các TCTĐL đều có điểm bình quân đạt ≥ 7 điểm, trong đó, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh là đơn vị có điểm cao nhất, đạt 8,00 điểm.

Đặc biệt, theo kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2015 (DB2016) của tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam là chỉ số có kết quả thay đổi tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam, tăng 22 bậc và xếp 108/189 quốc gia và nền kinh tế. Nội dung thay đổi quy định của ngành Điện Việt Nam cũng được Doing Business ghi nhận trong danh sách 19 nước cải thiện hiệu quả quy trình tiếp cận điện năng.

Các tổng công ty điện lực đã hoàn thành việc đưa vào hoạt động thêm 4 trung tâm chăm sóc khách hàng, chính thức cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng mang tính chuyên nghiệp trong cả nước. Các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng được triển khai ngày càng rộng rãi, phát triển cả về lượng và chất, đem đến nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện.

Bên cạnh đó, trong tháng 12/2015, các đơn vị trong Tập đoàn đã tích cực triển khai Tháng tri ân khách hàng. Chương trình lần đầu được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội.

Tạo đột phá mới

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, một số hoạt động như năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia về chỉ số tiếp cận điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, công tác truyền thông... của EVN vẫn còn một số hạn chế.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: Giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục được Chính phủ giao giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm và tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An khẳng định, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đóng vai trò then chốt trong hoạt động của Tập đoàn. EVN đặt mục tiêu trở thành 1 trong 4 đơn vị điện lực hàng đầu ASEAN, theo đó, hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng cũng cần phải đứng top 4 trong ASEAN.

Để đạt được mục tiêu trên, Tổng giám đốc EVN chỉ đạo các đơn vị cần tập trung nguồn lực, tạo ra đột phá trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Các đơn vị trong Tập đoàn cần chú trọng cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý, nâng cao ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; đồng thời chú trọng hoạt động truyền thông, tạo dựng hình ảnh của Tập đoàn trong xã hội... Đặc biệt, các đơn vị cần chú trọng đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng cho CBCNV.

Mục tiêu năm 2016

Sản lượng thương phẩm đạt 159,1 tỷ kWh, tăng 10,7% so với năm 2015; Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 7,7%; Độ tin cậy cung ứng điện SAIDI: 1.655 phút, SAIFI: 12,31 lần, MAIFI: 2,58 lần; Năng suất lao động SXKD điện tăng 8-10% so với năm 2015. Kinh doanh điện năng có lợi nhuận.

Thời gian tiếp cận điện năng: 10 ngày (thời gian giải quyết thủ tục của đơn vị Điện lực). Mức độ hài lòng của khách hàng: toàn EVN đạt 7,52 điểm.

XUÂN THÀNH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động