RSS Feed for trình CMIS Thứ ba 18/06/2024 04:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu đo đếm công tơ điện tử từ xa

Hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu đo đếm công tơ điện tử từ xa 1

Trước đây, chương trình ghi chỉ số công tơ khách hàng, giao nhận điện năng ranh giới còn gặp phải nhiều khó khăn do phải thực hiện thủ công bằng tay nên mất nhiều thời gian, địa bàn cách trở gây khó khăn cho nhân viên ghi chỉ số. Đối với các khách hàng đơn lẻ, chủ yếu nhân viên đi ghi chỉ số điện năng tiêu thụ theo biểu giá và nhập thủ công vào chương trình quản lý kinh doanh điện năng CMIS2 xử lý và in hóa đơn cho khách hàng. Đối với ranh giới giao nhận điện tại các trạm, nhà máy, định kỳ theo quy định nhân viên vận hành phải đi ghi thủ công từng công tơ và báo cáo về đơn vị điều độ, quản lý. Chỉ số cuối kỳ phải nhập bằng tay vào chương trình quản lý công tơ giao nhận đầu nguồn.
Phiên bản di động