RSS Feed for Hạ thủy thành công chân đế giàn RC-RB1 mỏ Rồng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 17/08/2022 00:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hạ thủy thành công chân đế giàn RC-RB1 mỏ Rồng

 - Sáng ngày 28/6/2022, tại khu vực bãi chế tạo Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) đã tổ chức hạ thủy thành công chân đế giàn RC-RB1 mỏ Rồng.

Hạ thủy thành công khối chân đế RC-10 mỏ Rồng Hạ thủy thành công khối chân đế RC-10 mỏ Rồng

Sáng ngày 9/6/2022, tại khu vực bãi chế tạo Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) đã tổ chức hạ thủy thành công chân đế giàn RC-10 mỏ Rồng.

Hạ thủy thành công chân đế giàn RC-RB1 mỏ Rồng
Chân đế giàn RC-RB1 mỏ Rồng đã được hạ thủy thành công.

Trước đó, ngày 27/6/2022, lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cùng các đơn vị phòng/ban liên quan trực thuộc Bộ Máy điều hành Vietsovpetro và Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế Dầu khí biển (Viện NIPI) cùng Tổng thầu là Xí nghiệp Xây lắp đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành giai đoạn chế tạo bờ hạng mục chân đế, cọc và bến cập tàu giàn RC-RB1, vượt tiến độ 15 ngày so với kế hoạch đề ra (thời gian theo kế hoạch là từ 18/3/2022 đến 12/7/2022).

Hạng mục thi công chế tạo chân đế RC-RB1 có tổng khối lượng 1,407 tấn, trong đó khối lượng chân đế 550 tấn, cọc 780 tấn, bến cập tàu 32,65 tấn và các kết cấu phụ khác như: 8 riser, 02 J-Tube; 45 tấn anode, 1456 m2 sơn CAM, biện pháp thi công bờ...

Theo dự kiến nếu cửa sổ thời tiết tốt, chân đế RC-RB1 sẽ được đưa ra khu vực lắp đặt vào ngày 2/7/2022./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động