RSS Feed for Hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu đo đếm công tơ điện tử từ xa | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 13:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu đo đếm công tơ điện tử từ xa

 - Trước đây, chương trình ghi chỉ số công tơ khách hàng, giao nhận điện năng ranh giới còn gặp phải nhiều khó khăn do phải thực hiện thủ công bằng tay nên mất nhiều thời gian, địa bàn cách trở gây khó khăn cho nhân viên ghi chỉ số. Đối với các khách hàng đơn lẻ, chủ yếu nhân viên đi ghi chỉ số điện năng tiêu thụ theo biểu giá và nhập thủ công vào chương trình quản lý kinh doanh điện năng CMIS2 xử lý và in hóa đơn cho khách hàng. Đối với ranh giới giao nhận điện tại các trạm, nhà máy, định kỳ theo quy định nhân viên vận hành phải đi ghi thủ công từng công tơ và báo cáo về đơn vị điều độ, quản lý. Chỉ số cuối kỳ phải nhập bằng tay vào chương trình quản lý công tơ giao nhận đầu nguồn.

Đọc chỉ số công tơ từ xa bằng Handheld Unit (Ảnh minh họa)

Nay Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPC IT) đã nghiên cứu và triển khai chương trình kết nối hệ thống quản lý số liệu MDMS vào chương tình CMIS2 nhằm hỗ trợ các đơn vị cập nhật chỉ số chốt tháng vào hệ thống CMIS một cách nhanh chóng và dễ dàng, nhằm hỗ trợ in hóa đơn cho khách hàng và các trạm đầu nguồn.

 

Việc kết nối được thực hiện thông qua 3 bước như sau:

- Bước 1: Tách số liệu từ chương trình CMIS ra file XML. Vào phân hệ “Ghi chỉ số & lập hóa đơn”, chọn “Xuất nhận số liệu chỉ số định kỳ qua HHC”, chuyển tab “Chuyển số liệu ra file HHC”. Nhập mã sổ GCS và chọn đường dẫn lưu file để lấy dữ liệu ra file XML. Điều kiện để thực hiện việc tách số liệu HHC là đã chuyển tháng hóa đơn, sổ GCS đã được lập lịch, ngày đăng nhập hệ thống phải là ngày ghi chỉ số cho sổ cần tách.

- Bước 2: Cập nhật chỉ số chốt tháng từ MDMS xuống file XML. Chọn file XML vừa kết xuất từ chương trình CMIS, sau đó chọn nút lấy số liệu từ MDMS và nhấn nút lưu file để cập nhật chỉ số mới trong file XML.

- Bước 3: Ghép số liệu từ file XML vào chương trình CMIS. Vào phân hệ “Ghi chỉ số & lập hóa đơn”, chọn “Xuất nhận số liệu chỉ số định kỳ qua HHC”, chuyển tab “Cập nhật số liệu từ file HHC”.

Thông qua việc kết nối hệ thống MDMS vào CMIS như trên, chương trình hỗ trợ các đơn vị điện lực, chi nhánh cao thế sử dụng dữ liệu thu thập từ xa để làm cơ sở in hóa đơn tiền điện từ đó nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu tai nạn lao động do trèo cao để ghi chỉ số. Đây cũng là bước đột phá trong công việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và từng bước hiện đại hóa lưới điện trong tương lai theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: CPC

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động